Moederraad

moederraad

De Moederraad is een initiatief vanuit het Dijklander Ziekenhuis en Geboortehart. Binnen Geboortehart werken alle geboortezorgverleners in de regio Waterland en West-Friesland samen. De Moederraad is de spreekbuis van en voor ouders en denkt proactief mee over het verbeteren van geboortezorg. Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met zorgverleners.

Wie zijn wij?
Oog en oor hebben voor de wensen van aanstaande of kersverse ouders is essentieel voor het leveren van goede zorg. Daarom is cliëntparticipatie belangrijk. De Moederraad van Geboortehart is van ouders, vóór ouders. Wij denken mee met zorgverleners over het verbeteren van de geboortezorg vanuit het perspectief van de ouders. Sinds 2017 zijn wij een gelijkwaardige én gewaardeerde gesprekspartner bij zorgverleners. 

Wat doen wij?
We gaan in gesprek met zorgverleners en zetten ons proactief in op verschillende thema’s. Zoals het ontwikkelen van nieuwe zorgpaden, feedback geven op protocollen of het meeschrijven aan folders of voorlichtingsmateriaal, om de juiste toon aan te slaan bij ouders. Dit bereiden wij met elkaar voor in onze maandelijkse vergadering. De laatste jaren heeft de Moederraad mooie successen geboekt door zich hard te maken voor een aantal thema’s. Een aantal successen:

  • De komst van twee bevalbaden op de verloskamers in het ziekenhuis
  • Toegang voor gecontracteerde geboortefotografen op de operatiekamers tijdens een keizersnede
  • Een aanpassing van de regionale borstvoeding voorlichting
  • De komst van keuzekaarten omtrent synthetische oxytocine en de schedelelektrode in het kader van Informed Consent
  • Het tot stand komen van een zorgpad depressie, waarbij er onder andere in een vroeg stadium contact wordt gelegd door een psycholoog met patiënten van de POP-poli
  • De start van een jaarlijkse regionale herdenkingsbijeenkomst voor sterrenkindjes

Op dit moment maken wij ons hard voor de komst van extra co-sleepers op de kraamafdeling, zodat moeder en kind nog dichter bij elkaar kunnen zijn. 

Laat je horen
Om ons werk te blijven doen is de inbreng van aanstaande of kersverse ouders onmisbaar. Vertel ons met welke onderwerpen we aan de slag moeten en waar het beter kan. Ook zijn we altijd op zoek naar nieuwe leden. Contact opnemen kan via moederraad@geboortehart.nl 

We zijn ook te volgen op instagram via @moederraad_geboortehart en meer informatie is te vinden op www.geboortehart.nl/moederraad