Verkeerde selectie oorzaak van verzending groot aantal sms-berichten

iphone sms bericht

Het Dijklander Ziekenhuis verstuurt dagelijks sms-berichten naar zijn patiënten om hen te herinneren aan een afspraak of te laten weten dat er informatie klaarstaat op Mijn Dijklander. Op zaterdag 6 juli is er een fout gemaakt en is een sms-bericht verstuurd naar een grote groep mobiele telefoonnummers. In het sms-bericht stonden geen persoonlijke gegevens. Na onderzoek is gebleken dat het niet om een storing ging zoals eerder gemeld, maar om een verkeerde selectie door een van onze medewerkers. Hierdoor is het sms-bericht verzonden naar 78.000 mobiele nummers van patiënten en oud-patiënten, maar ook naar mobiele nummers die inmiddels een nieuwe eigenaar hebben gekregen. De receptie van ons ziekenhuis is overspoeld met telefoontjes waardoor we minder goed bereikbaar waren. Ook het patiëntenportaal Mijn Dijklander was tijdelijk overbelast. We hebben maatregelen getroffen zodat dit niet opnieuw kan gebeuren en betreuren de verwarring en onrust die hierdoor is ontstaan.
 

Ik heb het sms-bericht op 6 juli ontvangen. Wat moet ik nu doen?
Bent u geen patiënt bij ons of bent u patiënt en heeft u geen afspraak gepland staan in ons ziekenhuis? Dan hoeft u niet in te loggen bij Mijn Dijklander en kunt u het bericht verwijderen. 

Is het sms-bericht dat ik heb ontvangen op 6 juli afkomstig van het Dijklander Ziekenhuis?
Ja, het ziekenhuis heeft het sms-bericht verzonden. Er is geen sprake van een hack of phishingbericht. 

Ik ben geen patiënt bij het Dijklander Ziekenhuis. Waarom heb ik dit sms-bericht op 6 juli ontvangen? 
Het sms-bericht van afgelopen zaterdag 6 juli is verzonden naar mobiele telefoonnummers die voor afspraken in het verleden met patiënten gebruikt zijn. Een deel van deze mobiele telefoonnummers is in de afgelopen jaren gewisseld van eigenaar, waardoor ook mensen die geen patiënt zijn of zijn geweest bij het Dijklander Ziekenhuis het sms-bericht hebben ontvangen.

Het Dijklander Ziekenhuis is verplicht om patiëntendossiers van zijn patiënten, waarin het mobiele telefoonnummer staat, te bewaren tot 20 jaar terug. Het kan dus zo zijn dat u uw huidige telefoonnummer al 10 jaar in bezit heeft, maar dat deze daarvoor aan een patiënt toebehoorde.