Klinische Farmacie

Een verpleegkundige met medicijnen

De afdeling Klinische Farmacie houdt zich bezig met alle aspecten van geneesmiddelen en andere farmaceutische producten die in het ziekenhuis door de patiënt gebruikt worden.  Zij verzorgen ​ alle medicijnen die u in het ziekenhuis nodig heeft. De afdeling bestaat uit de centrale ziekenhuisapotheek en de opslagplaatsen voor geneesmiddelen (depotheek) op alle verpleegafdelingen.

Op deze pagina

Afspraak en contact

Bereikbaar ma t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur
De apotheek is geopend op ma t/m vr van 8.30 - 17.00 uur.
Bereikbaar ma t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur

Over de afdeling

De afdeling Klinische Farmacie bestaat uit apothekers, apothekersassistenten en farmaceutisch medewerkers. De afdeling Klinische Farmacie bereidt ook geneesmiddelen. Daarbij gaat het voornamelijk om geneesmiddelen die op maat voor een patiënt moeten worden bereid. Bij dit laatste gaat het bijvoorbeeld om:

  • cytostaticakuren voor kankertherapie
  • speciale voeding
  • medicatie voor kinderen

Ook voor patiënten die thuis doorbehandeld worden, worden regelmatig medicijnen bereid; dat geldt ook voor patiënten die uit andere ziekenhuizen ontslagen zijn.

Omdat er steeds meer behandeld wordt vanuit het Dijklander Ziekenhuis is het belangrijk om een goede aansluiting te hebben op de zorg in de eerste lijn (huisarts, thuiszorg etc.). Op steeds meer terreinen is er daarom samenwerking met de 24-uurs apotheek bij de centrale hal van zowel locatie Purmerend als locatie Hoorn. In de ziekenhuisapotheek werken ongeveer 70 mensen (beide locaties samen).

Vragen over uw medicatie

Heeft u vragen over uw medicatie tijdens uw opname? Dan kunt u een gesprek aanvragen met de ziekenhuisapotheker.

cytostaticabereiding op de klinische farmacie
Paracetamol in een bakje