Buikwandcentrum

In het buikwandcentrum behandelen we patiënten met een buikwandbreuk. Dit is een uitstulping door de buikwand in bijvoorbeeld het liesgebied (liesbreuk), bij de navel (navelbreuk) of tussen borstbeen en de navel (hernia epigastrica) of in een litteken (littekenbreuk).
Een buikwandbreuk kan pijnklachten geven, klachten bij bewegen of een ontsierende zwelling van de buik geven. Soms bestaat er ook een risico op beklemming van de breuk. 

In het buikwandcentrum brengen onze specialisten de breuk in kaart en zullen we samen met u een behandel plan samenstellen. De breuk wordt zo mogelijk operatief hersteld met een (kijk)operatie.
Wanneer u een lies-, litteken- of buikwandbreuk heeft, is het belangrijk dat u snel en goed geholpen wordt. Via een verwijzing van uw huisarts kunt u bij ons op korte termijn terecht.

Lies-/dijbeenbreuk
Navelbreuk
Bovenbuiksbreuk
Littekenbreuk

Stomabreuk
Een breuk bij een stoma ontstaat wanneer de buikwand rondom de stoma is verzwakt. De buikwand is omgeven door een sterke spierlaag en bekleed met buikvlies dat alles goed op zijn plaats houdt. Door de aanleg van een stoma ontstaat er een zwakke plek in de buikwand, er is dan sprake van een te grote opening in de spierlagen van de buik.     
Bijna een derde van alle mensen met een stoma krijgt een breuk (bij het overgrote deel gebeurt dit binnen het eerste jaar na het aanleggen). Een dergelijke parastomale hernia komt het meest voor bij mensen met een colostoma, maar soms ook bij een ileostoma of urostoma. 

Pijnsyndromen  (ACNES)
Bij het buikwandpijnsyndroom ACNES ontstaat er pijn door een beknelde zenuw in de buikwand. De buikpijn kan variëren van een milde vorm die af en toe aanwezig is tot extreme, onhoudbare pijn. ACNES staat voor Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome. De pijn ontstaat door beknelling van de huidtakjes van de voorste zenuwuiteinden van de tussenribben.

Wat is de oorzaak van ACNES?
De precieze oorzaak voor het ontstaan van het ACNES-pijnsyndroom is onduidelijk. Soms zijn er omstandigheden die een relatie met de pijn hebben. Zo geeft een deel van de patiënten aan dat de pijnklachten na een operatie zijn ontstaan. Bij een ander deel is er een relatie met sportieve activiteiten, zoals buikspieroefeningen. Bij sommige vrouwen ontstaat de pijn tijdens een zwangerschap of direct na de bevalling. Vaak is er echter geen duidelijke oorzaak of relatie met een gebeurtenis aantoonbaar.

Hoe kan ACNES behandeld worden?
In eerste instantie stellen onze artsen een diagnostische injectie met een lokale verdoving voor. Het gebied waar de zenuw door het kapsel van de buikspier komt, wordt verdoofd. Meestal raakt de verdoving na een aantal uur uitgewerkt. Bij een deel van de patiënten houdt het pijnstillende effect echter dagen tot weken aan en in vijftien tot twintig procent van de gevallen is de patiënt zelfs blijvend pijnvrij. Soms zal de injectie herhaald moeten worden. Als de injecties geen blijvende oplossing geven zullen we U verwijzen naar onze pijnspecialisten voor een behandeling middels PRF. Indien daarna nog steeds klachten zijn met beperkingen, kan een operatie worden overwogen waarbij de chirurgen de zenuwuiteinden ter plaatse van de beklemming doorneemt.

Meer patiënten informatie bij de Stichting Acnes