Werken op de SEH

Jolanda Tamback bike for life

Het Dijklander Ziekenhuis heeft een Spoedeisende Hulp (SEH) op twee locaties; Hoorn en Purmerend. Jaarlijks zien we zo’n 28.00 patiënten. Voor ons is werkplezier van groot belang. Hierbij hebben we veel aandacht voor het verbeteren van psychosociale arbeidsbelasting. Ons streven is een gezond werkklimaat en hiertoe nemen we veel maatregelen t.a.v. werkdruk, piekbelasting en samenwerking tussen de locaties.

Hoorn en Purmerend
Locatie Hoorn, is een Level-2-traumacentrum. Dit betekent dat in principe iedere traumapatiënt naar ons ziekenhuis kan worden gebracht. Een uitzondering hierop zijn patiënten met ernstig hersen- en/of borstletsel. Locatie Purmerend is een Level-3-traumacentrum. Hier komen volwassenen en kinderen met kleine verwondingen, zoals botbreuken waarvoor geen opname of operatie nodig is.

Multidisciplinair
We hebben 24/7 SEH-artsen op onze Spoedeisende Hulp en er is veel aandacht voor PSA en echografie. Ons multidisciplinair team werkt samen aan verbetering onder andere door middel van CRM trainingen.

Let op! t/m 22 december: Hinder door werkzaamheden bij de hoofdingang Dijklander Ziekenhuis Purmerend

Lees meer