Medisch stafbestuur

In het Dijklander Ziekenhuis werken circa 270 medisch specialisten. De Vereniging Medische Staf behartigt de belangen van de specialisten van het Dijklander Ziekenhuis. Het stafbestuur is een belangrijke gesprekspartner van de raad van bestuur, geeft gevraagd en ongevraagd advies en vervult namens de vereniging medische staf een belangrijke rol bij beleidsontwikkeling en strategische beslissingen.

Doelstellingen

Daarnaast heeft de Vereniging tot doel:

  • Het verhogen en bewaken van het peil van de kwaliteit en veiligheid van de patiĆ«ntenzorg, de doelmatigheid van het medisch handelen van haar leden in het kader van de gezondheidszorg daarbij inbegrepen.
  • Het onderhouden van contact met en geven van adviezen aan de raad van bestuur, de raad van toezicht en het personeel van het ziekenhuis
  • Bijdragen aan en participeren in het vormen en voeren van de strategische koers van het ziekenhuis en het daaruit voortvloeiende beleid.
  • Bevorderen van de medisch specialistische en andere opleidingen, alsmede het wetenschappelijk niveau op medisch (specialistisch) gebied.

Uit haar midden heeft de Vereniging een bestuur gekozen; het stafbestuur. Het stafbestuur bestaat uit 6 leden. Ieder lid heeft een aantal portefeuilles in beheer. Het stafbestuur overlegt wekelijks met de raad van bestuur, minimaal 6 x per jaar met haar leden en twee keer per jaar met de raad van commissarissen.

Samenstelling

De samenstelling van het stafbestuur is als volgt:

S. (Sebastiaan) Balkema, MDL-arts, voorzitter
C.L. (Christina) Jonckheere, reumatoloog, vicevoorzitter
J.N. (Joost) Vermeulen, internist-infectioloog/klinisch immunoloog, secretaris
M. (Marjolein) van Loveren, radioloog, penningmeester
K.P. (Kathleen) Mayland, anesthesioloog, lid
J.K. (Jur) Kievit, vaatchirurg, lid
Y.L (Yara) Grigoleit, beleidsadviseur medische staf

Het stafbestuur wordt ondersteund door bureau medische staf:
M. (Miranda) Hooiveld, secretaresse medische staf
A. (Alice) van den Brink, secretaresse medische staf
Bereikbaar via dit e-mailadres.