Moederraad

moederraad

De moederraad is een initiatief vanuit het Dijklander Ziekenhuis en Geboortehart met als doel de zorg te verbeteren afgestemd op de wensen van de (aanstaande) ouders. Eén van hen is Cynthia Doodeman - van Stiphout. “Elke maand hebben we samen een vergadering. Dan bespreken we alle lopende zaken en de voortgang van onze speerpunten."

Eén van die speerpunten is de voorlichting die wordt gegeven aan zwangere, vertelt Cynthia. "Is alles duidelijk? Is er behoefte aan meer of andere informatie? In welke vorm wordt informatie gegeven en past dat nog wel bij deze tijd? Ook hebben we aandacht voor nieuwe ontwikkelingen. Zo zijn wij aanjagers geweest bij het realiseren van de vaste bevalbaden in het Centrum voor Geboortezorg.  Tot voor kort konden zwangeren alleen in bad bevallen als zij een opblaasbaar bad huurden. Veel aanstaande moeders willen graag in bad bevallen en een vast bevalbad geeft meer comfort. In water bevallen vraagt ook minder pijnbestrijding en kan bijdragen aan een meer ontspannen bevalling. Door dit vanuit het Centrum voor geboortezorg te faciliteren, wordt gehoor gegeven aan een vraag vanuit aanstaande ouders en eerstelijns verloskundigen. Een resultaat waar wij enorm trots op zijn!"

Ervaring en advies
De moederraad wil dat alle ouders in Westfriesland en Waterland de best mogelijke geboortezorg ontvangen. Ervaringen van ouders zijn onmisbaar voor het realiseren van de best mogelijke geboortezorg in deze regio's. De raad vindt het daarbij heel belangrijk dat de cliënt bij de zorgverleners centraal staat en regie heeft over het eigen zorgpad. De Moederraad is dé spreekbuis van en voor ouders en denken proactief meer over het verbeteren van geboortezorg door in gesprek te gaan met zorgverleners.
 
"De Moederraad en daarmee de zwangere/(aanstaande) ouders heeft binnen Geboortehart een sterke positie om zowel gevraagd als ongevraagd advies te geven. Vaak vraagt Geboortehart onze mening met betrekking tot beslissingen en aanpassingen die zij willen doorvoeren om de zorg te verbeteren, hoe staan de zwangere hier tegenover, is dit daadwerkelijk een verbetering of sluit de huidige zorg beter aan? Op dit moment is Geboortehart bijvoorbeeld bezig om alle zorgpaden[2] te herschrijven en –waar mogelijk- te verbeteren. Vaak worden die zorgpaden aan ons voorgelegd, wij beoordelen dan of ze compleet en goed ingericht zijn voor de zwangere/(aanstaande) ouders. Bijvoorbeeld als we aan de hand van ervaringen van andere moeders kunnen concluderen dat dingen beter of anders aangepakt kunnen worden, geven we dat mee in ons advies over het verbeteren van het zorgpad. We hebben ook deelgenomen aan spiegelgesprekken, waarbij we samen met betrokken zorgverleners in gesprek zijn gegaan over onze zwangerschap en bevalling. Door te luisteren naar onze ervaringen, kunnen zij weer leren van de impact die sommige uitspraken of beslissingen kunnen hebben.”

Laat je horen
Bovenal vindt Cynthia dat de Moederraad heel serieus wordt genomen. “Als wij advies uitbrengen, wordt daar ook iets mee gedaan. De Moederraad is voor andere ouders ook een laagdrempelige manier om mee te denken over het verbeteren van integrale geboortezorg. Je hoeft daarvoor niet meteen lid te zijn van de Moederraad. Door onze facebookpagina ‘Moederraad Geboortehart’ te liken, blijf je op de hoogte van wat ons zoal bezig houdt en kan je eenvoudig reageren op onze berichten. Door de fusie met de regio Waterland zijn nieuwe leden voor de moederraad uit deze regio van harte welkom. Dus heb je interesse? Stuur dan een mail naar moederraad@geboortehart.nl.

[1] Geboortehart is een samenwerkingsverband tussen verloskundigen, echoscopisten, verpleegkundigen en gynaecologen met als doel de beste start bieden aan moeder en kind. 
[2] Een zorgpad kan worden gezien als de beschrijving van opeenvolgende stappen, beslismomenten en criteria in het zorgproces. Het is een middel om een patiëntgerichte zorg op een systematische wijze te plannen en op te volgen.​