Behandelingen die niet worden vergoed vanuit de basisverzekering

Wat zijn de meest voorkomende behandelingen in het Dijklander Ziekenhuis die niet door de basisverzekering worden vergoed, maar mogelijk wel uit de aanvullende? En wat zijn de kosten daar dan van? Hieronder vindt u een overzicht. Het gaat om veel voorkomende behandelingen die meestal niet vergoed worden door de basisverzekering. Wij adviseren u om dit altijd bij uw zorgverzekeraar na te vragen.

De genoemde tarieven gelden voor 2020.

Behandeling    

​Tarieven

Sterilisatie van de man

€ 350,00​

​Hersteloperatie na sterilisatie man

​€ 2.850,00

Sterilisatie van de vrouw (Let op: als de nacontrole incl. echo 42 dagen of later na de ingreep plaatsvindt, is de prijs van de nacontrole ca. € 200,-. Dat bedrag wordt vergoed door uw basisverzekering, maar kan ten laste van uw eigen risico zijn.)

€ 1.900,00

Sterilisatie van de vrouw (en hieraan gerelateerde zorg) op verzoek van patiënt als bijkomende ingreep tijdens een keizersnede.

​€ 250,00

Besnijdenis volwassene
Let op: besnijdenis van een kind of een volwassene op medische indicatie is verzekerde zorg.

​€ 900,00

Plaatsen van een Mirena-spiraaltje als anticonceptie

​€ 330,00

Ooglidcorrectie van beide ogen door de oogarts               
(Let op: als de operatie meer dan 90 dagen ná het eerste consult plaatsvindt, wordt het eerste consult apart gefactureerd. De prijs daarvan is ca. € 100,-. Dat bedrag wordt vergoed door uw basisverzekering, maar kan ten laste van uw eigen risico zijn).

De prijs hangt af van de diagnose die door de arts wordt gesteld:
- een ptosis operatie (= correctie van de oogspier) € 750,= per oog.
- dermatochalazis (= het verwijderen van overtollige huid van het bovenste ooglid) € 750,= voor 2 ogen in 1 sessie.

 

Oorschelpcorrectie door de KNO-arts

​€ 2.900,00


Vragen?
Neem voor vragen over welke kosten verzekerd zijn altijd contact op met uw zorgverzekeraar.