Toekomst

Blik op de toekomst

De zorg verandert. Door de vergrijzing, door eisen vanuit beroepsverenigingen, maar ook door technologische ontwikkelingen en de wensen van de patiënten en hun naasten. Dat vraagt van ons als ziekenhuis dat we steeds bezig zijn om na te denken over de vraag hoe de zorgverlening in deze regio er in de toekomst uit moet zien.

Uitdagingen

Deze tijd kent een aantal uitdagingen. Er is een landelijk tekort aan gespecialiseerd zorgpersoneel. Tegelijkertijd is sprake van een sterke vergrijzing en daarmee een toenemende zorgvraag. De zorgkosten stijgen, maar ziekenhuizen mogen volgens landelijke afspraken niet meer groeien. De eisen die gesteld worden aan kwaliteit, maken dat we zorg soms anders moeten inrichten om bepaalde ingrepen of behandelingen voor u in de buurt beschikbaar te houden.

Intensieve samenwerking

Deze ontwikkelingen zijn alleen bij te benen door intensieve samenwerking te zoeken met omliggende (academische) ziekenhuizen, huisartsen en thuiszorg. Meer over samenwerking.

Daarnaast zetten we de nieuwste technologische ontwikkelingen in, bijvoorbeeld beeldbellen met uw zorgverlener of thuis metingen verrichten via een app. Zorg kan zo steeds vaker in uw buurt of zelfs bij uw thuis geleverd worden.

Wij zijn er voor u

Voorop staat dat wij er voor u willen zijn. Dichtbij als dat kan en soms verder weg als de kwaliteit van zorg daarom vraagt.

External video URL

Verbouwing

Deze ontwikkelingen vragen om bouwkundige aanpassingen in onze locaties. Met name locatie Purmerend wordt verbouwd tot een eigentijdse en goed werkbare inrichting, waar het accent komt te liggen op kortdurend verblijf met efficiënte zorgprocessen en een hoge mate van service.

Zo maken we locatie Purmerend klaar voor de toekomst: een toegankelijke en prettige (zorg)omgeving voor patiënten en een fijne locatie waar medewerkers efficiënter kunnen werken.