Ergotherapie

Massageballen die de ergotherapeut gebruikt

Ergotherapie richt zich op het vergroten van uw zelfstandigheid en uw welbevinden in het dagelijks leven. We leren mensen activiteiten van het dagelijks leven veilig en zo zelfstandig mogelijk uit te voeren wanneer dit door een ziekte of ongeval niet meer ‘als vanzelf’ gaat. Een ergotherapeut richt zich niet op de ziekte, maar op de praktische gevolgen hiervan bij de dagelijkse activiteiten. De ergotherapeut behandelt, adviseert en traint patiënten in het omgaan met zijn of haar beperkingen.

Op deze pagina

Afspraak en contact

Polikliniek

38, begane grond
Bereikbaar ma-vr van 8.30 uur tot 16.45 uur
Belt u met de polikliniek, dan krijgt u eerst het Klantcontactcentrum aan de lijn.

Route:
Vanuit de centrale hal waar u het ziekenhuis binnenkomt, gaat u naar rechts, tot voorbij lift K. Daar gaat u naar links.

E-mail: ergotherapie@westfriesgasthuis.nl

Polikliniek

15/16, vleugel C0 begane grond
Bereikbaar ma-vr van 8.15 tot 16.45 uur

Over de afdeling

De ergotherapeut kijkt naar alles wat u in het dagelijks leven doet. Bijvoorbeeld aankleden, koken, boodschappen doen, iets vasthouden, computeren of tuinieren. Wanneer het uitvoeren van dagelijkse activiteiten niet meer zo goed gaat, helpt een ergotherapeut u weer zo zelfstandig mogelijk te functioneren in het dagelijks leven. Dit zorgt ervoor dat u beter kunt meedoen in de samenleving.

Er worden soms eenvoudige handelingen geoefend zoals eten, aankleden of schrijven, maar ook meer complexe handelingen zoals boodschappen doen, de organisatie van het huishouden of dagplanning. Het werkterrein van de ergotherapeut is groot. Uw omgeving en naasten worden betrokken bij de behandeling.

Specialisaties

In het Dijklander Ziekenhuis zijn de ergotherapeuten verbonden aan de afdeling Revalidatiegeneeskunde. De ergotherapeuten hebben specialisaties in de behandeling van specifieke doelgroepen. Ze zijn onder andere gespecialiseerd in: niet-aangeboren hersenletsel (CVA, M.S, M. Parkinson), gewrichtsklachten, hand- en polsklachten, chronische pijn, amputaties, kinderen en neuromusculaire aandoeningen zoals ALS. De meeste specialisaties zijn op beide locaties beschikbaar.

U kunt zowel tijdens een opname in het ziekenhuis als poliklinisch door een ergotherapeut worden behandeld.

Tijdens uw opname in het ziekenhuis kan een ergotherapeut een test afnemen of u observeren om te zien of u de dagelijkse activiteiten nog veilig kunt uitvoeren. De ergotherapeut let bijvoorbeeld op hoe u loopt, in welke volgorde en op welke manier u handelingen verricht en hoe veilig en zelfstandig u dat doet. De behandeling van de ergotherapeut is er op gericht u zo snel mogelijk te laten herstellen. Daarnaast probeert de ergotherapeut complicaties te voorkomen en de opname zo kort mogelijk te laten duren. De ergotherapeut adviseert uw arts over uw ontslag en over de behandelmogelijkheden na uw ontslag.

Op de poliklinische revalidatie wordt de ergotherapeut ingeschakeld door de revalidatiearts. Uw ergotherapeut werkt daar nauw samen met revalidatieartsen, fysiotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers, (neuro-)psychologen, orthopedagogen en de administratieve medewerkers, om uw behandeling te optimaliseren. Revalideren wil zeggen dat u, onder begeleiding van uw persoonlijke behandelaars, de lichamelijke en cognitieve beperkingen en conditie traint en leert omgaan met de praktische gevolgen van uw beperkingen.

Kinderen

Ook kinderen kunnen door een beperking gehinderd worden in hun zelfredzaamheid (eten, drinken, aankleden, fietsen), spel of schoolse activiteiten. Bij de behandeling van kinderen zoekt een ergotherapeut samen met u of uw kind naar een oplossing voor beperkingen, zodat uw kind weer naar tevredenheid zijn of haar activiteiten kan uitvoeren. Er is extra aandacht voor schoolse vaardigheden, zelfverzorging en hulpmiddelen voor kinderen zoals schoolmeubilair, rolstoelen en woonvoorzieningen.

Alle ergotherapeuten staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor paramedici.

Vergoeding

De behandeling van een ergotherapeut tijdens een ziekenhuisopname of poliklinisch wordt vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar.