Wachttijden

Hier vindt u een overzicht van de wachttijden in het Dijklander Ziekenhuis. Dat zijn het aantal kalenderdagen tussen het moment dat u een afspraak maakt voor een nieuwe zorgvraag die geen spoed vereist en het moment dat u bij ons terecht kunt.

Een blad van een kalender

U vindt hier de wachttijden voor:

  • Eerste polibezoek. Bij volgende polikliniekbezoeken kunnen andere tijden gelden.
  • Behandelingen. De wachttijd voor een behandeling is de tijd tussen het moment waarop de arts samen met u besluit tot een behandeling en het moment waarop u daadwerkelijk wordt behandeld.
  • Diagnostiek

Voor spoedgevallen gelden in het Dijklander Ziekenhuis geen wachttijden.

Wij streven ernaar dat u zo snel mogelijk geholpen wordt. ​Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u daarbij helpen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 28 dagen. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 49 dagen.

> Wachttijden per 1 november 2019 (PDF)

> Wachttijden als .csv bestand
 

Wachttijden

Filteren op afdeling
Afdeling Enkhuizen Hoorn Purmerend Volendam
Anesthesie en operatie
Polikliniek
Pijnbestrijding/anesthesiologie - 60 dagen - 24 dagen
Cardiologie
Polikliniek
Algemeen 20 dagen 36 dagen 7 dagen 7 dagen
Chirurgie
Polikliniek
Algemeen - 6 dagen 13 dagen -
Behandeling
a) Vaatchirugie/flebologie - 7 dagen 26 dagen -
b) Gastro-entrologie - 33 dagen 12 dagen -
c) Mammapoli - 5 dagen 3 dagen -
d) Oncologie - - - -
Thoraxchirurgie - - - -
Dermatologie
Polikliniek
Algemeen 30 dagen 44 dagen 33 dagen 45 dagen
Geriatrie (ouderengeneeskunde)
Behandeling
Klinische geriatrie - 30 dagen 29 dagen -
Gynaecologie / voortplantingsgeneeskunde
Polikliniek
Algemeen 25 dagen 80 dagen 28 dagen -
Behandeling
a) Oncologie - 46 dagen 40 dagen -
b) Infertiliteit - 80 dagen - -
c) Incontinentie voor de vrouw - 80 dagen - -
Interne geneeskunde
Polikliniek
Algemeen - 28 dagen 20 dagen -
Behandeling
a) Endocrinologie/hormonen - 28 dagen 14 dagen -
b) Nefrologie/nierziektes - 28 dagen 10 dagen -
c) Immunologie - 28 dagen 14 dagen -
d) Infectieziekten - 28 dagen 14 dagen -
e) Hypertensie/hoge bloeddruk - 28 dagen 14 dagen -
f) Hematologie/bloedziektes - - 14 dagen -
Keel-, neus- en oorheelkunde (KNO)
Polikliniek
Algemeen - 49 dagen 29 dagen -
Kind en Jeugd
Polikliniek
Algemeen - 42 dagen 28 dagen 42 dagen
Longgeneeskunde
Polikliniek
Algemeen - 30 dagen 30 dagen -
Behandeling
a) Oncologie - 6 dagen - -
Maag-, darm- en leverziekten (MDL)
Polikliniek
Algemeen 20 dagen 84 dagen 66 dagen -
Behandeling
Gastro-enterologie - 84 dagen 28 dagen -
Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA)
Behandeling
Kaakchirurgie - 49 dagen 42 dagen -
Neurologie
Polikliniek
Algemeen 61 dagen 95 dagen 61 dagen 60 dagen
Behandeling
Neurochirurgie - 16 dagen - -
Oogheelkunde
Polikliniek
Algemeen - 60 dagen 30 dagen 60 dagen
Orthopedie
Polikliniek
Algemeen 25 dagen 8 dagen 14 dagen -
Onderzoek
Scopie knie - 43 dagen 24 dagen -
Behandeling
a) Totale heupprothese - 95 dagen 47 dagen -
b) Totale knieprothese - 94 dagen 77 dagen -
Plastische chirurgie
Polikliniek
Algemeen - 35 dagen - -
Psychiatrie
Polikliniek
Algemeen - - 39 dagen -
Radiologie en nucleaire geneeskunde
Onderzoek
CT-scan - 7 dagen 5 dagen -
Echografie - 21 dagen 7 dagen -
MRI-scan - 11 dagen 2 dagen -
Reumatologie
Polikliniek
Algemeen - 66 dagen 45 dagen -
Revalidatiegeneeskunde
Polikliniek
Algemeen - 150 dagen 16 dagen -
Urologie
Polikliniek
Algemeen 30 dagen 20 dagen 18 dagen 14 dagen