De verloskunde

Ik ben zwanger

Je bent zwanger, wat leuk! Een zwangerschap en een bevalling worden in Nederland zo lang mogelijk begeleid door de verloskundige. Zij of hij is gespecialiseerd in het begeleiden van een normale zwangerschap en bevalling. Heb je tijdens je zwangerschap of bij de bevalling specialistische zorg nodig? Dan word je doorverwezen naar het ziekenhuis. Je krijgt daar de hulp en zorg die jij en je baby nodig hebben om je zwangerschap en bevalling veilig te laten verlopen. Je kunt jezelf op de bevalling voorbereiden door gebruik te maken van een geboorteplan

Afspraak met de verloskundige

Als je weet dat je zwanger bent, maak je een afspraak met een verloskundige bij jou in de buurt. Zij of hij brengt je huisarts op de hoogte. Als je medicijnen slikt, vertel dan je apotheker dat je zwanger bent. Het is belangrijk te weten of je medicijnen effect hebben op de baby. Je apotheker kan je over eventuele alternatieven goed adviseren.

Het Centrum voor geboortezorg valt onder Geboortehart. Geboortehart is een samenwerkingsverband tussen verloskundigen, echoscopisten, verpleegkundigen en gynaecologen met als doel de beste start bieden aan moeder en kind. 

Verloskundigepraktijken

Hieronder staan de verloskundigenpraktijken in Waterland en West-Friesland. Via de websites van de praktijken kun je een afspraak maken.

Regio Waterland Regio West-Friesland
Verloskundigenpraktijk Groei Purmerend Verloskundigenpraktijk Enkhuizen & Andijk
Verloskundigen Waterland Oost Verloskundigenpraktijk Eva van Hoorn
Verloskundigen Zuxx Purmerend Verloskundigenpraktijk de Koggemeer
  Verloskundigenpraktijk Pura Vida
  Verloskundigenpraktijk de Vooroever
  Verloskundigenpraktijk Om de Noord
  Zuxx Verloskundigen Hoorn

Begeleiding van je zwangerschap in het ziekenhuis

Een zwangerschap en bevalling zijn natuurlijke processen die in de meeste gevallen op een gezonde manier en zonder complicaties verlopen. In sommige gevallen is er aanleiding voor de verloskundige om een zwangere vrouw door te verwijzen naar het ziekenhuis. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de baby in een stuit* ligt, als je een te hoge bloeddruk hebt of wanneer de baby na de uitgerekende datum nog niet van zich laat horen. We noemen zo’n aanleiding een medische indicatie.  Je eigen verloskundige verwijst je dan door naar het ziekenhuis. Dit kan dus vroeg, maar ook later in de zwangerschap ontstaan. Je wordt dan verder begeleid in het ziekenhuis, door een verloskundige van het ziekenhuis, of door de gynaecoloog*. Dit betekent ook dan je niet meer thuis of onder begeleiding van je eigen verloskundige bevalt, maar altijd in het ziekenhuis onder begeleiding van de klinisch verloskundige*.

*Een klinisch verloskundige is een verloskundige die in het ziekenhuis werkt.

*Een gynaecoloog is een arts die gespecialiseerd is in het vrouwelijk geslachtsorgaan. 

*Als de baby in een stuit ligt, dan ligt de baby omgedraaid. Na 36 weken moet de baby met het hoofd naar beneden liggen. Is dat niet zo, dan spreek je van een stuitligging.

Extra ondersteuning mogelijk
POP staat voor Psychiatrie, Obstetrie (verloskunde) en Pediatrie (kindergeneeskunde). De POP-poli is een team van specialisten. Dit team houdt zich bezig met het bieden van goede zorg voor zwangere vrouwen die extra steun kunnen gebruiken. De specialismen werken samen, waardoor je uiteindelijk een passend advies krijgt voor jezelf en je ongeboren kindje.
Vaak gaat het om vrouwen die (een verleden met) psychiatrische klachten hebben. Denk bijvoorbeeld aan somberheid, angst of trauma. Misschien is een eerdere bevalling wel vervelend verlopen. Ook overige sociaal-emotionele problemen kunnen reden voor aanmelding zijn. Je huisarts of verloskundige kan je aanmelden via het algemene nummer van het Centrum voor geboortezorg. Neem als je twijfelt contact op met je huisarts of verloskundige of lees meer in deze folder.