Score Dijklander Ziekenhuis in Elsevier-onderzoek Beste Ziekenhuizen

Een foto van een dokter

Weekblad Elsevier heeft de resultaten van haar jaarlijkse onderzoek naar beste ziekenhuizen gepubliceerd.

In de Elsevier publicatie wordt het Dijklander Ziekenhuis nog met twee aparte locaties genoemd:

  • Het eindoordeel van de locatie Purmerend is met 1 bol gelijk gebleven aan 2018.
  • Het eindoordeel van de locatie Hoorn is gezakt van 4 bollen in 2018 naar 3 bollen dit jaar.

Er is vooral gekeken naar twee factoren: patiëntgerichtheid en de kwaliteit van medische zorg. Patiëntgerichtheid is gebaseerd op de praktische dienstverlening aan de patiënt en op de wachtlijsten waarmee patiënten te maken krijgen. De kwaliteit van medische zorg is gebaseerd op de veiligheid voor de patiënt en de effectiviteit van de zorg. Daarnaast is ook gekeken naar het sterftecijfer en de financiële situatie van de ziekenhuizen. De scores worden uitgedrukt in bolletjes. De bolletjes laten zien hoe een ziekenhuis scoort ten opzichte van het gemiddelde voor alle ziekenhuizen: één bolletje is de laagste, vier bolletjes de hoogste score.

Volumenormen niet gehaald
Net als in de AD Ziekenhuis Top 100 wordt ook in de Elsevier-enquête 2019 gekeken naar volumenormen uit 2018. Het Dijklander Ziekenhuis wordt in Elsevier viermaal genoemd omdat het volume beneden de norm lag. 
In de tabellen van de Elsevier publicatie wordt het Dijklander ziekenhuis genoemd, maar op basis van het aantal ingrepen van één locatie. Deze locatie staat tussen haakjes vermeld. Het aantal ingrepen van de andere locatie wordt hierbij niet genoemd (de gegevens over 2018 zijn nog apart per locatie aangeleverd).

Overzicht Elsevier schema

Voor de operaties aan dikke darm of endeldarm geldt dat op de locatie Hoorn en Purmerend in 2019 tot nu toe samen 146 dikke darm en 60 endeldarm operaties zijn verricht. Ruim boven de norm dus. Al meer dan een jaar wordt dit type operatie niet meer in de locatie Purmerend gedaan. Voor de operatie ‘verwijderen deel van de lever’ geldt dat gedurende verslagjaar 2018 bleek dat de volumenorm van 20 niet zou worden behaald. Om die reden zijn de chirurgen met het AMC overeengekomen om de leverresecties voortaan naar hen door te verwijzen. Voor de blaasverwijderingen geldt dat het een momentopname betreft. Voor het eind van 2019 komt het Dijklander Ziekenhuis weer boven de norm van 20 cystectomiën.

Werkwijze Elsevier
Het onderzoek Beste Ziekenhuizen is een jaarlijkse meting naar de kwaliteit van zorg in de Nederlandse ziekenhuizen. Over verslagjaar 2018 zijn 75 ziekenhuizen onderzocht waaronder alle algemene ziekenhuizen en de zeven universitaire medische centra. Elsevier beoordeelt ziekenhuizen op 556 indicatoren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Zorginstituut Nederland (ZiN) ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Het doel is een zo representatief mogelijk beeld te krijgen van het functioneren van het ziekenhuis als geheel.

Wat zegt deze score?
Het eindoordeel geeft aan hoe het ziekenhuis presteert ten opzichte van het gemiddelde van alle ziekenhuizen. Het gaat dus niet om een absoluut waardeoordeel over de kwaliteit. Miranda Tromp, hoofd stuurinformatie van het Dijklander Ziekenhuis: “Wij vinden het belangrijk om de kwaliteit van zorg in ziekenhuizen transparant te maken en ervan te leren. Het geeft ons inzicht in waar het goed gaat en waar het beter kan. En dat is weer aanleiding tot nemen van verbeterinitiatieven die de kwaliteit van zorg ten goede komen”.