Behandelingen die niet worden vergoed vanuit de basisverzekering

Wat zijn de meest voorkomende behandelingen in het Dijklander Ziekenhuis die niet door de basisverzekering worden vergoed, maar mogelijk wel uit de aanvullende? En wat zijn de kosten daar dan van? Hieronder vindt u een overzicht. Het gaat om veel voorkomende behandelingen die meestal niet vergoed worden door de basisverzekering. Wij adviseren u om dit altijd bij uw zorgverzekeraar na te vragen.

De genoemde tarieven gelden voor 2024.

De onderstaande ingrepen (behalve plaatsing spiraal) vallen niet onder de basisverzekering. Dit betekent dat u deze zelf betaalt, tenzij u een aanvullende verzekering heeft die (een deel van) deze kosten dekt. De onderstaande tarieven zijn de maximumtarieven. Wanneer u aanvullend bent verzekerd kan het zijn dat uw verzekeraar lagere tarieven voor deze zorg met ons is overeengekomen.

Behandeling    

​Tarieven

Sterilisatie van de man

€ 465,00​

​Hersteloperatie na sterilisatie man

​€ 3.770,00

Sterilisatie van de vrouw (Let op: als de nacontrole incl. echo 42 dagen of later na de ingreep plaatsvindt, is de prijs van de nacontrole ca. € 200,-. Dat bedrag wordt vergoed door uw basisverzekering, maar kan ten laste van uw eigen risico zijn.)

€ 2.515,00

Sterilisatie van de vrouw (en hieraan gerelateerde zorg) op verzoek van patiënt als bijkomende ingreep tijdens een keizersnede.

​€ 300,00

Sterilisatie van de vrouw (en hieraan gerelateerde zorg) op verzoek van de patiënt als bijkomende ingreep bij een andere operatie op medische indicatie, exclusief een keizersnede. 

€ 490,00

Besnijdenis volwassene 
Let op: besnijdenis van een kind of een volwassene op medische indicatie is verzekerde zorg.

​€ 1.190,00

Plaatsen van een Mirena-spiraaltje als anticonceptie

Let op: valt wel onder de basisverzekering. Deze ingreep is hier opgenomen omdat deze onder het verplichte eigen risico blijft van minimaal 385 euro.

​€ 445,00

Ooglidcorrectie van beide ogen door de oogarts               
(Let op: als de operatie meer dan 90 dagen ná het eerste consult plaatsvindt, wordt het eerste consult apart gefactureerd. De prijs daarvan is ca. € 100,-. Dat bedrag wordt vergoed door uw basisverzekering, maar kan ten laste van uw eigen risico zijn).

€ 990,00 voor beide ogen in één sessie. Mocht bij uitzondering één ooglid worden geopereerd, dan kunt u daarvoor een prijs opvragen via watbetaalik@dijklander.nl
 

 

Oorschelpcorrectie door de KNO-arts

​€ 3.830,00


Vragen?
Neem voor vragen over welke kosten verzekerd zijn altijd contact op met uw zorgverzekeraar.