Snurken en apneu (OSA)

Snurken wil zeggen dat u bij het ademhalen tijdens het slapen een zagend en/of ruisend-brommend geluid maakt. Dit geluid komt door het (gedeeltelijk) samenvallen van de weefsels in neus, keel en/of op niveau van de stembanden. Dit geluid is soms zo sterk dat een partner of huisgenoot er last van kan hebben.

Bij een deel van de snurkende mensen gaat het snurken samen met het helemaal dichtvallen van de luchtweg. Hierdoor kan een pauze van de ademhaling ontstaan die we een ademstop (apneu) noemen als deze meer dan 10 seconden duurt. Er is geen gevaar voor verstikking! Heeft u meerdere ademstops gedurende de slaap, dan komt u niet in een diepe (verkwikkende) slaapfase terecht. Overdag is sprake van vermoeidheid en onbedwingbare slaperigheid. Dit noemen we obstructief slaap apneu (OSA).

Diagnostiek

  • Slaapregistratie (polygrafie of polysomnografie)

Om vast te stellen of u een slaapapneu-syndroom heeft, wordt er ’s nachts tijdens uw slaap een meting verricht. U slaapt tijdens deze meting thuis in uw eigen bed met een kastje met draadjes en plakkertjes die metingen verrichten. Dat heet een polygrafie (PG). We beoordelen daarmee onder andere hoe diep u slaapt, hoe vaak de apneus optreden en hoeveel wekreacties in de hersenen ontstaan. Na het inleveren en uitlezen van dit kastje stellen we vast of u wel of geen slaapapneu heeft.

Op de locatie Purmerend verrichten we ook een klinische slaapregistratie met video-opname. Dit betekent dat u een nacht in het ziekenhuis slaapt tijdens de metingen.

  • Slaapscopie

Wanneer een operatie voor uw apneu-klachten wordt overwogen of als meerdere behandelingen tegen apneu niet hebben geholpen, wordt soms een scopie onder kortdurende narcose verricht. Dit is een korte en lichte narcose die uw natuurlijke slaap zoveel mogelijk nabootst. Bij deze scopie wordt een flexibele scoop (een smalle buis met een camera) via de neus ingebracht. Hiermee bekijken we de overgang tussen neus/keel, de tongbasis, de keel, het strottenklepje en de stembanden. Zo kan worden bepaald welke niveaus van de luchtweg tegen elkaar aan gezogen worden tijdens het slapen en snurken.

Behandelingen

  • Snurkbeugel (MRA)

Een snurkbeugel is een kunststof prothese die over de tanden wordt geklemd en waarmee de onderkaak naar voren wordt gehouden tijdens de slaap. Deze prothese wordt ook wel een MRA genoemd: Mandibulair (= onderkaak) Repositie (= verplaatsing) Apparaat.

  • CPAP/APAP-apparatuur

Als de KNO-arts bij u ernstig obstructief slaap apneu (OSA) heeft vastgesteld, kan de arts u een behandeling met CPAP voorschrijven. Hierbij slaapt u met een masker over neus en/of mond dat lucht met positieve druk in uw luchtweg blaast. Zo wordt het tegen elkaar aanzuigen van de bovenste luchtweg (en dus snurken/ademstops) voorkomen. Op locatie Hoorn begeleiden de longartsen u verder bij het aanmeten van CPAP. Op locatie Purmerend verloopt het aanmeten van de CPAP via de KNO-afdeling.

  • Slaappositietherapie

Slaappositietherapie is slapen met een kunststofband om uw borstkas waar een USB-stick aan vast is geklikt. Deze USB-stick geeft trilsignalen af wanneer u op de rug draait. Hiermee worden ademstops, die voornamelijk optreden wanneer u gedurende de slaap op de rug ligt (positiegebonden OSA), behandeld.

  • Operatieve ingrepen

De volgende operatieve ingrepen behoren tot de mogelijkheden:

  1. Operaties om de inademing door de neus te verbeteren: neusschelpverkleining (conchareductie) en/of correctie van een scheefstand van het neustussenschot (septumcorrectie) 
  2. Verwijderen van de keelamandelen (tonsillectomie)
  3. Verwijderen van de huig (uvulectomie), eventueel met gecontroleerde littekenvorming van het gehemelte (somnoplastiek, alleen mogelijk in Purmerend).

Folders