Raad van bestuur

rvb

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de strategie, het beleid en de dagelijkse gang van zaken in het Dijklander Ziekenhuis. 

Willem Wiegersma

Drs. W. Wiegersma

Voorzitter 
Willem Wiegersma heeft ruime ervaring als bestuursvoorzitter in de zorg. Hij was bestuursvoorzitter van Basalt, het grootste centrum voor revalidatie en medisch specialistische revalidatiezorg in Nederland. Hij heeft daarnaast veel ervaring als bestuurder en directeur in diverse ziekenhuizen. In het Erasmus MC was Wiegersma directeur Thoraxcentrum en leidde hij de samenwerking met het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis. Daarvoor was hij directeur zorg en bedrijfsvoering bij het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis. Hij is bestuurslid van de NVZ en in die rol bestuurlijk betrokken bij alle actuele grote dossiers in de ziekenhuiszorg.

Willem Wiegersma: "Het Dijklander Ziekenhuis heeft mooie en stevige ambities voor de transitie van zorg. Ik vind het een mooie uitdaging om samen met alle Dijklanders en zorgpartners in de regio de zorg zo slim mogelijk te organiseren zodat we, ondanks de personele schaarste, de beste zorg aan onze patiënten kunnen bieden."

Edo Schubert

Drs. E.W.J. Schubert

Lid
Edo Schubert heeft ruime ervaring in ziekenhuiszorg, als medisch specialist én als bestuurder. Bij het Flevoziekenhuis werkte hij als intensivist en was jarenlang voorzitter van de medische staf. De laatste vijf jaar was hij daar bestuurslid.

Edo Schubert: 'Bij het Dijklander Ziekenhuis zit leren en innoveren in het dna van de organisatie. De medische opleidingen geven een goede impuls aan de kwaliteit van zorg. Onze medewerkers stellen regelmatig de vraag: kan het slimmer of beter? Niet om het nieuws te halen, maar om iets nieuws te betekenen.'

Lot Winkel

Drs. J.C. Winkel RC

Lid
Lot Winkel heeft ruime ervaring als divisiemanager in de ziekenhuiszorg en als CFO in het bedrijfsleven. Zij werkte ruim 10 jaar bij het UMC Utrecht, waarvan de laatste jaren als divisievoorzitter Divisie Kinderen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Voordat zij de overstap maakte naar de ziekenhuiszorg werkte zij bij Sara Lee/Douwe Egberts, waar ze de laatste jaren financieel eindverantwoordelijk was voor Sara Lee International Foodservice. Zij is afgestudeerd als bedrijfseconoom.

Lot Winkel: "Bij Sara Lee heb ik geleerd dat ieder land een eigen cultuur heeft, ook als het aankomt op samenwerken. Ook een ziekenhuis heeft te maken met cultuurverschillen. Hiermee weten om te gaan, aanvoelen wat nodig is en waar de behoefte ligt, vind ik heel boeiend. De zorg, dus ook wij als Dijklander Ziekenhuis, staat voor grote uitdagingen. Dat vraagt om samenwerking in de regio om de zorg aan patiënten nog beter te organiseren. Dat geeft mij energie: met elkaar de uitdagingen aanpakken waar we voor staan."