Cliëntenraad

U kunt meepraten over het beleid van het Dijklander Ziekenhuis via de cliëntenraad. De cliëntenraad geeft de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd advies over de meest uiteenlopende onderwerpen. De raad van bestuur moet - bij beslissingen die patiënten aangaan - overeenstemming bereiken met de cliëntenraad. Zo is het geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

 

Word lid van de cliëntenraad
De cliëntenraad is op zoek naar een nieuw lid. Lees hier de vacature.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad denkt vanuit de positie van patiënten en hun naasten mee over de ontwikkelingen binnen het ziekenhuis. De cliëntenraad is een formeel adviesorgaan van het ziekenhuis. Dit betekent dat de cliëntenraad wordt gevraagd advies uit te brengen over diverse onderwerpen die in het ziekenhuis spelen. 

Om goed op de hoogte te zijn is er regelmatig overleg met de raad van bestuur. Daarnaast wordt de cliëntenraad door allerlei afdelingen geïnformeerd over het reilen en zeilen in het ziekenhuis. Leden van de cliëntenraad zijn bijvoorbeeld lid van werkgroepen die zich met concrete vraagstukken bezighouden. Zo is de cliëntenraad is op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen het Dijklander Ziekenhuis. En zo kan de cliëntenraad vragen stellen en daarna advies uitbrengen aan de raad van bestuur. Daarbij staat altijd de vraag centraal: Wat vindt de patiënt van het Dijklander Ziekenhuis belangrijk? 

Wie zitten er in de cliëntenraad?  

De cliëntenraad bestaat uit 9 leden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De leden van de cliëntenraad (geen medewerkers van het Dijklander Ziekenhuis) willen bijdragen aan de kwaliteit van de gezondheidszorg in het Dijklander. Ieder lid neemt zijn of haar kennis en ervaring mee; de een doet dat vanuit een juridisch perspectief, de ander als ervaringsdeskundige. 

De leden van de cliëntenraad zijn: 

  • Elly Tang, voorzitter
  • Bert Schalkwijk, vicevoorzitter
  • Liesbeth Roet
  • Frits Guitjens 
  • Maria Vermeulen
  • Jos Molenaar
  • Willy Klopper
  • Marjan van Bennekom
  • Lucien van Snellenberg

De cliëntenraad wordt ondersteund door Corine Jong (ambtelijk secretaris).

Heeft u vragen, suggesties of ideeën? 

Heeft u vragen, suggesties en/of ideeën, gericht op het algemeen belang van patiënten? Deze zijn van harte welkom! U kunt de cliëntenraad bereiken via: clientenraad@dijklander.nl

De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten. Hiervoor verwijzen we u naar de klachtenregeling van het Dijklander Ziekenhuis.  ​

Actueel

Vacature: Lid cliëntenraad

De cliëntenraad praat mee over de gang van zaken binnen de organisatie, behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten en adviseert de raad van bestuur van het ziekenhuis. De leden zijn geen medewerkers van het Dijklander Ziekenhuis maar willen bijdragen aan de kwaliteit van de zorg aan onze patiënten. Wil jij onderdeel te worden van onze cliëntenraad? Dan horen we graag! 

Lees hier de volledige vacature.

 

Jaarverslag cliëntenraad 2022

De cliëntenraad heeft een jaarverslag gemaakt over de taken en activiteiten van het afgelopen jaar. Lees hier het volledige jaarverslag.

PGO

Onlangs heeft de CR uitleg gekregen over het gebruik van de Persoonlijke Gezondheid Omgeving. Dit is een soort digitale map, te bereiken via een app of website, waarmee je informatie over je gezondheid bij elkaar bewaart. Zie brochure met uitleg.

Samenwerking cliëntenraad met Zorg Zoals de West-Fries dat Wil (ZZWW)

In het belang van patiënten maar ook van alle inwoners van West-Friesland werkt de Cliëntenraad samen met het bestuur van Zorg Zoals de West-Fries dat Wil  (ZZWW) rondom bepaalde onderwerpen, bijvoorbeeld het organiseren van een informatiebijeenkomst of enquête. Ook overleggen zij geregeld over beleidsmatige zaken die op wat langere termijn spelen. Zie ook zzww.nl