Foto van Rianne Broers

mw. R.E. Broers

Internist-hematoloog

Sinds 2011 werkt Rianne Broers in het ziekenhuis als internist-hematoloog.

“Als hematoloog houd ik mij met veel interesse en plezier bezig met vooral kwaadaardige bloedziekten als leukemie, lymfklierkanker en multiple myeloom (eerder de ziekte van Kahler genoemd). Daarnaast zie ik ook patiënten met goedaardige bloedziekten zoals immuuntrombopenie (ITP) en thalassemie.

Ik hoop voor al mijn patiënten een betrokken, praktisch en goed uitgelegd plan van diagnostiek te kunnen maken en behandelvoorstel te kunnen doen, zoveel mogelijk ondersteund door de meest actuele en complete wetenschappelijke inzichten. De hematologie is een zich erg snel ontwikkelende richting, met steeds veranderende ziektebeelden en behandelingen en veel nieuwe medicijnen.

Gelukkig hoef ik dat niet in mijn eentje te doen. Binnen ons ziekenhuis hebben we een team van meerdere hematologen en zeer betrokken gespecialiseerd verpleegkundigen en dagbehandelingsverpleegkundigen dat heel veel hematologische behandelingen mogelijk maakt. We bieden ook zorg die niet direct gerelateerd is aan de therapie, maar meer in de vorm van begeleiding. Daarnaast is er een palliatief team.

We hebben zeer goede banden met de hematologieafdelingen van Amsterdam UMC, locatie VUmc en AMC, waarmee we ook heel regelmatig overleg hebben.”

Rianne is dagelijks aanwezig, behalve op woensdag.

Werkt in