Wachttijden

Een blad van een kalender

Hier vindt u een overzicht van de wachttijden in het Dijklander Ziekenhuis. Dat zijn het aantal kalenderdagen tussen het moment dat u een afspraak maakt voor een nieuwe zorgvraag die geen spoed vereist en het moment dat u bij ons terecht kunt.

U vindt hier de wachttijden voor:

  • Eerste polibezoek. Bij volgende polikliniekbezoeken kunnen andere tijden gelden.
  • Behandelingen. De wachttijd voor een behandeling is de tijd tussen het moment waarop de arts samen met u besluit tot een behandeling en het moment waarop u daadwerkelijk wordt behandeld.
  • Diagnostiek

Voor spoedgevallen gelden in het Dijklander Ziekenhuis geen wachttijden.

Wij streven ernaar dat u zo snel mogelijk geholpen wordt. ​Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u daarbij helpen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 28 dagen. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 49 dagen.

> Wachttijden per 1 februari 2020 (PDF)

> Wachttijden als .csv bestand
 

Wachttijden

Filteren op afdeling
Afdeling Enkhuizen Hoorn Purmerend Volendam
Anesthesie en operatie
Polikliniek
Pijnbestrijding/anesthesiologie - 35 dagen - 14 dagen
Cardiologie
Polikliniek
Algemeen 10 dagen 15 dagen 7 dagen 7 dagen
Chirurgie
Polikliniek
Algemeen - 1 dag 4 dagen -
Behandeling
a) Vaatchirugie/flebologie - - 7 dagen -
b) Gastro-entrologie - 33 dagen 12 dagen -
c) Mammapoli - 3 dagen 3 dagen -
d) Oncologie - - - -
Thoraxchirurgie - - - -
Dermatologie
Polikliniek
Algemeen 35 dagen 31 dagen 27 dagen 26 dagen
Geriatrie (ouderengeneeskunde)
Polikliniek
Geheugenpoli - 21 dagen 13 dagen -
Valpoli - 21 dagen 31 dagen -
Behandeling
Klinische geriatrie - 30 dagen 28 dagen -
Gynaecologie / voortplantingsgeneeskunde
Polikliniek
Algemeen 25 dagen 38 dagen 35 dagen -
Behandeling
a) Oncologie - 31 dagen 42 dagen -
b) Infertiliteit - 44 dagen - -
c) Incontinentie voor de vrouw - 24 dagen - -
Interne geneeskunde
Polikliniek
Algemeen - 14 dagen 24 dagen -
Behandeling
a) Endocrinologie/hormonen - 63 dagen 77 dagen -
b) Nefrologie/nierziektes - 35 dagen 80 dagen -
c) Immunologie - - - -
d) Infectieziekten - - - -
e) Hypertensie/hoge bloeddruk - 14 dagen 24 dagen -
f) Hematologie/bloedziektes - - - -
Keel-, neus- en oorheelkunde (KNO)
Polikliniek
Algemeen - 45 dagen 28 dagen -
Kind en Jeugd
Polikliniek
Algemeen - 34 dagen 15 dagen 42 dagen
Longgeneeskunde
Polikliniek
Algemeen - 30 dagen 23 dagen -
Behandeling
a) Oncologie - 6 dagen - -
Maag-, darm- en leverziekten (MDL)
Polikliniek
Algemeen 60 dagen 80 dagen 70 dagen -
Onderzoek
Gastro-enterologie - 56 dagen 2 dagen -
Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA)
Behandeling
Kaakchirurgie - 43 dagen 42 dagen -
Neurologie
Polikliniek
Algemeen 60 dagen 95 dagen 38 dagen 32 dagen
Carpaal Tunnel Syndroom - 70 dagen - -
Herniastraat - 55 dagen - -
Behandeling
Neurochirurgie - - - -
Oogheelkunde
Polikliniek
Algemeen - 105 dagen 65 dagen 75 dagen
Orthopedie
Polikliniek
Algemeen 20 dagen 12 dagen 6 dagen -
Onderzoek
Scopie knie - 21 dagen 24 dagen -
Behandeling
a) Totale heupprothese - 104 dagen 104 dagen -
b) Totale knieprothese - 105 dagen 105 dagen -
Plastische chirurgie
Polikliniek
Algemeen - 28 dagen - -
Psychiatrie
Polikliniek
Algemeen - - 81 dagen -
Radiologie en nucleaire geneeskunde
Onderzoek
CT-scan - 28 dagen 15 dagen -
Echografie - 21 dagen 7 dagen -
MRI-scan - 19 dagen 19 dagen -
Reumatologie
Polikliniek
Algemeen - 58 dagen 58 dagen -
Revalidatiegeneeskunde
Polikliniek
Algemeen - 150 dagen 29 dagen -
Urologie
Polikliniek
Algemeen 10 dagen 32 dagen 15 dagen 21 dagen