Medisch maatschappelijk werk

Groepsfoto van de maatschappelijk werkers

Ziekte, opname of behandeling in een ziekenhuis kan gevolgen hebben voor uw leven en dat van uw naasten. Als u zich hierdoor somber of onzeker voelt, kan het prettig zijn deze emoties te uiten. Een medisch maatschappelijk werker kan u helpen om te leren omgaan met de opname, ziekte of blijvende veranderingen in het leven.

Op deze pagina

Afspraak en contact

Ans Kok is vijf dagen per week aanwezig. U kunt haar telefonisch en per mail bereiken. Ze werkt voor de afdeling obstetrie, gynaecologie, kraam- en verloskunde, neonatologie, kindergeneeskunde en hemodialyse.

E-mail Ans:
a.kok@westfriesgasthuis.nl

Over de afdeling

De medisch maatschappelijk werkers behandelen en begeleiden mensen met psychosociale en emotionele problemen. Ze begeleiden patiënten die opgenomen zijn op een verpleegafdeling vanwege een aandoening, ziekte, beperking en pijn. Het medisch maatschappelijk werk is er niet alleen voor de patiënt, ook de partner, kinderen of familieleden en vrienden kunnen er gebruik maken van maken. De hulpverlening is meestal van korte duur en gaat uit van de mogelijkheden en verantwoordelijkheid van de patiënt.

Naast de emotionele begeleiding, kunnen ook praktische zaken aan bod komen. Hoe moet het verder, is het nodig om praktische maatregelen te treffen? Een maatschappelijk werker probeert samen met u om deze vragen op een rij te zetten en te zoeken naar oplossingen.

De maatschappelijk werkers maken deel uit van het multidisciplinaire behandelteam. Ze werken nauw samen met de artsen, verpleegkundigen en andere behandelaars. Ze zijn op de hoogte van uw medische gegevens en kunnen daarom goed inspelen op uw specifieke situatie.

Natuurlijk blijven uw gegevens vertrouwelijk. Maatschappelijk werkers hebben een geheimhoudingsplicht. Indien het nodig is om anderen van uw situatie op de hoogte te stellen, bespreekt hij/zij dit vooraf met u.

Voor zaken die niet samenhangen met uw opname of behandeling wordt u verwezen naar instanties buiten het ziekenhuis.

Begeleiding

Waarbij kan medisch maatschappelijk werk u begeleiden?

  • Informatie, advies en bemiddeling bij praktische gevolgen van ziekte. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om zaken als huisvesting, relaties, werk, financiën of wet- en regelgeving.
  • Palliatieve zorg: slecht-nieuwsgesprek, hoe omgaan met de laatste levensfase, meedenken in de ethische afwegingen en keuzes, systeembegeleiding (gezin/familie).
  • Hulp bij het vinden van de juiste instanties buiten het ziekenhuis. Het maken van een mantelzorgplan.
  • Veiligheid: verwaarlozing, overbelaste mantelzorger, het ontbreken van passend onderdak, spanningen thuis. Vermoeden of sprake van huiselijk geweld of kindermishandeling. Bemiddeling bij onenigheid of klachten.

Verwijzing

U kunt uw behandelend arts of de verpleegkundige vragen om een maatschappelijk werker in te schakelen als u problemen heeft die samenhangen met uw ziekte of met de opname in het ziekenhuis. Patiënten of naasten van patiënten kunnen ook zelf aangeven dat ze in gesprek willen met een maatschappelijk werker.

 

Handen die steun geven