Samenwerking

Een hand die een hartslag vasthoudt

Om goede medisch specialistische zorg zo dichtbij mogelijk aan u als patiënt te kunnen blijven bieden, heeft het Dijklander Ziekenhuis allerlei samenwerkingsverbanden met andere zorgaanbieders.

Het Dijklander Ziekenhuis werkt onder andere samen met:

  • huisartsen, apothekers en verloskundigen;
  • andere zorgverleners zoals fysiotherapeuten, tandartsen, diëtisten, psychologen en logopedisten; 
  • GGD, gemeentes en welzijnsorganisaties;
  • thuiszorgorganisaties, verzorgings- en verpleeghuizen;
  • instellingen voor geestelijke gezondheid;
  • patiëntenverenigingen;
  • zorgverzekeraars.

Hieronder vindt u meer informatie over specifieke samenwerkingsverbanden.

Oncologische zorg voor kinderen
Alle zorg voor kinderen met kanker is gecentraliseerd in het Prinses Máxima Centrum te Utrecht, het grootste kinderoncologisch centrum van Europa. Veertien algemene ziekenhuizen verspreid door heel Nederland mogen oncologische zorg leveren. Het Dijklander Ziekenhuis levert die zorg op locatie Hoorn aan de kinderen in Noord-Holland Noord. Dit vanuit de visie: ver van huis als het moet, dicht bij huis als het kan.

Radiotherapie
Voor radiotherapie kan men terecht in het Centrum voor Radiotherapie en Oncologie. Dat centrum staat naast locatie Hoorn en is een samenwerking met het Amsterdam UMC.

Dialyse
In Codia werken het Dijklander Ziekenhuis en Zaans Medisch Centrum samen om dialyse op locatie Purmerend mogelijk te maken. Complexe zorg voor patiënten met nierproblemen wordt op de andere locaties aangeboden. Met Codia is voor bewoners van de regio Waterland de nefrologische basiszorg dichtbij huis mogelijk. Codia heeft een stabiele omzet.

Microbiologie 
Comicro is de joint venture van Dijklander Ziekenhuis en Zaans Medisch Centrum voor de medische microbiologie. Het laboratorium van Comicro is in Hoorn gecentraliseerd.

Pathologie
De pathologie van het Zaans Medisch Centrum, Noordwest Ziekenhuisgroep en het Dijklander Ziekenhuis wordt met een vierde partner in Symbiant uitgevoerd. In 2016 is er bij Symbiant een nieuwe bestuurder aangetreden, die als belangrijke taak heeft om de samenwerking van de bestaande laboratoria te verbeteren. De laboratoria zijn sinds 2016 in Alkmaar en Hoorn geconcentreerd.

Nazorg
Het Dijklander Ziekenhuis zet zich in om zorg zo veel mogelijk af te stemmen met zorgverleners en of instanties die de patiënt op zijn weg voor of na ziekenhuisbehandeling tegenkomt. Zo voeren we regelmatig overleg met de huisartsen om de gezamenlijke zorg en afstemming te blijven verbeteren. Met thuiszorgorganisatie Omring zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt over behandeling van patiënten die hun heup gebroken hebben, welke nazorg ingezet wordt, zodat patiënt snel op de beste plaats de beste zorg krijgt.​