Eetteam

Problemen met eten en drinken komen veel voor en zijn vaak onderdeel van de normale ontwikkeling (bijv. peuterpuberteit, een ontwikkelingsfase waarin kinderen leren grenzen ontdekken). Het Dijklander Ziekenhuis heeft een speciaal eetteam dat hierin adviezen kan geven.

Bij eetproblemen kun je denken aan:

  • Selectief eten, dus bepaalde producten niet eten.
  • Eetproblemen als gevolg van lichamelijke ziekte, zoals bij een ernstige hartziekte, longziekte of kanker waarbij je een verhoogde energiebehoefte hebt.
  • Weinig eetlust hebben als gevolg van frequente infecties
  • Een voedselaversie ontwikkelen door negatieve ervaringen met voeding zoals bij gastro-oesofageale reflux of voedselallergie.

Hoe verloopt een afspraak?

Tijdens de afspraak wordt uw kind door in ieder geval drie teamleden gezien, namelijk de kinderarts, de prelogopedist en de orthopedagoog. Verder willen we graag vóór uw bezoek de mening van een diëtist weten en vinden we het fijn om een kort filmpje te zien met hoe uw kind thuis eet. Tijdens het bezoek de problemen vanuit meerdere invalshoeken in kaart gebracht. Daarna bespreken we onze conclusie en adviezen met u. U verlaat de polikliniek dus weer met een diagnose en een plan. Dit plan kan inhouden opstarten begeleiding door pre-logopedist, orthopedagoog en pedagogisch medewerkster; laboratoriumplan om medische oorzaken verder uit te sluiten; opstarten thuisbegeleiding; verwijzing naar een eetcentrum zoals de SeysCentra. 

Wie zit er in het eetteam?

Het eetteam bestaat uit een kinderarts (denkt na over medische oorzaken), een prelogopedist (gespecialiseerd in mondmotoriek) en een orthopedagoog en pedagogisch medewerker (gespecialiseerd in hoe eten op een normale en plezierige wijze kan verlopen en wat daarbij komt kijken).

 

foto van irene koomen

foto van irene spaans

foto van Kim Leyen

Irene Koomen -
kinderarts
Irene Spaans-
pre-logopedist
Kim Leyen -
pedagogisch medewerker

Foto van Berdy Tuitert

Foto van Marieloes de Jonge

 
Berdy Tuitert -
kinderarts
Marieloes de Jonge -
kinderpsycholoog
 

Hoe maakt u een afspraak?

Eetproblemen zijn vaak goed te verhelpen door de standaardadviezen die de huisarts of centrum voor Jeugd en Gezin kan geven. Zijn de eetproblemen zo ernstig zijn dat de groei belemmerd wordt of dat er veel zorgen zijn over het eetpatroon of het weigeren van voeding, dan is verwijzing door de huisarts naar de kinderarts een goede optie. Als er sprake is van een chronische ziekte waarbij voeding lastig gaat,  wordt een kind vaak al behandeld door een kinderarts. Als de kinderarts denkt dat een multidisciplinaire aanpak nodig is voor de eetproblemen, kan worden verwezen naar het eetteam.