Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt de belangen van de medewerkers van het Dijklander Ziekenhuis, rekening houdend met de belangen van de organisatie als geheel.

De taken en bevoegdheden van de OR zijn vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Wij zijn Doelgericht en met Lef, een Zichtbare en verbindende OR


De OR van het Dijklander Ziekenhuis heeft 15 zetels. Onze leden zijn afkomstig van diverse afdelingen en locaties, met verschillende achtergronden.

Het dagelijkse bestuur van de OR bestaat uit:
Voorzitter OR - Natasja Kuipers
Vice voorzitter OR - René van der Pluijm

Contact

Wij zijn bereikbaar per mail: ondernemingsraad@dijklander.nl
Telefonisch op 0229-25 73 63 (Hoorn) of 0299-45 76 39 (Purmerend)