Met ontslag: thuis na het ziekenhuis

Bij een opname hoort ook een ontslagmoment. Het is goed om al voor uw opname na te denken over uw ontslag. Door vooraf enkele zaken te regelen, kunt u thuis sneller werken aan uw herstel.


Ontslaggesprek

Meestal hoort u voor opname hoe lang uw verblijf in het ziekenhuis ongeveer gaat duren. Wanneer u daadwerkelijk met ontslag gaat, is afhankelijk van het verloop van uw herstel. Uw behandelend specialist zal u hier zo goed mogelijk over inlichten. Voor uw vertrek hebt u zowel een gesprek met de behandelend arts als met de verpleegkundige. Indien van toepassing bespreken zij de volgende onderwerpen met u:

  • dieet
  • fysiotherapeutische behandeling
  • eventuele vervolgafspraak
  • informatie, instructies en adviezen over uw nazorg na ontslag

Ontslagpakket

Voor u naar huis gaat, krijgt u van de verpleegkundige de ontslagpapieren met onder andere een afspraak voor controle op de polikliniek en instructies voor thuis. De specialist informeert uw huisarts over uw behandeling en de nazorg, zodat de huisarts u verder kan begeleiden.

Medicatie na ontslag

Wanneer u na uw verblijf in het ziekenhuis weer naar huis mag, vertelt de verpleegkundige of u medicatie mee naar huis krijgt. Deze medicatie kunt u direct ophalen bij de apotheek in de centrale hal van het ziekenhuis. U krijgt hier ook een toelichting op het gebruik van deze medicatie.

Vervoer naar huis

Soms kan het om medische redenen noodzakelijk zijn dat u per ambulance of (rolstoel)taxi naar huis wordt vervoerd. De kosten hiervan worden door de vervoerder bij u of bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. Het is in dit geval gebruikelijk dat u zelf een vervoersbewijs aan uw behandelend arts vraagt. Dit bewijs hebt u nodig om de kosten te kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar.

Vragen of problemen na ontslag

Het is mogelijk dat er na uw ontslag uit het ziekenhuis complicaties optreden. Daarom zijn de volgende zaken belangrijk:

  • Zorg ervoor dat u niet alleen naar huis gaat, niet alleen thuiskomt en dat u de eerste nacht niet alleen bent.
  • Bent u geopereerd, dan krijgt u een kaartje mee met telefoonnummers die de eerste 24 uur gebeld kunnen worden bij een complicatie. Na deze 24 uur kunt u bij uw huisarts terecht.

Transferbureau bij nazorg

Na uw behandeling in het ziekenhuis kan de situatie zich voordoen dat u nazorg nodig hebt. Dat kan bijvoorbeeld thuiszorg zijn, het regelen van hulpmiddelen of zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis.

Als uw medisch specialist heeft aangegeven dat u zorg nodig hebt na uw opname of polikliniekbezoek, wordt in overleg met u een nazorgaanvraag ingediend bij het transferbureau. Waar nodig komt een transferverpleegkundige bij u langs op de afdeling voor een zogenaamd transfergesprek. De transferverpleegkundige beoordeelt aan de hand van landelijke criteria of u in aanmerking komt voor nazorg en ook of die nazorg vergoed wordt. Het transferbureau van het Dijklander Ziekenhuis zorgt ervoor dat u met de juiste informatie, zorg en middelen veilig het ziekenhuis kunt verlaten.

Bij het regelen van nazorg draagt de transferverpleegkundige uw gegevens over aan de instellingen/professionals die na uw ontslag uit het ziekenhuis voor u gaan zorgen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de thuiszorgorganisatie, het verpleeghuis en het revalidatiecentrum. Omdat zij de behandeling van het ziekenhuis overnemen, zijn deze organisaties/professionals volgens de wet ‘medebehandelaars’. Zij hebben recht op alle informatie over uw behandeling in het ziekenhuis.

Lees alles over uw zorg buiten het ziekenhuis in deze folder.

Contact

Mocht u vragen hebben, informatie of advies willen ontvangen over mogelijkheden van zorg kunt u op werkdagen terecht bij het transferbureau. Het transferbureau is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer 0229 – 208 531. Of neem contact op via: transferbureau@dijklander.nl.
U kunt ons vinden in de centrale hal van het ziekenhuis (locatie Hoorn) of op de eerste etage, volg bord Zorgbureau (locatie Purmerend).  

 

Inzage in uw dossier

Als uw weer thuis bent, vindt u het misschien fijn om uw medische gegevens in te kunnen zien. Dat kan via Mijn Dijklander. Dit is een beveiligde website waar u delen van uw medisch dossier kunt bekijken. Lees hier meer informatie.