Toestemming uitwisseling medische gegevens met de huisarts

Het Dijklander Ziekenhuis houdt een medisch dossier van u bij. In dit dossier staat informatie die belangrijk is voor uw behandeling. Het ziekenhuis kan deze gegevens via het Zorgverlenersportaal delen met andere zorgverleners buiten het Dijklander Ziekenhuis, zoals de huisarts of een waarnemend huisarts op de huisartsenpost. Dat mag alleen als u hiervoor (eenmalig) uw toestemming geeft.

Waarom toestemming geven?

Soms komt u buiten het ziekenhuis ook bij een andere zorgverlener. Bijvoorbeeld bij uw huisarts of bij een arts op de spoedpost. Dan is het belangrijk dat deze zorgverlener uw medische gegevens kan bekijken. Want met de juiste informatie over u kan hij u de juiste zorg geven: snel, goed en veilig. Ook ’s avonds en in het weekend.

Welke gegevens

Het Dijklander Ziekenhuis stelt de volgende gegevens beschikbaar:

•Uitslagen van bloed- of urine onderzoek
•verslagen van radiologische onderzoeken
•Overzichten van afspraken in het ziekenhuis
•Overzichten van opnames
•Brieven van medisch specialisten en andere zorgverleners zoals fysiotherapeuten, maatschappelijk werk.
•Diagnose Spoedeisende Hulp (eerste hulp).

Als u geen toestemming heeft gegeven kunnen zorgverleners buiten het Dijklander Ziekenhuis deze gegevens niet inzien, ook niet in noodsituaties. Daarom vragen wij u toestemming om uw gegevens te mogen delen.

Welke zorgverleners hebben toegang?

Niet alle zorgverleners mogen uw medische gegevens inzien nadat u toestemming heeft gegeven. Alleen zorgverleners die u behandelen. En alleen als dit nodig is voor uw behandeling. Als u toestemming geeft kunnen (waarnemend) huisartsen toegang tot uw medische gegevens krijgen. In de toekomst komen daar mogelijk ook andere zorgverleners bij. Denk daarbij aan apothekers, specialist ouderengeneeskunde,  tandartsen, laboratoria en trombosedienstartsen. Zorgverzekeraars en arbo-artsen zijn uitgesloten van inzage.

Toestemming

U kunt schriftelijk toestemming geven aan het Dijklander Ziekenhuis door een toestemmingsformulier in te vullen. Per 1 november 2019 kunt u ook zelf uw toestemming regelen via MijnDijklander.nl. Eenmaal toestemming geven is voldoende, ook als u door meerdere zorgverleners in het Dijklander Ziekenhuis gezien wordt en ongeacht op welke locatie u behandeld wordt. Uw beslissing nemen we op in uw patiëntendossier, ook wanneer u ervoor kiest uw gegevens niet te laten inzien. Toestemming geven is overigens niet verplicht. Dat bepaalt u helemaal zelf.

Toestemming voor kinderen

Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dan kunt u als ouder of voogd toestemming geven. Is uw kind 12 tot en met 15 jaar? Dan moeten ouder of voogd - én het kind toestemming geven. Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan kan uw kind zelf toestemming geven.

Wat als ik geen toestemming wil geven of mij toestemming wil intrekken?

Ook als u geen toestemming (meer) geeft kunt u dit schriftelijk laten vastleggen bij het Dijklander Ziekenhuis door een formulier in te vullen. Per 1 november 2019 kunt u dit ook zelf regelen via Mijn Dijklander. Uw beslissing nemen we op in uw patiëntendossier. U gegevens worden dan niet (meer) getoond aan zorgverleners buiten het Dijklander Ziekenhuis.

Meer informatie

Klik hier voor het toestemmingsformulier.