Adviesraden

Het Dijklander Ziekenhuis heeft diverse adviesraden die gevraagd en ongevraagd een advies geven aan de raad van bestuur. Bekijk op deze pagina het overzicht met adviesraden.

Cliëntenraad

De cliëntenraad van het Dijklander Ziekenhuis zet zich in voor optimale zorg en dienstverlening aan huidige en toekomstige patiënten van het Dijklander Ziekenhuis.

Medisch stafbestuur

In het Dijklander ziekenhuis werken ca 270 medisch specialisten. De Vereniging Medische Staf behartigt de belangen van de medisch specialisten.

Moederraad

De moederraad is een initiatief vanuit het Dijklander Ziekenhuis en Geboortehart met als doel de zorg te verbeteren afgestemd op de wensen van de (aanstaande) ouders.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt de belangen van de medewerkers van het Dijklander Ziekenhuis, rekening houdend met die van de organisatie als geheel. De OR voert overleg met de raad van bestuur.

Verpleegkundig adviesraad

De verpleegkundig adviesraad (VAR) is een onafhankelijk adviesorgaan, dat een bijdrage levert aan de ontwikkeling van het verpleegkundig beroep en beleidsontwikkeling binnen het Dijklander Ziekenhuis.