Infuustherapie thuis

Samen met andere zorgverleners streven we als Klinische Farmacie Dijklander Ziekenhuis ernaar om patiënten, indien nodig en mogelijk, thuis door te behandelen met hun infuustherapie. Door de parenterale geneesmiddelen klaar voor toediening aan het specialistische thuiszorg team te leveren, vergroten we de patiëntveiligheid. Op het overzicht medicatie t.b.v. infuustherapie thuis kunt u terug vinden welke geneesmiddelen dit zijn. Per geneesmiddel vindt u een document toedieninformatie t.b.v. onze collega’s in de zorg (het specialistische thuiszorg team en openbare apotheken).