mw. A. Schuitemaker

mw. A. Schuitemaker

Verpleegkundig specialist

Annemarie Schuitemaker is verpleegkundig specialist op de polikliniek Interne geneeskunde en Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL). "Ik werk nauw samen met de MDL-artsen en de endocrinologen."

Osteoporose
"Op de osteoporosepoli komen nieuwe patiënten en controlepatiënten die gescreend worden op botontkalking. Zij krijgen van mij de uitslag van de botdichtheid meting (als deze nog niet is afgesproken, vraag ik die eerst aan) en ik geef hen leefstijladviezen, advies over het te volgen beleid en zo nodig medicatie. Als het nodig is om aanvullend bloed te prikken, vraag ik dat aan en bespreek in een controle afspraak de uitslagen en het geadviseerde beleid hierop."

Addison
"Ook zie ik in samenwerking met de endocrinologen Addison-patiënten. Addison is een bijnieraandoening. Hen geef ik voorlichting en prikinstructie."

Bevolkingsonderzoek
"Op de MDL-poli zie ik patiënten die via het landelijk 'bevolkingsonderzoek dikke darm kanker' (BVO) een darmonderzoek hebben ondergaan. Van mij krijgen ze dan de uitslagen van het onderzoek en de eventueel onderzochte poliepen.  Het geadviseerde beleid daarop, spreek ik met hen door. Daarnaast zie ik nieuwe en controle-patiënten met buikklachten, rectaal bloedverlies en een veranderd ontlastingspatroon. Hen adviseer ik over mogelijke onderzoeken, geef hierover uitleg, spreek deze dan ook af en zie hen terug voor de uitslag."