Samen met patiënten

“Samen werken aan ongekend goede zorg”, dat is de ambitie van het ziekenhuis. Samen met elkaar als collega’s, samen met onze ketenpartners maar vooral ook samen met patiënten. Patiënten kunnen op verschillende wijze laten weten wat zij belangrijk vinden tijdens de zorg die zij of hun naasten ontvangen. Met deze input kunnen de zorgverleners de zorg waar mogelijk nog beter laten aansluiten bij de wensen, behoeftes en noden van patiënten.

Het Ziekenhuis Panel

Via het online ‘klantenpanel’ onderzoekt het Dijklander Ziekenhuis enkele keren per jaar wat patiënten en bezoekers van ons vinden: wat is voor u belangrijk als u een ziekenhuis bezoekt? Wat stelt u op prijs? Wat juist helemaal niet? Ook leggen we graag nieuwe ideeën of diensten aan u voor. Zodat we beter kunnen aansluiten op uw wensen. Iedereen die weleens als patiënt of als bezoeker in ons ziekenhuis is geweest, kan zich aanmelden bij het Ziekenhuis Panel.

Hoe werkt het?
Als lid van het panel vragen wij u enkele keren per jaar om met ons mee te denken. U ontvangt via uw e-mailadres een korte vragenlijst. U kunt per keer beslissen of u wilt meedoen. Na afloop sturen we u een mail met de resultaten van het onderzoek.Uw deelname aan het internetpanel is anoniem. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld door I&O Research, het onderzoeksbureau dat het Ziekenhuis Panel beheert. U kunt zich hier aanmelden voor het Ziekenhuis Panel.

Patiënttevredenheid vragenlijsten

Wanneer een patiënt zich meldt aan de balie op een poli, krijgt deze het verzoek de patiënttevredenheid vragenlijst in te vullen. Na afloop van de afspraak met de arts of verpleegkundige vult de patiënt anoniem zijn/haar ervaringen in op de iPad die in de wachtruimte staat. Dit duurt maximaal 3 minuten. In de kliniek op locatie Hoorn heeft elke patiënt een eigen iPad aan bed, waar de patiënt de tevredenheid vragenlijst kan invullen. Op locatie Purmerend wordt de iPad aangeboden door de zorgverlener. Elk moment is anders, waardoor de behoeftes van patiënten en hun naasten ook kunnen verschillen. Daarom kan de vragenlijst zo vaak mogelijk ingevuld worden. Op de plasmaschermen op de polikliniek wordt u op de hoogte gebracht van de verbeteringen die mede tot stand gekomen zijn door de reacties van patiënten.

Spiegelgesprekken

Bij een spiegelgesprek worden 8-10 patiënten uitgenodigd om te vertellen over hun ervaringen ten aanzien van een vergelijkbaar zorgtraject. Een professionele gespreksleider bespreekt dan verschillende aspecten van de zorg rondom de aandoening. De betrokken zorgverleners zijn achter in de zaal als toehoorder aanwezig maar nemen geen deel aan het gesprek. Zij luisteren naar wat de patiënt als positief heeft ervaren, wat verbeterpunten zijn en welke suggesties er zijn. Op deze manier houden de patiënten de zorgverleners als het ware een spiegel voor over de verleende zorg.

Voor deelname aan een spiegelgesprek ontvangt u een mondelinge en/of schriftelijke uitnodiging.

Ideeënbus voor patiënten

In de centrale hal van locatie Hoorn staat een bus waar patiënten door middel van kaartjes ideeën kwijt kunnen waarmee wij onze zorg zouden kunnen verbeteren. Elk seizoen wordt het beste idee beloond met een verwenpakket naar keuze welke persoonlijk door het Dijklander Ziekenhuis wordt overhandigd. Het keuzemenu van diensten en/of producten wordt aangeboden door diverse ondernemers uit de regio. Op locatie Purmerend zal dit jaar een patiënten ideeënbus geplaatst worden.

Patiëntenservicepunt

Het patiëntenservicepunt is een centraal punt voor patiënten, hulpverleners en anderszins geïnteresseerden en bevindt zich op beide locaties in de centrale hal. Lees hier meer informatie.