Endocriene chirurgie

Endocrinologie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met het onderzoek, de diagnose en behandeling van ziekten en afwijkingen aan organen die hormonen produceren. De chirurgen in het Dijklander Ziekenhuis zijn gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van afwijkingen van de schildklier en de bijschildklier. Zij werken daarbij samen met andere specialismen, om u zo snel, veilig en effectief mogelijk te kunnen behandelen.

Wanneer is een operatie aan de schildklier nodig?

Een operatie aan de schildklier kan nodig zijn als er sprake is van:

  • Een zwelling in de schildklier. De zwelling (ook knobbel genoemd) kan goedaardig of kwaadaardig zijn. Vaak is een eerste operatie nodig om dit vast te stellen.
  • Schildklierkanker. De meeste vormen van schildklierkanker kunnen wij vroegtijdig vaststellen en volledig genezen. Bij de behandeling van schildklierkanker wordt dan een gedeelte van de schildklier of de gehele schildklier operatief verwijderd. Indien nodig halen we ook de lymfklieren aan de (aangedane) zijkant van de hals weg.
  • Moeite met ademhalen en slikken. Dit kan komen doordat de schildklier vergroot is en tegen de luchtpijp en slokdarm drukt.
  • Een cosmetisch probleem, als de vergrote schildklier uiterlijk zichtbaar is.
  • Een te hard werkende schildklier. Als medicijnen onvoldoende helpen kan een operatie nodig zijn.

Afhankelijk van de reden van de operatie kan het dus nodig zijn de schildklier geheel of gedeeltelijk te verwijderen. Als we uw gehele schildklier moeten weghalen, moet u de rest van uw leven schildklier vervangende medicatie gebruiken.

Wanneer is een operatie aan de bijschildklier nodig?

De bijschildklier kan te snel werken, waarbij er te veel bijschildklierhormoon wordt geproduceerd. Dit noemen we hyperparathyreoïdie (hyper = snel). Dit zorgt voor een verhoogd calciumgehalte in het bloed. Het hoge calciumgehalte kan allerlei klachten tot gevolg hebben, zoals nierstenen, botontkalking met meer kans op botbreuken, pijn in de botten en de spieren, veel plassen, dorst, hoofdpijn, misselijkheid, verminderde eetlust, zuurbranden, verstopping, moeheid, een sombere stemming en een hoge bloeddruk. Meestal gaat het om één bijschildklier die groter wordt en daardoor te snel werkt, soms zijn alle vier de bijschildklieren te actief. Vrijwel altijd betreft het een goedaardige aandoening. Met een operatie kunnen we de klachten vrijwel altijd verhelpen.

  1. Indien voorafgaande aan de operatie de duidelijk is geworden dat er maar één vergrote bijschildklier is, en de plaats daarvan bekend is, wordt meestal volstaan met een selectieve verwijdering van deze goedaardige zwelling via een klein sneetje, een vorm van ‘minimaal invasieve chirurgie’ dus. Dat heeft als voordeel dat de ingreep korter duurt en de rest van de hals niet opengemaakt hoeft te worden.  
  2. Als we voorafgaand de operatie niet hebben kunnen vaststellen welke bijschildklier is aangedaan, of als alle bijschildklieren zijn aangedaan wordt een ‘klassieke’ volledige halsexploratie uitgevoerd. Dat is een operatie waarbij de chirurg via een snede iets boven de sleutelbeenderen toegang krijgt tot de hals, en vervolgens de bijschildklieren opzoekt en beoordeelt. De bijschildklieren die niet goed functioneren worden dan verwijderd; de normale kliertjes worden in principe ongemoeid gelaten. 
  3. Een veel grotere operatie dan normaal is nodig, wanneer de vergrote bijschildklier(en) zich niet in de hals bevindt, maar bijvoorbeeld in de borstholte achter het borstbeen.

Eventuele complicaties van operatie

Het is mogelijk dat u na de operatie een nabloeding krijgt. Deze bloeding wordt dan direct operatief verholpen. Daarnaast kunt u letsels aan de stembandzenuw of bijschildklier oplopen. Gelukkig zijn deze complicaties zeldzaam.

Multidisciplinair overleg

De schildklier- en bijschildklierchirurgen werken nauw samen met endocrinologen, nucleair geneeskundigen, radiologen en pathologen. Nadat u een afspraak hebt gehad op de polikliniek en bent onderzocht, zullen er aanvullende onderzoeken gedaan worden. Bij het onderzoek en de behandeling werken al deze behandelaars nauw samen en stellen ze samen een individueel behandelingsplan voor u op. In een multidisciplinair overleg wordt het behandelvoorstel besproken en daarna met u overlegd. Alle patiënten worden in het multidisciplinaire team besproken

Locaties

De spreekuren vinden plaats op zowel locatie Hoorn als Purmerend.
Alle operaties vinden plaats op locatie Hoorn. Meestal kunt u de dag na de operatie weer naar huis.

Second opinion

Is er in een ander ziekenhuis bij u een afwijking aan de schildklier of bijschildklier vastgesteld? Dan kunt u bij ons terecht voor een second opinion en/of behandeling. U maakt hiervoor rechtstreeks een afspraak met een van de casemanagers via de polikliniek chirurgie. Zij zorgen dat u een afspraak krijgt en dat alle gegevens worden opgevraagd.

Vragen?

Neem dan gerust contact op met de polikliniek chirurgie, via:
Locatie Hoorn: 0229 - 208728
Locatie Purmerend: 0299 - 457426