Vaatchirurgie

De afdeling vaatchirurgie van het Dijklander Ziekenhuis houdt zich bezig met de behandeling van aandoeningen aan de bloedvaten. Door vernauwingen, afsluitingen of verwijding van bloedvaten kunnen patiënten problemen of klachten ontwikkelen. De behandeling van vaatziekten kan met medicijnen, endovasculaire technieken (dotterbehandeling) of een operatie (bypass, kunstvat) zijn.

Onze afdeling is gespecialiseerd in de behandeling van de volgende aandoeningen:

  • Verwijdering buikslagader (aneurysma aorta)
  • Vernauwing van de halsslagader (carotis)
  • Vernauwde bloedvaten in het been en/of bekken (etalagebenen/ perifeer arterieel vaatlijden)
  • Aanleggen vaattoegang ten behoeve van dialyse (shunt)
  • Wondbehandeling (Wond Expertise Centrum)
  • Spataderen (varices)
  • Vernauwing en verwijdingen darmslagaders (viscerale vaten)
  • Vernauwingen van slagaders of zenuwen in de overgang van borstholte naar de schouder (thoracic outlet of costoclaviculair compressiesyndroom)
  • Overmatig zweten (hyperhidrosis)

Vaatziekten zijn vaak het gevolg van meerdere gezondheidsproblemen (hoge bloeddruk, overgewicht, suikerziekte, roken). De behandeling is daarom niet alleen gericht op uw klachten, maar ook op alle oorzaken van uw vaatziekte. De vaatchirurgen werken daarom ook nauw samen in een team met andere specialisten (huisartsen, fysiotherapeuten, radiologen, internisten, neurologen, cardiologen). Tijdens een afspraak op de polikliniek spreekt u de chirurg en wordt u onderzocht. Vaak is er vooraf al een vaatonderzoek gedaan. Indien mogelijk bespreek de vaatchirurg met u direct de diagnose en een behandelvoorstel. Soms is extra onderzoek nodig.

Behandelteam

Onze vaatchirurgen zijn:
Arno Wiersema
Bert Vos
Erik Tournoij
Jur Kievit
Ping Fung Kon Jin
Maartje Drost, physician assistent

Tijdens uw behandeling door de afdeling Vaatchirurgie bestaat uw behandelteam uit vaatchirurgen, arts-assistenten, een physician assistant, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen. De physician assistant werkt nauw samen met de vaatchirurg en de verpleegkundigen. Zij neemt taken van de vaatchirurg over.

Locaties

De afdeling vaatchirurgie van het Dijklander ziekenhuis werkt op twee locaties: Purmerend en Hoorn. Op beide locaties wordt er spreekuur gehouden en kunnen noodzakelijke onderzoeken plaatsvinden. Behandeling van spataderen vindt ook op beide locaties plaats. Ingrepen aan de bloedvaten zoals dotterbehandeling of operaties vinden plaats in Hoorn.

Wetenschappelijk onderzoek

De vaatchirurgen in het Dijklander Ziekenhuis doen actief mee aan het vergroten van de kennis over vaatziekten en verbetering van de behandeling. In 2020 is een groot internationaal onderzoek gestart naar de beste dosering bloedverdunners tijdens een operatie voor een AAA. Dit onderzoek wordt geleid door vaatchirurgen Arno Wiersema en Vincent Jongkind. Daarnaast lopen meerdere andere onderzoeken vanuit de afdeling vaatchirurgie, vaak in nauwe samenwerking met andere ziekenhuizen, onder andere het Amsterdam UMC. Indien u onder behandeling bent bij de afdeling vaatchirurgie, is de kans dus groot dat u gevraagd wordt om deel te nemen aan een van deze wetenschappelijke onderzoeken om zo de kennis over vaatziekten en de beste behandeling verder te verbeteren. U wordt altijd geïnformeerd over het onderzoek en wat er van u gevraagd wordt.