Gecontracteerde zorgverzekeraars

Wanneer u in het Dijklander Ziekenhuis behandeld bent, hangt de hoogte van de vergoeding af van de soort polis die u heeft afgesloten en of het Dijklander Ziekenhuis contracten heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar.

 

Afspraken met zorgverzekeraars voor 2023

Ziekenhuizen onderhandelen met zorgverzekeraars over de kwaliteit, prijs en het volume van zorg. Afhankelijk van de verzekeringspolis heeft u recht op een vergoeding voor de zorg. Daarom is het voor u van belang om te weten welke afspraken het Dijklander Ziekenhuis heeft met de zorgverzekeraars. In de bijlage vindt u een overzicht met de stand van zaken per zorgverzekeraar voor 2023. Dit overzicht wordt regelmatig geactualiseerd.

Budgetpolissen
De basis budgetpolis en ZieZo selectief polis van Zilveren Kruis vallen in 2022 en 2023 niet onder de verzekerde zorg in het Dijklander Ziekenhuis, Heeft u deze polis? U kunt voor alle zorg in ons ziekenhuis terecht. Houd er echter rekening mee dat uw zorgverzekeraar soms maar een deel van de kosten vergoed. U bent dan zelf verantwoordelijk voor de restbetaling. Alleen de spoedzorg in ons ziekenhuis wordt volledig vergoed.

Bent u uw behandeling in 2021 of eerder gestart binnen het Dijklander Ziekenhuis en heeft u een basis of selectief budgetpolis dan wordt uw zorg mogelijk 100% vergoed. Bij een wijziging of bij een nieuwe zorgvraag bedraagt de vergoeding 75% van het landelijk gemiddelde tarief. Raadpleeg uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar bij vragen over de hoogte van de vergoeding van uw behandeling.

Zorgadvies en zorgbemiddeling
Als verzekerden willen weten hoe en waar zij terecht kunnen voor zorg, kunnen zij voor zorgadvies en/of zorgbemiddeling contact opnemen met hun zorgverzekeraar. Elke zorgverzekeraar heeft gespecialiseerde teams die verzekerden helpen bij het vinden van een passende zorgverlener. Meer informatie en contactgegevens zijn te vinden op www.mijnzorgverzekeraar.nl. Patiënten kunnen erop rekenen dat er alles aan wordt gedaan om hen de zorg te bieden die zij nodig hebben. Mensen die zorg nodig hebben of gezondheidsklachten hebben, worden geadviseerd niet te wachten en contact op te nemen met hun huisarts.