VRE-bacterie

Foto van microscoop

VRE staat voor Vancomycine Resistente Enterokok. De VRE-bacterie is een multiresistente enterokok, dat betekent dat deze bacterie ongevoelig (resistent) is voor antibiotica (antibioticum vancomycine). VRE kan vooral bij ernstig zieke patiënten een moeilijk behandelbare infectie kan veroorzaken. De VRE is voor gezonde mensen niet gevaarlijk of ziekmakend, maar mensen met een sterk verminderde weerstand kunnen er soms wel ziek van worden. Meestal is men alleen drager van de VRE als darmbacterie zonder verdere ziekteverschijnselen. Dragerschap van de VRE-bacterie is niet te bekorten door een behandeling. Vaak raakt men de VRE spontaan kwijt.

VRE onderzoek
Soms is er aanleiding om te onderzoeken of iemand drager is van de VRE-bacterie. Aangezien de VRE-bacterie zoals gezegd in de darm voorkomt, wordt dragerschap gecontroleerd door middel van het nemen van een kweek van de anus (rectum) of stoma.

VRE besmetting
De VRE-bacterie kan via contact met de ontlasting of besmette voorwerpen (zoals de toiletbril, deurkruk) overgedragen worden. Overdracht van de bacterie kan voorkomen worden door hygiënemaatregelen strikt na te leven.

VRE positief
Als uit de kweek blijkt dat men positief is, noteren we dat in het patiëntendossier zodat bij een poliklinische afspraak of een opname eventueel passende maatregelen genomen kunnen worden.

VRE In het ziekenhuis
Als iemand met VRE in het ziekenhuis ligt , dan zal hij of zij in isolatie worden verpleegd, ter bescherming van andere patiënten met een verminderde weerstand. Dit betekent bijvoorbeeld dat het verplegend personeel handschoenen en, indien nodig, schorten draagt.

Bezoek in het ziekenhuis
Mensen kunnen het Dijklander Ziekenhuis gewoon bezoeken. Ze hoeven zich geen zorgen te maken over eventueel besmettingsgevaar. Daar waar nodig, worden ze gewezen op extra hygiënemaatregelen.

VRE thuis
In de thuissituatie vormt de VRE geen probleem. Wanneer u (mogelijk) drager bent van de VRE en u thuis wijkzorg of fysiotherapie krijgt, dan raden wij u wel aan deze zorgverleners te informeren, zodat zij hun maatregelen kunnen nemen om eventuele besmetting van andere patiënten te voorkomen. U hoeft verder geen bijzondere maatregelen te treffen.  

Meer informatie
Met vragen of problemen kunt u altijd terecht bij uw behandelend arts en de verpleegkundigen. Bent u thuis, dan adviseren wij u contact op te nemen met uw huisarts.

Lees hier de veelgestelde vragen over VRE of kijk op de website van het RIVM.