Samenwerking

Baby Geboortehart

Het Centrum voor geboortezorg bestaat uit de poliklinieken op alle locaties van het Dijklander Ziekenhuis (Hoorn, Purmerend en Volendam), afdeling verloskunde en neonatologie (couveuseafdeling) op locatie Hoorn. Het Centrum voor geboortezorg werkt nauw samen met onze partners in de geboortezorg. Hier vind je een overzicht van verloskundigenpraktijken uit regio Waterland en West-Friesland waarmee het Centrum voor geboortezorg nauw samenwerkt.  Zo kunnen verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, gespecialiseerde verpleegkundigen en kraamverzorgenden samen op één locatie verloskundige zorg bieden.

Het Centrum voor geboortezorg hecht veel waarde aan de mening van (aanstaande) moeders en werkt samen met de Moederraad. Lees meer over de Moederraad en hun initiatieven.

Het centrum werkt onder Geboortehart. Geboortehart is een samenwerkingsverband tussen verloskundigen, echoscopisten, verpleegkundigen en gynaecologen met als doel de beste start bieden aan moeder en kind.