Afspraak op de polikliniek

De polikliniek is het gedeelte van het ziekenhuis waar artsen en specialistisch verpleegkundigen spreekuur houden. Als u het ziekenhuis bezoekt, hebt u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. De huisarts stuurt de verwijsbrief digitaal naar de poli en soms krijgt u de verwijsbrief zelf mee. Zodra deze verwijsbrief bij ons binnen is, plannen wij u voor een afspraak in. U ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail of, als u niet voor mail kiest, per brief. De wachttijden variëren per specialisme. U vindt hier een actueel overzicht van de wachttijden. Voor spoedafspraken gelden deze wachttijden niet.

Aanmelden voor uw afspraak

Als u een afspraak heeft in Hoorn en Purmerend, kunt u vooraf snel en simpel inchecken. Dit kan vooraf vanuit huis via Mijn Dijklander of in het ziekenhuis via de aanmeldzuilen in de centrale hal. Inchecken kan vanaf 24 uur van tevoren. In beide gevallen ontvangt u een afsprakenticket met een QR-code. De QR-code scant u bij aanmeldzuil van de polikliniek waar u de afspraak heeft. Nu weten wij dat u er bent en kunt nu plaatsnemen in de wachtkamer. 

Heeft u een afspraak in Enkhuizen of Volendam? Dan is inchecken en aanmelden niet nodig. U kunt zich melden bij de balie.

Meer informatie over inchecken en aanmelden

Verloop van de afspraak

De arts probeert aan de hand van een gesprek of lichamelijk onderzoek de oorzaak van uw klachten te vinden. Als u bij een arts bent voor een behandeling of onderzoek, komt u vaak voor keuzes te staan. U kunt uw behandelwensen met uw arts bespreken en samen beslissingen nemen.

Het kan voorkomen dat hij of zij u voor verder onderzoek verwijst naar andere afdelingen van het Dijklander Ziekenhuis. Sommige onderzoeken kunnen nog dezelfde dag plaatsvinden. Vaak moet u echter op een ander tijdstip terugkomen.

Na het gesprek met de arts maakt de polikliniekmedewerker, voor zover van toepassing, een afspraak met u voor onderzoek of behandeling. Van veel ziekten, onderzoeken en behandelingen zijn folders beschikbaar. Vraagt u hier gerust naar.

Veel onderzoeken en sommige behandelingen worden poliklinisch gedaan. Bij meer voorbereiding of verpleegkundige nazorg gebeurt het onderzoek of de behandeling in dagverpleging. Meer informatie over de dagbehandeling vindt u hier.

U krijgt de uitslag van een onderzoek van uw specialist of uw huisarts zodra de resultaten bekend zijn.

En verder

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Patiëntfolders en vragenlijsten

Uw zorgverlener kan patiëntenfolders en vragenlijsten voor u klaar zetten in Mijn Dijklander. U kunt de folder digitaal lezen of eerst printen en dan lezen. Heeft u een vragenlijst ingevuld? Dan komt de informatie automatisch in uw Elektronisch Patiënten Dossier te staan. Uw zorgverlener kan deze informatie inzien.

Keuzehulpen

Het Dijklander Ziekenhuis maakt gebruik van keuzehulpen van Patient+. De keuzehulp is een online stappenplan dat u helpt voor te bereiden op uw afspraak. De keuzehulp geeft u meer informatie over uw aandoening, behandelmogelijkheden en de voor- en nadelen. Door het invullen van de vragenlijst geeft u aan wat voor u belangrijk is. Als er voor uw behandeling of aandoening een keuzehulp beschikbaar is, ontvangt u daarover een e-mail.

Wat neemt u mee?

Als u voor een nieuw ziektegeval de dokter bezoekt, hebt u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Soms stuurt de huisarts de verwijsbrief digitaal naar de betreffende poli in het ziekenhuis en soms krijgt u de brief zelf mee met het verzoek deze mee te brengen naar de poli. Als u bent doorverwezen voor laboratorium- of röntgenonderzoek, is het belangrijk dat u het aanvraagformulier van uw huisarts of specialist meeneemt.

Daarnaast moet u altijd meenemen:

  • lijst van medicijnen die u gebruikt (u kunt bij uw apotheek een actueel medicatieoverzicht opvragen) 
  • een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning)

De legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Als u met uw kind naar de poli komt, is het verplicht om een geldig identiteitsbewijs van uw kind te kunnen tonen. Dit is een bepaling vanuit de Rijksoverheid.

Lees meer over de identificatieplicht voor kinderen

Tips voor het gesprek

  • Neem iemand mee. Samen hoort u meer dan alleen.
  • Schakel een tolk in als het nodig is.
  • Vraag aan de arts of u het gesprek mag opnemen.

Welke vragen kunt u stellen?

Een goede keuze maken begint bij een goed gesprek. Om alles goed voor uzelf op een rijtje te zetten, kunt de volgende drie vragen stellen:

  1. Wat zijn mijn mogelijkheden?
  2. Wat zijn de voordelen en nadelen van die mogelijkheden?
  3. Wat betekent dat in mijn situatie?

Kijk voor meer informatie ook op http://3goedevragen.nl/

Deze oproep is onderdeel van de landelijke campagne Samen Beslissen.

Verhinderd?

Bent u verhinderd voor uw afspraak, dan verzoeken wij u zich uiterlijk 24 uur van tevoren af te melden bij de betreffende polikliniek.

Inschrijven als patiënt

Komt u voor het eerst in het ziekenhuis, dan kunt u zich laten inschrijven bij de receptie.

Lees meer over inschrijven.