Transmuraal Incident Melden (TIM)

gevel van hoorn

Binnen de keten kunnen er problemen ontstaan bij het overnemen van de zorg voor patiënten. Om deze problemen te kunnen signaleren én er van te leren is er mogelijkheid om deze problemen te melden middels een zogeheten TIM-formulier.

De TIM-meldingen verbinden de onderlinge (keten)partners met elkaar in welke combinatie dan ook. Allen streven ernaar om een hoogwaardige zorg te leveren aan onze patiënten/cliënten. Een goede samenwerking tussen de ketenpartners is hierbij onmisbaar.

Wat gebeurt er met uw melding?
De TIM coördinator verwerkt de melding en stuurt deze door naar de ontvangende partij. Deze heeft  maximaal 6 weken de tijd om te reageren op de melding. U krijgt nadien reactie op uw melding.  

Mocht u vragen hebben over een reactie of over de procedure dan kunt u contact opnemen met de TIM coördinatoren. Vanuit de meldingen worden analyses gemaakt om trends te signaleren. De trends worden gebruikt om verbeterprojecten op te starten.

We vragen u om bij het invullen van het meldformulier rekening te houden met de volgende gedragsregels:

  • Meld vanuit de intentie om de zorg te verbeteren en om herhaling van incidenten te voorkomen.
  • Ga respectvol om met collega's of partners in de zorgketen.
  • Probeer de ketenpartner te laten weten dat er een melding gaat komen.
  • Meld duidelijk, objectief en zonder oordeel. Meld over processen en niet over personen
  • Informatie over een melding wordt nooit verstrekt aan derden die niet betrokken zijn bij het incident.

Klik hier voor het TIM-formulier

Over het TIM-proces wordt 6-wekelijks en een nieuwsbrief uitgebracht, uitgezonderd de vakantie periode. Wilt u deze ontvangen, mailt u dan naar TIM@dijklander.nl