Fysiotherapie

Een fysiotherapeut bij een patiënt

Fysiotherapie houdt zich bezig met het fysiek​ functioneren van de mens. De fysiotherapeut onderzoekt en behandelt patiënten met klachten van het houdings- en/of bewegingsapparaat en de gevolgen van deze klachten voor het dagelijks functioneren. Het doel is dat de patiënt weer optimaal functioneert in de woon- of werkomgeving. De behandeling richt zich dus vooral op de gevolgen van de aandoening voor het fysiek functioneren. 

Op deze pagina

Afspraak en contact

Polikliniek

38, begane grond
Bereikbaar ma-vr van 8.00-16.45 uur
Belt u met de polikliniek, dan krijgt u eerst het Klantcontactcentrum aan de lijn.

Afmelden afspraak: 

u kunt zich ook afmelden via afmeldenrevfys@westfriesgasthuis.nl 

Polikliniek

15/16, vleugel C0 begane grond
Bereikbaar ma-vr van 8.15-16.45 uur

 

Over de afdeling

Fysiotherapie houdt zich bezig met het bewegend functioneren van de mens. De fysiotherapeut onderzoekt en behandelt patiënten met klachten van het houdings- en/of bewegingsapparaat en de gevolgen van die klachten voor het dagelijks functioneren.

Doel

Het doel van fysiotherapie is dat u weer optimaal functioneert in de omgeving waarin u leeft, woont en werkt. De behandeling richt zich dus niet alleen op uw aandoening, maar vooral op de gevolgen van de aandoening voor uw fysiek functioneren. Om het herstel te bevorderen kan de fysiotherapeut begeleiding geven bij het verbeteren van lichamelijke functies, zoals kracht en coördinatie. Daarnaast kan de fysiotherapeut helpen bij het omgaan met mogelijke beperkingen.

Fysiotherapie in het Dijklander Ziekenhuis kunt u op de volgende manieren inschakelen:

 • tijdens opname in het ziekenhuis
 • als poliklinische fysiotherapie
 • als poliklinische revalidatiebehandeling 

De therapie wordt gegeven als individuele therapie of als groepsbehandeling.

Werkwijze

Tijdens een opname in ons ziekenhuis kan op verzoek van de arts de fysiotherapeut worden ingeschakeld. Die zal een fysiotherapeutisch onderzoek verrichten en een behandelplan opstellen, om samen te werken aan een goed herstel. De fysiotherapie werkt samen met de overige disciplines van het ziekenhuis. Samen met hen wordt bepaald wanneer u naar huis mag.

Soms is na ontslag uit het ziekenhuis nog fysiotherapie nodig. Ook kan het zijn dat de behandelend medisch specialist direct (zonder opname) verwijst naar de afdeling Fysiotherapie. Tijdens het eerste poliklinische bezoek vindt een fysiotherapeutisch onderzoek plaats. Vervolgens stelt de fysiotherapeut op basis van de gegevens uit dit onderzoek een behandelplan op. Het einde van de behandeling wordt afgesloten met een terugrapportage aan de verwijzer.

Behandelingen

Revalidatiepoli

Het Dijklander Ziekenhuis heeft ook de mogelijkheid van poliklinische revalidatiebehandeling. In dit geval is de revalidatiearts de verwijzer. De fysiotherapeut maakt deel uit van een behandelteam, waarin naast de revalidatiearts een ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker en zo nodig een psycholoog of orthopedagoog deelnemen.

Geriatrische fysiotherapie

Geriatrische fysiotherapie is bedoeld voor mensen boven de 65 jaar die problemen ervaren met bewegen. De geriatrisch fysiotherapeut heeft specifieke kennis over de ouder wordende mens en de daarbij voorkomende ziektebeelden. Problemen die zich kunnen voordoen zijn vermindering van kracht, mobiliteit en/of conditie, een verslechterd evenwichtsgevoel en vallen of angst om te vallen.

De valpoli​

Een val komt vaak plotseling en de gevolgen kunnen ernstig zijn. Op hogere leeftijd is de kans op herhaling van een val groot als er niets aan de oorzaak gedaan wordt. Op de valpoli wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van van uw vallen of onzeker lopen. Dit onderzoek wordt gedaan door de geriater, de geriatrisch verpleegkundige en de fysiotherapeut.

Duizeligheid

Duizeligheid is een veel voorkomende klacht. Er zijn veel oorzaken mogelijk. Een fysiotherapeutische behandeling is bij twee vormen zinvol: Draaiduizeligheid en Uitval of ontregeling van het evenwichtsorgaan.

Draaiduizeligheid
Mensen met 'Benigne Paroxismale Positieafhankelijke Draaiduizeligheid' (BPPD) hebben last van heftige, aanvalsgewijze, kortdurende duizeligheidsklachten (meestal korter dan één minuut). De duizeligheidsklachten komen voor bij bewegen, zoals overeind komen of bukken, en kunnen gepaard gaan met misselijkheid. De behandeling van BPPD bestaat uit het uitvoeren van een bepaalde manoeuvre, die heel even de duizeligheidsklachten opwekt. Sommigen voelen zich die dag nog wat ‘wiebelig’. Eventueel krijgt u uitleg hoe u de manoeuvre zelf kunt uitvoeren bij terugkomst van de klachten.
 
Uitval of ontregeling van het evenwichtsorgaan
Een zenuwontsteking van het evenwichtsorgaan (neuritis vestibularis) geeft, door uitval van het evenwichtsorgaan, plotseling duizeligheidsklachten. Dit ontstaat meestal na een virusinfectie. In het begin voelt men zich ziek (misselijk, braken) en heeft men valneigingen. Na de eerste week knapt men meestal wat op, maar daarna kan men last hebben van duizeligheid, instabiliteit en een verminderde belastbaarheid. In deze periode kan vestibulaire training zinvol zijn om het herstel te bevorderen of ter compensatie.

Hartrevalidatie

Hartrevalidatie is bedoeld voor mensen met hartklachten, bijvoorbeeld na:

 • een hartinfarct
 • een dotterbehandeling met eventuele stentplaatsing
 • een bypass-operatie
 • een klepvervanging
 • hartfalen
 • een pacemaker- of ICD-plaatsing
 • angina pectorisklachten

Knieklachten na een kijkoperatie

Als u een kijkoperatie aan de knie heeft gehad, wordt u in principe één keer uitgenodigd op de polikliniek fysiotherapie, voor oefeningen en advies. Zo weet u hoe u de komende drie tot zes weken met de knie moet omgaan. Zijn er tijdens de kijkoperatie specifieke afwijkingen geconstateerd (bv. een afgescheurde kruisband of artrose), dan zal de fysiotherapeutische begeleiding in het algemeen wat langer duren en intensiever zijn.

Longrevalidatie

Longpatiënten hebben vaak last van kortademigheid en een beperkt inspanningsvermogen. Wanneer de diagnose COPD is gesteld, wordt medicatie voorgeschreven die tot doel heeft de longfunctie te optimaliseren. Niet altijd is het hierdoor mogelijk de benauwdheidsklachten en de beperkingen in het dagelijks functioneren voldoende onder controle te krijgen. In die gevallen kan longrevalidatie een zinvolle toevoeging aan de behandeling zijn.  

Manuele therapie

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die gespecialiseerd is in bewegingsmogelijkheden van de wervelkolom. Klachten die een manueel therapeut kan behandelen:

 • hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom;
 • nek- en schouderklachten met uitstraling naar de armen;
 • lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen;
 • hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn;
 • duizeligheid bij het bewegen van de nek;
 • klachten in de gewrichten van armen en benen.

Snel op de been (nieuwe heup of knie)

U wordt opgenomen op de afdeling Orthopedie voor een operatie aan uw heup of knie. Bij artrose of slijtage is het kraakbeen in het gewricht verminderd van kwaliteit. Het gevolg hiervan is dat u pijn heeft en minder goed kunt bewegen. De behandeling verloopt volgens het ‘Snel op de been’-programma. Dat wil zeggen dat u een of twee dagen na de operatie weer naar huis kunt.

Een schouder met tape
Een fysiotherapeut behandelt een patiënt