Zorgverzekeraars en kosten

Afbeelding calculator

Gaat u binnenkort naar het Dijklander Ziekenhuis? Of bent u al patiënt? Hier vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg.

Het is niet vanzelfsprekend dat alle behandelingen en onderzoeken worden vergoed. Kijk in uw polisvoorwaarden of op de website van uw zorgverzekeraar met welke ziekenhuizen uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten.

Wilt u weten wat uw zorgverzekeraar betaalt en wat u zelf betaalt? Volg de stappen in het stroomschema hieronder. Onderaan de pagina vindt u de toelichting die bij de stappen hoort.

Vragen?

Als u na het lezen van de informatie nog vragen heeft over kosten en verzekering, staan we u graag te woord.

Bent u patiënt in Hoorn:  0229 - 208102 of WatBetaalIk@dijklander.nl 
Bent u patiënt in Purmerend: 0299 - 457 226 of Klantencontacten@dijklander.nl

Wordt uw zorg vergoed?

Volg de stappen in de tabel hieronder om antwoord te krijgen op veelgestelde vragen. 

Valt uw behandeling onder de basisverzekering?
Lees verder bij 1
nee
Een aanvullende verzekering vergoedt mogelijk (een deel van) de kosten.
Lees verder bij 2
 ↓ ja
  

Is sprake van spoedeisende zorg?
Lees verder bij 3

 


ja
Spoedeisende zorg wordt door elke zorgverzekering bij elk ziekenhuis vergoed. Ga in geval van niet levensbedreigende zorg naar uw huisarts of huisartsenpost.
nee
  
Heeft u een geldige verwijzing van uw huisarts of een specialist?
Lees verder bij 4
nee
Zonder verwijzing betaalt u mogelijk zelf voor de behandeling, of wordt u niet behandeld voordat u een verwijzing heeft. Informeer bij uw verzekering.
ja
  
Is deze behandeling door uw zorgverzekeraar gecontracteerd bij het Dijklander Ziekenhuis?
Let extra op bij goedkope verzekeringen! Lees uw polisvoorwaarden goed door. 
Lees verder bij 5
nee
U betaalt een deel van de kosten zelf.
Lees verder bij 6
ja
  
Heeft u een zorgverzekering met een verhoogd eigen risico afgesloten?
→  nee
U betaalt per kalenderjaar in 2024 zelf de eerste 385 euro aan zorg die onder de basisverzekering valt. Dat is het verplichte eigen risico.
Lees verder bij 7
ja
  

Afhankelijk van uw eigen risico betaalt u het eerste deel van de zorg die onder de basisverzekering valt.

In 2023 is het eigen risico minimaal 385 euro en maximaal 885 euro.

Lees verder bij 7

  
Lees hieronder de toelichting op de tabel:

1. Welke behandelingen en onderzoeken worden vergoed?

Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Maar niet alle behandelingen en onderzoeken worden vergoed. Of uw zorgverzekering uw behandeling wel of niet vergoedt, is afhankelijk van uw type zorgverzekering, of een machtiging voor de behandeling nodig is, en of er een medische noodzaak voor uw behandeling is. Het basispakket van uw zorgverzekering vergoedt veelgebruikte geneeskundige zorg, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. De meeste ziekenhuiszorg valt ​onder de basisverzekering. Om zeker te weten of uw behandeling onder de basisverzekering valt, kunt u uw zorgverzekeringspolis raadplegen, óf op de website van uw zorgverzekeraar kijken, óf deze vraag voorleggen aan uw verzekeraar. Zorg zonder een medische noodzaak, bijvoorbeeld cosmetische chirurgie, is altijd uitgesloten van een vergoeding uit de basisverzekering. In sommige gevallen wordt dit vergoed vanuit een aanvullende zorgverzekering. Als u helemaal niet verzekerd bent, ondanks de wettelijke verplichting, dan moet u de volledige kosten van de behandeling zelf vooruit betalen. U betaalt dan altijd eerst een voorschot van de te verwachten kosten. 

Terug naar het stroomschema

2. Aanvullende verzekering

Heeft u zorg nodig die niet onder de basisverzekering valt, dan kan het zijn dat u (een deel van) de rekening zelf moet betalen. Als u een aanvullende verzekering hebt afgesloten, kan het zijn dat deze uw zorg vergoedt, maar meestal valt er weinig ziekenhuiszorg onder aanvullende verzekeringen. Dit kan bijvoorbeeld wel het geval zijn voor een sterilisatie.

Terug naar het stroomschema

3. Is sprake van spoedeisende zorg?

Spoedeisende zorg op de afdelingen Spoedeisende Hulp en Verloskunde is altijd verzekerde zorg, zelfs als uw verzekering voor alle overige zorg geen contract met uw ziekenhuis heeft afgesloten. De kosten komen wel ten laste van uw eigen risico. Is uw situatie niet levensbedreigend, ga dan naar de huisarts of huisartsenpost. De kosten voor een bezoek aan de huisartsenpost vallen onder uw basisverzekering en daarvoor hoeft u geen eigen risico te betalen. De huisartsenpost is 's avonds, in het weekend en op feestdagen geopend, juist op die tijden dat u niet bij uw eigen huisarts terecht kunt. Als het nodig is, verwijst uw huisarts u naar het ziekenhuis.

Terug naar het stroomschema

4. Heeft u een geldige verwijzing? 

Een behandeling in het ziekenhuis wordt alleen vergoed na verwijzing. U krijgt die mee van uw huisarts of specialist, maar soms wordt de brief rechtstreeks verstuurd. Vraag in dat geval of het ziekenhuis de brief heeft gekregen. Een verwijzing is maximaal één jaar geldig. Dat wil zeggen dat u binnen deze termijn een afspraak gemaakt moet hebben. Als deze termijn is verlopen, heeft u een nieuwe verwijsbrief nodig. In geval van spoedeisende hulp is een verwijzing niet nodig.

Terug naar het stroomschema

5. Is uw behandeling door uw verzekering gecontracteerd?

Als uw verzekering voor uw behandeling geen contract heeft met het Dijklander Ziekenhuis, dan moet u een deel van de kosten zelf betalen. Bij elke verzekering kan het voorkomen dat voor bepaalde behandelingen geen contract is afgesloten met een ziekenhuis. Wanneer u een budgetzorgverzekering heeft afgesloten, dan kunt u altijd bij ons terecht, echter zult u een gedeelte van deze zorgkosten zelf moeten betalen. Meestal kunt u voor 100% vergoeding van uw zorg maar bij een klein aantal ziekenhuizen terecht. Raadpleeg hiervoor uw verzekeraar. Uw verzekering heeft gunstige financiële afspraken gemaakt met deze ziekenhuizen, waardoor u een lagere premie betaalt. Spoedeisende zorg wordt door elke verzekering bij elk ziekenhuis vergoed.

Terug naar het stroomschema

6. Geen contract met het Dijklander Ziekenhuis

Wanneer u besluit om voor uw behandeling naar een ziekenhuis te gaan waarmee uw verzekering geen contract heeft, zal het ziekenhuis de zogenaamde 'passantenprijs' in rekening brengen aan u als patiënt. Ondanks dat er geen contract is, is uw verzekering wettelijk verplicht om toch een deel van deze kosten te vergoeden. Bij budgetpolissen is het deel dat u zelf moet betalen vaak groter. De 'passantenprijzen' vindt u hier, maar wij adviseren u om contact met het ziekenhuis op te nemen voor meer informatie hierover, zie de contactgegevens op deze pagina.

Terug naar het stroomschema

7. Eigen risico: standaard of verhoogd

Zorgverzekeringen vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. Maar u betaalt altijd een eigen risico. Het eigen risico wordt door de zorgverzekering verrekend met de medische kosten die u maakt. Hoe hoog uw eigen risico is hangt af van uw gemaakte keuze. Het minimale bedrag voor iedereen vanaf 18 jaar is in 2023 385 euro per jaar. Mogelijk heeft u een verzekering afgesloten met een hoger eigen risico (zodat u een lagere premie betaalt). In dat geval betaalt u als eigen risico zelf maximaal een bedrag tussen 385 en 885 euro. Het door u afgesloten bedrag aan eigen risico staat op uw verzekeringspolis.

Let op!
Soms loopt een behandeling door in de eerste maanden van het nieuwe kalenderjaar, waardoor zorg nog ten laste van het eigen risico van het voorgaande jaar kan komen. Wijzigt u op 1 januari uw eigen risico of uw zorgpolis, of verandert u van zorgverzekeraar, dan gelden toch de regels en bedragen zoals die bij de start van uw zorgvraag waren. Bent u vorig jaar voor dezelfde vraag in het ziekenhuis geweest en bent u van verzekering veranderd? Neemt u dan contact op met het Dijklander Ziekenhuis om te horen of uw zorg onder de verzekering van vorig jaar of dit jaar valt. Zie de contactgegevens op deze pagina.

Terug naar het stroomschema

8. Telefonisch consult

Als de zorg het toelaat kunnen specialist en patiënt de behandeling telefonisch afhandelen. Het telefonisch consult, dit consult dient ter vervanging van een regulier face-to-face polikliniekbezoek, voorkomt daarmee dat u op de polikliniek moet komen als dat niet nodig is. Een principe waar het Dijklander Ziekenhuis volledig achter staat. Een belconsult kan zowel een eerste polikliniekbezoek als ook een herhaal-polikliniekbezoek vervangen.

Een telefonisch consult dat voldoet aan de gestelde voorwaarden (de arts spreekt zorginhoudelijk met de patiënt en hiervan is verslaglegging in het patiëntendossier), zal dus ook op uw nota komen te staan en is bij de verzekeraar te declareren. Dat kan, afhankelijk van de overige zorg die u heeft ontvangen, wel gevolgen hebben voor uw eigen risico.

Terug naar het stroomschema