Responsible disclosure

Bij het Dijklander Ziekenhuis vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u het volgende:

 • Mail uw bevindingen naar cyber@dijklander.nl;
 • Geef ons voldoende informatie om het probleem te reproduceren zodat we het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn;
 • Laat uw contactgegevens zoals e-mailadres of telefoonnummer achter zodat we contact met u kunnen opnemen om samen te werken aan een veilig resultaat;
 • Maak de melding zo snel mogelijk na ontdekking van de kwetsbaarheid;
 • Deel het probleem niet met anderen totdat het is opgelost;
 • Ga verantwoordelijk om met de kennis van het beveiligingsprobleem, door geen handelingen te doen die verder gaan dan noodzakelijk voor het aantonen van het beveiligingsprobleem.

Vermijd dus in elk geval de volgende handelingen:

 • Het plaatsen van malware;
 • Maak geen gebruik van aanvallen op fysieke beveiliging, van social engineering of hacking tools, zoals vulnerability scanners;
 • Het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens in een systeem (een alternatief hiervoor is het maken van een directory listing van een systeem);
 • Het aanbrengen van veranderingen in het systeem;
 • Het herhaaldelijk toegang tot het systeem verkrijgen of de toegang delen met anderen;
 • Het gebruik maken van het zogeheten "brute forcing" van toegang tot systemen;
 • Het gebruik maken denial-of-service of social engineering.

Wat u mag verwachten:

 • Wij reageren binnen 5 werkdagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.,
 • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding,
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen,
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem,
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker.

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.