Verpleegkundig spreekuur stomazorg locatie Hoorn

Als u uit het ziekenhuis wordt ontslagen krijgt u een afspraak mee om na twee à drie weken op controle te komen bij de stomaverpleegkundige. Vaak zal dit gekoppeld zijn aan de controle afspraak met uw chirurg. De stomaverpleegkundige wil graag weten hoe het thuis is gegaan, of u nog tevreden bent over de materialen die u gebruikt enzovoorts. Verder wordt ingegaan op de vragen en eventuele problemen die u heeft.

Het eerste jaar nadat bij u een stoma is aangelegd, komt u vier keer voor een controle. Daarna is het wenselijk dat u eens per jaar de stomaverpleegkundige bezoekt. Bij de vervolgafspraken wordt gesproken over het opvangmateriaal, maar ook over andere zaken zoals sporten, voeding, weer werken, vakantie, seksualiteit.
Mocht u tussentijds problemen of vragen hebben, belt u dan gerust de stomaverpleegkundige. Daar zijn geen kosten aan verbonden.

Voorbereiding op uw afspraak   
Neem altijd uw eigen stomamateriaal mee als u op controle komt. Verschoon niet het stomamateriaal voor uw bezoek aan de stomaverpleegkundige. Als u eventuele problemen heeft, zoals bijvoorbeeld lekkage, kan de stomaverpleegkundige soms veel afleiden uit de huidplak die er al een poosje opzit. U zult merken dat u vooral de eerste weken veel vragen heeft. Het is een goed idee om die vragen op te schrijven en mee te nemen naar het spreekuur.

Hoorn
De poli is van maandag t/m vrijdag bereikbaar op 0229 - 25 7828 van 08.30 tot 16.00 uur