Wachttijden

Een blad van een kalender

Hier vindt u een overzicht van de wachttijden in het Dijklander Ziekenhuis. Dat zijn het aantal kalenderdagen tussen het moment dat u een afspraak maakt voor een nieuwe zorgvraag die geen spoed vereist en het moment dat u bij ons terecht kunt.

U vindt hier de wachttijden voor:

  • Eerste polibezoek. Bij volgende polikliniekbezoeken kunnen andere tijden gelden.
  • Behandelingen. De wachttijd voor een behandeling is de tijd tussen het moment waarop de arts samen met u besluit tot een behandeling en het moment waarop u daadwerkelijk wordt behandeld.
  • Diagnostiek

Voor spoedgevallen gelden in het Dijklander Ziekenhuis geen wachttijden.

Wij streven ernaar dat u zo snel mogelijk geholpen wordt. ​Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u daarbij helpen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 28 dagen. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 49 dagen.

Op dit moment zijn de wachttijden niet inzichtelijk. Poliklinieken zijn alleen geopend voor urgente zorg en spoedgevallen. Zodra de poliklinieken het gebruikelijke programma draaien, geven we zo snel mogelijk weer inzicht in de wachttijden.

> Wachttijden als .csv bestand
 

Wachttijden

Filteren op afdeling
Afdeling Enkhuizen Hoorn Purmerend Volendam
Anesthesie en operatie
Polikliniek
Pijnbestrijding/anesthesiologie - - - -
Cardiologie
Polikliniek
Algemeen - - - -
Chirurgie
Polikliniek
Algemeen - - - -
Behandeling
a) Vaatchirugie/flebologie - - - -
b) Gastro-entrologie - - - -
c) Mammapoli - - - -
d) Oncologie - - - -
Thoraxchirurgie - - - -
Dermatologie
Polikliniek
Algemeen - - - -
Geriatrie (ouderengeneeskunde)
Polikliniek
Geheugenpoli - - - -
Valpoli - - - -
Behandeling
Klinische geriatrie - - - -
Gynaecologie / voortplantingsgeneeskunde
Polikliniek
Algemeen - - - -
Behandeling
a) Oncologie - - - -
b) Infertiliteit - - - -
c) Incontinentie voor de vrouw - - - -
Interne geneeskunde
Polikliniek
Algemeen - - - -
Behandeling
a) Endocrinologie/hormonen - - - -
b) Nefrologie/nierziektes - - - -
c) Immunologie - - - -
d) Infectieziekten - - - -
e) Hypertensie/hoge bloeddruk - - - -
f) Hematologie/bloedziektes - - - -
Keel-, neus- en oorheelkunde (KNO)
Polikliniek
Algemeen - - - -
Kind en Jeugd
Polikliniek
Algemeen - - - -
Longgeneeskunde
Polikliniek
Algemeen - - - -
Behandeling
a) Oncologie - - - -
Maag-, darm- en leverziekten (MDL)
Polikliniek
Algemeen - - - -
Onderzoek
Gastro-enterologie - - - -
Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA)
Behandeling
Kaakchirurgie - - - -
Neurologie
Polikliniek
Algemeen - - - -
Carpaal Tunnel Syndroom - - - -
Herniastraat - - - -
Behandeling
Neurochirurgie - - - -
Oogheelkunde
Polikliniek
Algemeen - - - -
Orthopedie
Polikliniek
Algemeen - - - -
Onderzoek
Scopie knie - - - -
Behandeling
a) Totale heupprothese - - - -
b) Totale knieprothese - - - -
Plastische chirurgie
Polikliniek
Algemeen - - - -
Psychiatrie
Polikliniek
Algemeen - - - -
Radiologie en nucleaire geneeskunde
Onderzoek
CT-scan - - - -
Echografie - - - -
MRI-scan - - - -
Reumatologie
Polikliniek
Algemeen - - - -
Revalidatiegeneeskunde
Polikliniek
Algemeen - - - -
Urologie
Polikliniek
Algemeen - - - -