Zorgverlenersportaal

Het zorgverlenersportaal is een beveiligd portaal voor externe zorgverleners, zoals huisartsen, apothekers, specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten. Het geeft direct toegang tot het elektronisch patiëntendossier van Dijklander Ziekenhuis.

Met de UZI-pas kunt u via dit portaal delen van het medisch dossier van uw patiënt raadplegen, zoals:

  • Zorgmomenten
  • Dossier
  • Uitslagen

De gegevens van uw eigen patiënten zijn ‘real-time’ te raadplegen, dus zonder ingebouwde vertraging, maar altijd geaccordeerd door de medisch specialist van het ziekenhuis.

Toestemming van uw patiënt
Inzage in het medisch dossier van uw patiënt kan alleen als uw patiënt hiervoor formeel toestemming heeft gegeven. Uw praktijk heeft hiervoor toestemmingsformulieren ontvangen. Patiënten kunnen ook online toestemming geven, via Mijn Dijklander.

Instructie

  1. Ga naar https://zorgverlener.dijklander.nl via Internet Explorer (de browsers Chrome en Firefox werken niet optimaal).
  2. Update Java indien nodig.
  3. Doe de UZI-pas in de UZI –paslezer en vul uw pincode van de UZI-pas in.

Vragen

Bent u verwijzer en heeft u een account nodig of andere vragen over het portaal, dan kunt u contact opnemen met de afdeling marketing en communicatie via huisartsen@dijklander.nl of bel 06 33 73 77 70.

Downloads