Digitale voorlichting voor veelvoorkomende maag-, lever- en darmonderzoeken

De afdeling werkt met een digitale patiëntenvoorlichting en intake voor drie veelvoorkomende onderzoeken: coloscopie, gastroscopie en het bevolkingsonderzoek darmkanker. De digitale module is een online hulpmiddel waarmee patiënten voorafgaand aan hun bezoek aan het ziekenhuis, informatie krijgen over de behandeling, de verschillende ruimtes waar de behandeling plaatsvindt, en 3D-visualisaties van de ingreep. Bovendien vult de patiënt thuis een vragenlijst in. Door de digitale voorlichting en vragenlijst hoeven patiënten minder vaak naar het ziekenhuis te komen.

Waarom een digitale voorlichting?

 “We vinden het belangrijk dat iedere patiënt goed wordt geïnformeerd. De patiënt kan de digitale voorlichting vaker bekijken, alleen of samen met naasten waardoor informatie beter bij blijft.” Ook hoeft een deel van de patiënten niet meer naar het ziekenhuis te komen voor de intake, dit scheelt veel tijd voor zowel de patiënt als de verpleegkundige. Mocht een patiënt wel naar het ziekenhuis komen, dan kan er een gericht gesprek gevoerd worden met de belangrijkste punten die uit de vragenlijst zijn gekomen.

Hoe werkt de voorlichting?

De patiënt ontvangt een unieke link naar de digitale voorlichting via een e-mail. De patiënt kan via deze link de voorlichting(sfilmpjes) bekijken en vult de intake vragenlijst in. Aan de hand van de antwoorden die de patiënt geeft, wordt automatisch bepaald of een patiënt nog een intakegesprek nodig heeft. Als er geen bijzonderheden zijn, hoeft de patiënt niet meer vooraf in het ziekenhuis langs te komen, alleen voor het onderzoek.

External video URL