Wachttijden

Hier vindt u een overzicht van de wachttijden in het Dijklander Ziekenhuis. Dat zijn het aantal kalenderdagen tussen het moment dat u een afspraak maakt voor een nieuwe zorgvraag die geen spoed vereist en het moment dat u bij ons terecht kunt.

Een blad van een kalender

U vindt hier de wachttijden voor:

  • Eerste polibezoek. Bij volgende polikliniekbezoeken kunnen andere tijden gelden.
  • Behandelingen. De wachttijd voor een behandeling is de tijd tussen het moment waarop de arts samen met u besluit tot een behandeling en het moment waarop u daadwerkelijk wordt behandeld.
  • Diagnostiek

Voor spoedgevallen gelden in het Dijklander Ziekenhuis geen wachttijden.

Wij streven ernaar dat u zo snel mogelijk geholpen wordt. ​Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u daarbij helpen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 28 dagen. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 49 dagen.

> Wachttijden per 1 december 2019 (PDF)

> Wachttijden als .csv bestand
 

Wachttijden

Filteren op afdeling
Afdeling Enkhuizen Hoorn Purmerend Volendam
Anesthesie en operatie
Polikliniek
Pijnbestrijding/anesthesiologie - 45 dagen - 24 dagen
Cardiologie
Polikliniek
Algemeen 25 dagen 36 dagen 7 dagen 7 dagen
Chirurgie
Polikliniek
Algemeen - 6 dagen 5 dagen -
Behandeling
a) Vaatchirugie/flebologie - - 31 dagen -
b) Gastro-entrologie - 33 dagen 12 dagen -
c) Mammapoli - 5 dagen 3 dagen -
d) Oncologie - - - -
Thoraxchirurgie - - - -
Dermatologie
Polikliniek
Algemeen 35 dagen 34 dagen 34 dagen 31 dagen
Geriatrie (ouderengeneeskunde)
Behandeling
Klinische geriatrie - 14 dagen 29 dagen -
Gynaecologie / voortplantingsgeneeskunde
Polikliniek
Algemeen 35 dagen 80 dagen 31 dagen -
Behandeling
a) Oncologie - 46 dagen - -
b) Infertiliteit - 80 dagen - -
c) Incontinentie voor de vrouw - 80 dagen - -
Interne geneeskunde
Polikliniek
Algemeen - 42 dagen 14 dagen -
Behandeling
a) Endocrinologie/hormonen - 28 dagen 14 dagen -
b) Nefrologie/nierziektes - 28 dagen 20 dagen -
c) Immunologie - 28 dagen 10 dagen -
d) Infectieziekten - 28 dagen 10 dagen -
e) Hypertensie/hoge bloeddruk - 28 dagen 14 dagen -
f) Hematologie/bloedziektes - - 10 dagen -
Keel-, neus- en oorheelkunde (KNO)
Polikliniek
Algemeen - 56 dagen 30 dagen -
Kind en Jeugd
Polikliniek
Algemeen - 43 dagen 21 dagen 21 dagen
Longgeneeskunde
Polikliniek
Algemeen - 30 dagen 23 dagen -
Behandeling
a) Oncologie - 6 dagen - -
Maag-, darm- en leverziekten (MDL)
Polikliniek
Algemeen 60 dagen 80 dagen 70 dagen -
Behandeling
Gastro-enterologie - - - -
Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA)
Behandeling
Kaakchirurgie - 49 dagen 42 dagen -
Neurologie
Polikliniek
Algemeen 60 dagen 69 dagen 48 dagen 44 dagen
Carpaal Tunnel Syndroom - 70 dagen - -
Herniastraat - 55 dagen - -
Behandeling
Neurochirurgie - - - -
Oogheelkunde
Polikliniek
Algemeen - 65 dagen 65 dagen 60 dagen
Orthopedie
Polikliniek
Algemeen 15 dagen 8 dagen 14 dagen -
Onderzoek
Scopie knie - 21 dagen 24 dagen -
Behandeling
a) Totale heupprothese - 120 dagen 49 dagen -
b) Totale knieprothese - 105 dagen 44 dagen -
Plastische chirurgie
Polikliniek
Algemeen - 35 dagen - -
Psychiatrie
Polikliniek
Algemeen - - 47 dagen -
Radiologie en nucleaire geneeskunde
Onderzoek
CT-scan - 17 dagen 16 dagen -
Echografie - 21 dagen 7 dagen -
MRI-scan - 7 dagen 15 dagen -
Reumatologie
Polikliniek
Algemeen - 70 dagen 47 dagen -
Revalidatiegeneeskunde
Polikliniek
Algemeen - 150 dagen 39 dagen -
Urologie
Polikliniek
Algemeen 30 dagen 50 dagen 23 dagen 22 dagen