Wachttijden

Een blad van een kalender

Hier vindt u een overzicht van de wachttijden in het Dijklander Ziekenhuis. Dat zijn het aantal kalenderdagen tussen het moment dat u een afspraak maakt voor een nieuwe zorgvraag die geen spoed vereist en het moment dat u bij ons terecht kunt.

U vindt hier de wachttijden voor:

  • Eerste polibezoek. Bij volgende polikliniekbezoeken kunnen andere tijden gelden.
  • Behandelingen. De wachttijd voor een behandeling is de tijd tussen het moment waarop de arts samen met u besluit tot een behandeling en het moment waarop u daadwerkelijk wordt behandeld.
  • Diagnostiek

Voor spoedgevallen gelden in het Dijklander Ziekenhuis geen wachttijden.

Wij streven ernaar dat u zo snel mogelijk geholpen wordt. ​Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u daarbij helpen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 28 dagen. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 49 dagen.

LET OP :
De wachttijden tot een behandeling zijn momenteel niet altijd reëel, omdat de poliklinieken nog beperkt vooruit plannen.

> Wachttijden als .pdf bestand

> Wachttijden als .csv bestand
 

Wachttijden

Filteren op afdeling
Afdeling Enkhuizen Hoorn Purmerend Volendam
Anesthesie en operatie
Polikliniek
Pijnbestrijding/anesthesiologie - 100 dagen - 80 dagen
Cardiologie
Polikliniek
Algemeen 5 dagen 10 dagen 10 dagen 10 dagen
Chirurgie
Polikliniek
Algemeen - 3 dagen 3 dagen -
Behandeling
a) Vaatchirugie/flebologie - - 6 dagen -
b) Gastro-entrologie - 7 dagen - -
c) Mammapoli - 3 dagen 5 dagen -
d) Oncologie - - - -
Thoraxchirurgie - - - -
Dermatologie
Polikliniek
Algemeen 10 dagen - 35 dagen 32 dagen
Geriatrie (ouderengeneeskunde)
Polikliniek
Geheugenpoli - 20 dagen 25 dagen -
Valpoli - 31 dagen 15 dagen -
Behandeling
Klinische geriatrie - 5 dagen 14 dagen -
Gynaecologie / voortplantingsgeneeskunde
Polikliniek
Algemeen 150 dagen 150 dagen 120 dagen -
Behandeling
a) Oncologie - 50 dagen 28 dagen -
b) Infertiliteit 150 dagen 150 dagen 120 dagen -
c) Incontinentie voor de vrouw 150 dagen 150 dagen 120 dagen -
Interne geneeskunde
Polikliniek
Algemeen - 14 dagen 14 dagen -
Behandeling
a) Endocrinologie/hormonen - - - -
b) Nefrologie/nierziektes - - - -
c) Immunologie - - - -
d) Infectieziekten - - - -
e) Hypertensie/hoge bloeddruk - 90 dagen 90 dagen -
f) Hematologie/bloedziektes - - - -
Keel-, neus- en oorheelkunde (KNO)
Polikliniek
Algemeen - 120 dagen 120 dagen -
Kind en Jeugd
Polikliniek
Algemeen - 3 dagen 14 dagen 42 dagen
Longgeneeskunde
Polikliniek
Algemeen - 35 dagen 57 dagen -
Behandeling
a) Oncologie - 6 dagen 7 dagen -
Maag-, darm- en leverziekten (MDL)
Polikliniek
Algemeen - 60 dagen 77 dagen -
Onderzoek
Gastro-enterologie - - - -
Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA)
Behandeling
Kaakchirurgie - 56 dagen 120 dagen -
Neurologie
Polikliniek
Algemeen - 90 dagen 39 dagen 35 dagen
Carpaal Tunnel Syndroom - - - -
Herniastraat - - - -
Behandeling
Neurochirurgie - - - -
Oogheelkunde
Polikliniek
Algemeen - - 90 dagen 75 dagen
Orthopedie
Polikliniek
Algemeen 5 dagen 13 dagen 16 dagen -
Onderzoek
Scopie knie - - - -
Behandeling
a) Totale heupprothese - 77 dagen - -
b) Totale knieprothese - 107 dagen 86 dagen -
Plastische chirurgie
Polikliniek
Algemeen - 28 dagen - -
Psychiatrie
Polikliniek
Algemeen - - 90 dagen -
Radiologie en nucleaire geneeskunde
Onderzoek
CT-scan - 1 dag 4 dagen -
Echografie - - - -
MRI-scan - 1 dag 11 dagen -
Reumatologie
Polikliniek
Algemeen - 28 dagen 18 dagen -
Revalidatiegeneeskunde
Polikliniek
Algemeen - 120 dagen 18 dagen -
Urologie
Polikliniek
Algemeen 30 dagen 35 dagen 14 dagen 77 dagen