Wond Expertise Centrum

Het Wond Expertise Centrum (WEC) is een initiatief van de afdeling Chirurgie en Dermatologie van het Dijklander Ziekenhuis en biedt speciale zorg voor patiënten met complexe wonden. Eerstelijns zorgverleners kunnen patiënten met acute en complexe wonden verwijzen naar het WEC.

In het WEC wordt de noodzakelijke diagnostiek ingezet: niet alleen de wond zelf wordt onder de loep genomen, maar ook het onderliggend lijden van de patiënt. Er wordt zo nodig een röntgenfoto gemaakt of een vaatonderzoek verricht, aanvullend bloedonderzoek afgenomen en eventueel bacteriologisch onderzoek en histologisch onderzoek aangevraagd op indicatie. Na het stellen van de diagnose wordt een behandeling ingesteld op basis van standaardprotocollen waarin de conditie van de wond en alle andere relevante aspecten opgenomen zijn.

Decubitus 
Decubitus, in de volksmond ook wel doorligwonden genoemd, is een van de type wonden die bij het Wond Expertise Centrum behandeld worden. Toch kunnen patienten zelf ook al veel doen om dit type wonden te voorkomen. Het Erasmus MC maakte een mooie animatie die uitleg geeft over decubitus. Wij bevelen de informatie uit deze animatie van harte aan: 

External video URL

Voordelen

De voordelen van een dergelijke aanpak zijn bewezen. Om te beginnen profiteren patiënten van de zorg van een laagdrempelig en gespecialiseerd centrum. In plaats van opgenomen te worden in de stroom van poliklinische patiënten van het ziekenhuis kunnen zij rechtstreeks terecht bij het WEC. Daar wordt de diagnose heel gericht gesteld, en meteen een behandelprotocol opgesteld.

Behandeling

Met dat behandelprotocol gaat de patiënt zodra het mogelijk is terug naar zijn of haar eerstelijns hulpverlener - meestal de huisarts in samenwerking met de verpleegkundige van de thuiszorg, soms ook de verpleeghuisarts en de verpleegkundige staf van het verpleeghuis. Wanneer behandeling van een onderliggende aandoening nodig is, zijn de lijnen naar de gespecialiseerde behandelaars van het Dijklander Ziekenhuis kort. Dat komt de efficiëntie en het tempo van de behandeling ten goede.

Ontwikkeling

Het delen van die kennis en informatie met de behandelaars uit de regio is een van de taken die het WEC op zich neemt. Via cursussen, praktijktrainingen en informatiebijeenkomsten houdt het WEC iedereen die betrokken is bij de behandeling van chronische wonden op de hoogte van nieuwe technieken, inzichten en resultaten. Zo wordt het een platform voor iedereen die betrokken is bij de behandeling van deze wonden, conform een van de doelstellingen van het WEC.