Wachttijden

Een blad van een kalender

Hier vindt u een overzicht van de wachttijden in het Dijklander Ziekenhuis. Dat is het aantal kalenderdagen tussen het moment dat u een afspraak maakt voor een nieuwe zorgvraag die geen spoed vereist en het moment dat u bij ons terecht kunt.

U vindt hier de wachttijden voor:

  • Eerste polibezoek. Bij volgende polikliniekbezoeken kunnen andere tijden gelden.
  • Behandelingen. De wachttijd voor een behandeling is de tijd tussen het moment waarop de arts samen met u besluit tot een behandeling en het moment waarop u daadwerkelijk wordt behandeld.
  • Diagnostiek

Voor spoedgevallen gelden in het Dijklander Ziekenhuis geen wachttijden.

Wij streven ernaar dat u zo snel mogelijk geholpen wordt. ​Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u daarbij ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 28 dagen. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 49 dagen.

Op Zorgkaart Nederland vindt u ook een overzicht van alle wachttijden:

Wachttijden Dijklander Ziekenhuis locatie Hoorn

Wachttijden Dijklander Ziekenhuis locatie Purmerend

 

Wachttijden

Filteren op afdeling
Afdeling Enkhuizen Hoorn Purmerend Volendam
Anesthesie en operatie
Polikliniek
oncologie - - - -
Pijnbestrijding/anesthesiologie - 30 dagen - 30 dagen
Cardiologie
Polikliniek
Algemeen - - - -
Chirurgie
Polikliniek
Algemeen - 7 dagen 8 dagen -
Behandeling
a) Vaatchirugie/flebologie - 15 dagen 15 dagen -
b) Gastro-entrologie - - - -
c) Mammapoli - 4 dagen 3 dagen -
d) Oncologie - - - -
Thoraxchirurgie - - - -
Dermatologie
Polikliniek
Algemeen - - 20 dagen 37 dagen
Geriatrie (ouderengeneeskunde)
Polikliniek
Geheugenpoli - 15 dagen 39 dagen -
Klinische geriatrie - 45 dagen - -
Valpoli - 35 dagen 36 dagen -
Gynaecologie
Polikliniek
Algemeen - 87 dagen 87 dagen -
Interne geneeskunde
Polikliniek
Algemeen - 14 dagen - -
Behandeling
a) Endocrinologie/hormonen - - - -
b) Nefrologie/nierziektes - - - -
c) Immunologie - - - -
d) Infectieziekten - - - -
e) Hypertensie/hoge bloeddruk - - - -
f) Hematologie/bloedziektes - - - -
Keel-, neus- en oorheelkunde (KNO)
Polikliniek
Algemeen - - 26 dagen -
Kind en Jeugd
Polikliniek
Algemeen - - - -
Longgeneeskunde
Polikliniek
Algemeen - 34 dagen 22 dagen -
Behandeling
a) Oncologie - 7 dagen 7 dagen -
Maag-, darm- en leverziekten (MDL)
Polikliniek
Algemeen - 112 dagen 112 dagen 112 dagen
Onderzoek
Gastro-enterologie - - - -
Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA)
Behandeling
Kaakchirurgie - 97 dagen 62 dagen -
Neurologie
Polikliniek
Algemeen - 90 dagen 90 dagen 90 dagen
Carpaal Tunnel Syndroom - 90 dagen 90 dagen -
Herniastraat - 90 dagen 21 dagen -
Behandeling
Neurochirurgie - - - -
Oncologie / kankerbehandelingen
Polikliniek
Algemeen - 7 dagen 7 dagen -
Oogheelkunde
Polikliniek
Algemeen - - 30 dagen 35 dagen
Orthopedie
Polikliniek
Algemeen - - - -
Onderzoek
Scopie knie - - - -
Behandeling
a) Totale heupprothese - - - -
b) Totale knieprothese - - - -
Plastische chirurgie
Polikliniek
Algemeen - - - -
Psychiatrie
Polikliniek
Algemeen - - 83 dagen -
Radiologie en nucleaire geneeskunde
Onderzoek
CT-scan - 16 dagen 8 dagen -
Echografie 16 dagen 14 dagen 8 dagen 10 dagen
MRI-scan - 16 dagen 10 dagen -
Reumatologie
Polikliniek
Algemeen - 60 dagen 30 dagen 25 dagen
Revalidatiegeneeskunde
Polikliniek
Algemeen - 62 dagen 19 dagen -
Urologie
Polikliniek
Algemeen - 23 dagen 21 dagen 22 dagen