Klachten

Ondanks onze inzet bent u misschien toch niet helemaal tevreden over de kwaliteit van zorg van ons ziekenhuis. Of misschien heeft u een opmerking over onze dienstverlening of een ander onderwerp waar u last van heeft.  Wij leren graag van uw ervaring. Op deze pagina vindt u meer informatie over het indienen van klachten. 

Klachtenregeling

Als u een klacht heeft, is het belangrijk die eerst te bespreken met degene die het betreft. Meestal leidt dat tot een oplossing. Als dat niet lukt, maakt Bureau Zorgervaring u in eerste instantie wegwijs in de klachtenregeling. Het kan echter gebeuren dat u niet tevreden bent met de oplossing of dat u uw ontevredenheid niet kunt of wilt bespreken met de betreffende persoon/personen. In dat geval kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van het Dijklander Ziekenhuis.

Uw klachten of opmerkingen worden in alle gevallen serieus en vertrouwelijk behandeld. Wanneer u naar uw mening een klacht heeft dan kunt u deze op de volgende manieren aan ons kenbaar maken. Uitgebreide informatie staat in deze folder.

Hoe kunt u een klacht doorgeven?
U kunt uw klacht op diverse manieren aan ons doorgeven:

 

Contact bij klachten

Hieronder vindt u de contactgegevens van onze verschillende locaties. Uw klacht ontvangen wij bij voorkeur schriftelijk.

Bureau Zorgervaring Dijklander Ziekenhuis Hoorn
Postbus 600
1620 AR Hoorn
E-mail: zorgervaring@dijklander.nl

Telefonisch contact
We zijn bereikbaar tussen 9.00-16.30 uur op twee telefoonnummers:
0229 - 257 613
0299 - 457 999

Voor klachten over behandeling of verblijf op de PAAZ-afdeling
Yaseer Choudhry is vertrouwenspersoon (pvp) voor patiĆ«nten van de PAAZ van het Dijklander Ziekenhuis
Telefoon 06 - 82 58 50 83 (een contactverzoek via Whatsapp kan ook)
E-mail: y.choudhry@pvp.nl
Werkdagen: maandag tot en met donderdag
Website: www.pvp.nl
Twitter: pvp@Stichtingpvp

Voor de Klachtencommissie 
Bent u met de klachtenfunctionaris niet tot een goede oplossing gekomen of wilt u zich liever niet tot de klachtenfunctionaris wenden? Dan kunt u ervoor kiezen een schriftelijke klacht in te dienen bij de klachtencommissie. De klachtenfunctionaris kan u eventueel helpen met het schriftelijk formuleren van uw klacht.

Klachtencommissie Dijklander Ziekenhuis
Postbus 600
1620 AR Hoorn