Gecontracteerde zorgverzekeraars

Wanneer u in het Dijklander Ziekenhuis behandeld bent, hangt de hoogte van de vergoeding af van de soort polis die u heeft afgesloten en of het Dijklander Ziekenhuis contracten heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de zorgverzekeraars waarmee het Dijklander Ziekenhuis contracten voor 2020 heeft afgesloten:

Achmea

 

Zilveren Kruis
Aevitae
Avéro Achmea
De Friesland Zorgverzekeraar
FBTO
Interpolis
One Underwriting
OZF Achmea
Pro Life
ZieZo

VGZ

 

Univé
VGZ
Aevitae (VGZ)
Bewuzt
IZA
IZZ Zorgverzekeraar
UMC
United Consumers / VGZ
ZEKUR

CZ

 

CZ
Just (voorheen CZ Direct)
Nationale-Nederlanden
OHRA

Multizorg

AZVZ
De Amersfoortse
Ditzo    
ONVZ    
PNOzorg           
Salland               
VvAA
Zorg en Zekerheid          
Zorgdirect

Menzis

 

Menzis
Anderzorg
Hema
PMA

DSW-Stad Holland DSW

 

In Twente
Stad Holland

ONVZ

 

ONVZ
PNOzorg
VvAA

ASR

 

Aevitae
De Amersfoortse
Ditzo

ENO Salland

 

Salland
Zorgdirect

IptiQ

 

Promovendum
National Academic
Besured

Zorg en Zekerheid

 

AZVZ
Zorg en Zekerheid

Update contracten zorgverzekeringen 2021

Gezamenlijke inzet ziekenhuizen en zorgverzekeraars: ook in 2021 voor iedereen toegang tot goede ziekenhuiszorg
Patiënten moeten ook volgend jaar kunnen rekenen op toegang tot goede ziekenhuiszorg. Dat is de inzet van zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Zorgverzekeraars en ziekenhuizen willen alle huidige contractuele relaties volgend jaar voortzetten, zodat mensen ook in 2021 zoveel mogelijk in hun vertrouwde ziekenhuis terecht kunnen.

Brancheverenigingen Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zijn in constructief overleg om gezamenlijke afspraken te maken over de ziekenhuiszorg in 2021. Omdat dat overleg nog niet is afgerond, kunnen de afzonderlijke ziekenhuizen en zorgverzekeraars nu nog niet in alle gevallen aangeven welke afspraken er zijn gemaakt. De inzet van ZN, NFU en NVZ is om de landelijke gesprekken op korte termijn te kunnen afronden. Zo snel mogelijk daarna is voor verzekerden informatie beschikbaar over de precieze afspraken per ziekenhuis.

Zorgadvies en zorgbemiddeling
Als verzekerden willen weten hoe en waar zij terecht kunnen voor zorg, kunnen zij voor zorgadvies en/of zorgbemiddeling contact opnemen met hun zorgverzekeraar. Elke zorgverzekeraar heeft gespecialiseerde teams die verzekerden helpen bij het vinden van een passende zorgverlener. Meer informatie en contactgegevens zijn te vinden op www.mijnzorgverzekeraar.nl. Patiënten kunnen erop rekenen dat er alles aan wordt gedaan om hen de zorg te bieden die zij nodig hebben. Mensen die zorg nodig hebben of gezondheidsklachten hebben, wordt geadviseerd niet te wachten en contact op te nemen met hun huisarts.
 

Afspraken met omzetplafond

In een enkel geval wordt in de contracten met de zorgverzekeraars een omzetplafond afgesproken. Dit betekent dat een maximaal aantal behandelingen mag worden uitgevoerd tegen een bepaalde prijs.

Het Dijklander Ziekenhuis heeft slechts voor behandelingen binnen de PAAZ, psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis, een omzetplafond zonder doorleverplicht afgesproken met de zorgverzekeraars Zilveren Kruis en CZ.

Als het omzetplafond is bereikt in de loop van een jaar kan dit consequenties hebben voor de wachttijd van deze patiëntengroep. Als dit het geval is melden wij dit hier. Op dit moment is geen sprake van het bereiken van het omzetplafond voor deze patiëntengroep.

Contact
Voor vragen kunt u ons bereiken via klantencontacten@wlz.nl.