Poeppoli

Obstipatie (verstopping) is een veel voorkomend probleem bij kinderen. Een deel van de kinderen verliest de ontlasting in de onderbroek (fecale incontinentie). Om obstipatie te voorkomen is het belangrijk dat het kind voldoende drinkt, voldoende vezels eet en voldoende beweegt.

Vaak ontstaat obstipatie omdat kinderen hun ontlasting ophouden, dit kan allerlei redenen hebben. Het doen van toilettraining is een belangrijk hulpmiddel om obstipatie te behandelen. Mocht dit allemaal onvoldoende werken dan kan de huisarts of kinderarts medicatie voorschrijven wat goed effectief is. Deze medicatie helpt goed om de ontlasting zacht te houden en heeft weinig tot geen bijwerkingen. Voor extra informatie over obstipatie verwijzen wij naar de website van thuisarts.

Adviezen en medicatie
Gelukkig is obstipatie bij veel kinderen goed te verhelpen met goede adviezen en medicatie in een juiste dosering. De juiste dosering kan per kind heel verschillend zijn. U krijgt hiervoor begeleiding vanuit de poepoli.

Bij hardnekkige problemen
Helaas is het bij een deel van de kinderen een hardnekkig probleem en kan het veel lichamelijke klachten geven en veel problemen op het psychosociaal vlak. Deze groep kinderen kan in het Dijklander Ziekenhuis door een multidisciplinair team gezien worden. Dit team bestaat een kinderarts, urotherapeut, kinderpsycholoog, bekkenfysiotherapeut en/of kindertherapeut.