Transmuraal Incident Melden (TIM)

gevel van hoorn

Binnen de keten kunnen er problemen ontstaan bij het overnemen van de zorg voor patiënten. Om deze problemen te kunnen signaleren én er van te leren is er mogelijkheid om deze problemen te melden middels een zogeheten TIM-formulier.

De TIM-meldingen verbinden de onderlinge (keten)partners met elkaar in welke combinatie dan ook. Allen streven ernaar om een hoogwaardige zorg te leveren aan onze patiënten/cliënten. Een goede samenwerking tussen de ketenpartners is hierbij onmisbaar.

Wat gebeurt er met uw melding?
De TIM coördinator verwerkt de melding en stuurt deze door naar de ontvangende partij. Deze heeft  maximaal 6 weken de tijd om te reageren op de melding. U krijgt nadien reactie op uw melding.  

Mocht u vragen hebben over de reactie of over de procedure dan kunt u dit kenbaar maken bij de TIM coördinatoren. Zonodig wordt  de melding  opnieuw bekeken en besproken met de ontvangende partij ketenpartner en eventueel  met de TIM commissie. Opvallende meldingen worden direct besproken binnen de TIM commissie en verbetervoorstellen geformuleerd.

Klik hier voor het TIM-formulier

Over het TIM-proces wordt 6-wekelijks en een nieuwsbrief uitgebracht, uitgezonderd de vakantie periode. Wilt u deze ontvangen, mailt u dan naar TIM@westfriesgasthuis.nl