Logopedie

Mimetherapie bij logopediepatiënt

Het team Logopedie onderzoekt en behandelt stoornissen op het gebied van communicatie (taal, spraak, stem, gehoor) en voeding (zuigen, kauwen, slikken, speekselcontrole). De logopedisten in het Dijklander Ziekenhuis zijn gespecialiseerd in complexe (veelal neurologische) problemen, die zijn ontstaan als gevolg van ziekte, een beroerte, een ingreep of een ontwikkelingsstoornis. In het team zijn gespecialiseerde logopedisten aanwezig zoals: een pre-logopedist, een Hanen-therapeut, een sensorische informatieverwerkingstherpapeut, een afasietherapeut, een mime-therapeut en een ParkinsonNet-therapeut.

Op deze pagina

Afspraak en contact

Bereikbaar ma-vr van 8.30-16.45 uur
Belt u met de polikliniek, dan krijgt u eerst het Klantcontactcentrum aan de lijn.
Route: poli 38, begane grond
E-mail: logopedie-hoorn@dijklander.nl

 
Bereikbaar ma-vr van 8.15-16.45 uur
Route: locatie 22, begane grond 

Over de afdeling

De logopedische behandeling vindt plaats op verwijzing van de revalidatiearts of andere specialisten van het ziekenhuis. De logopedisten zijn verbonden aan de afdeling Revalidatie en werken zowel klinisch als poliklinisch. Er wordt nauw samengewerkt met de behandelend arts, verpleegkundigen en paramedische disciplines.

Speciale spreekuren

Afasiegroep

In Purmerend is er elke dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur een communicatiegroep waar  afasiepatiënten samen oefenen. In Hoorn vindt deze groepsbehandeling incidenteel plaats, bij voldoende aanmelding.

Onderzoek en behandeling

Binnen de logopedie worden onder meer de volgende ziektebeelden onderzocht en behandeld:

  • Afasie: taalproblemen als gevolg van een hersenbeschadiging
  • Dysartrie: spraakproblemen als gevolg van een hersenbeschadiging
  • Dysfagie: slikproblemen bij volwassenen
  • Voedingsproblemen bij baby’s en jonge kinderen (pre-logopedie)
  • Spraak-/taalontwikkelingsproblemen bij kinderen
  • Aangezichtsverlamming en Bellse parese (behandeling door middel van mimetherapie)
  • Stemstoornissen
Foto van team logopedisten
Team logopedisten