Wachttijden

Een blad van een kalender

Hier vindt u een overzicht van de wachttijden in het Dijklander Ziekenhuis. Dat zijn het aantal kalenderdagen tussen het moment dat u een afspraak maakt voor een nieuwe zorgvraag die geen spoed vereist en het moment dat u bij ons terecht kunt.

U vindt hier de wachttijden voor:

  • Eerste polibezoek. Bij volgende polikliniekbezoeken kunnen andere tijden gelden.
  • Behandelingen. De wachttijd voor een behandeling is de tijd tussen het moment waarop de arts samen met u besluit tot een behandeling en het moment waarop u daadwerkelijk wordt behandeld.
  • Diagnostiek

Voor spoedgevallen gelden in het Dijklander Ziekenhuis geen wachttijden.

Wij streven ernaar dat u zo snel mogelijk geholpen wordt. ​Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u daarbij helpen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 28 dagen. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 49 dagen.

> Wachttijden per 1 januari 2020 (PDF)

> Wachttijden als .csv bestand
 

Wachttijden

Filteren op afdeling
Afdeling Enkhuizen Hoorn Purmerend Volendam
Anesthesie en operatie
Polikliniek
Pijnbestrijding/anesthesiologie - 21 dagen - 28 dagen
Cardiologie
Polikliniek
Algemeen 10 dagen 34 dagen 7 dagen 7 dagen
Chirurgie
Polikliniek
Algemeen - 1 dag 6 dagen -
Behandeling
a) Vaatchirugie/flebologie - - 21 dagen -
b) Gastro-entrologie - 33 dagen 12 dagen -
c) Mammapoli - 8 dagen 3 dagen -
d) Oncologie - - - -
Thoraxchirurgie - - - -
Dermatologie
Polikliniek
Algemeen 35 dagen 5 dagen 35 dagen 40 dagen
Geriatrie (ouderengeneeskunde)
Behandeling
Klinische geriatrie - 42 dagen 31 dagen -
Gynaecologie / voortplantingsgeneeskunde
Polikliniek
Algemeen 20 dagen 56 dagen 19 dagen -
Behandeling
a) Oncologie - 40 dagen 40 dagen -
b) Infertiliteit - 35 dagen - -
c) Incontinentie voor de vrouw - 33 dagen - -
Interne geneeskunde
Polikliniek
Algemeen - 35 dagen 14 dagen -
Behandeling
a) Endocrinologie/hormonen - 63 dagen 77 dagen -
b) Nefrologie/nierziektes - 35 dagen 80 dagen -
c) Immunologie - - - -
d) Infectieziekten - - - -
e) Hypertensie/hoge bloeddruk - 35 dagen 14 dagen -
f) Hematologie/bloedziektes - - - -
Keel-, neus- en oorheelkunde (KNO)
Polikliniek
Algemeen - 50 dagen 28 dagen -
Kind en Jeugd
Polikliniek
Algemeen - 43 dagen 21 dagen 42 dagen
Longgeneeskunde
Polikliniek
Algemeen - 30 dagen 41 dagen -
Behandeling
a) Oncologie - 6 dagen - -
Maag-, darm- en leverziekten (MDL)
Polikliniek
Algemeen 60 dagen 80 dagen 70 dagen -
Onderzoek
Gastro-enterologie - 56 dagen 2 dagen -
Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA)
Behandeling
Kaakchirurgie - 56 dagen 42 dagen -
Neurologie
Polikliniek
Algemeen 60 dagen 112 dagen 42 dagen 45 dagen
Carpaal Tunnel Syndroom - 70 dagen - -
Herniastraat - 55 dagen - -
Behandeling
Neurochirurgie - - - -
Oogheelkunde
Polikliniek
Algemeen - 105 dagen 65 dagen 75 dagen
Orthopedie
Polikliniek
Algemeen 20 dagen 8 dagen 14 dagen -
Onderzoek
Scopie knie - 21 dagen 24 dagen -
Behandeling
a) Totale heupprothese - 120 dagen 49 dagen -
b) Totale knieprothese - 105 dagen 44 dagen -
Plastische chirurgie
Polikliniek
Algemeen - 21 dagen - -
Psychiatrie
Polikliniek
Algemeen - - 52 dagen -
Radiologie en nucleaire geneeskunde
Onderzoek
CT-scan - 18 dagen 10 dagen -
Echografie - 21 dagen 7 dagen -
MRI-scan - 15 dagen 17 dagen -
Reumatologie
Polikliniek
Algemeen - 55 dagen 54 dagen -
Revalidatiegeneeskunde
Polikliniek
Algemeen - 150 dagen 30 dagen -
Urologie
Polikliniek
Algemeen 21 dagen 50 dagen 21 dagen 25 dagen