Niercentrum Hoorn

Een verpleegkundige bij een patiënt

Het Niercentrum in Hoorn behandelt patiënten met nierfalen. De patiënten met nierfalen bereiden we voor op niertransplantatie of dialyse. Ook geven we uitleg over de mogelijkheid om van nierfunctie vervangende behandeling af te zien.

Voor informatie over de dialyseafdeling in Purmerend: klik hier.

Op deze pagina

Afspraak en contact

Algemeen

7e etage, lift R

> Hemodialyseafdeling
Ma-wo-vr: 24 uur per dag geopend
Di-do-zat: 7.00 - 22.00 uur

> Peritoneale dialyse
ma t/m vr: 7.45 - 16.15 uur

Noodgevallen


 

Over de afdeling

We bieden alle vormen van dialyse aan: peritoneaal dialyse, centrum hemodialyse, thuis hemodialyse en nachtelijke hemodialyse. Niertransplantatie vindt plaats in samenwerking met het UMC Amsterdam, locatie AMC. Hieronder leest u meer informatie over de diverse vormen van behandeling:

Pre-dialyse

​Pre-dialyse is de fase voor de start van nierfunctie vervangende behandeling. In deze fase krijgt u uitleg over de verschillende behandelvormen zodat u een goede keuze kan maken.

Niertransplantatie

Niertransplantatie is de beste vorm van nierfunctie vervangende therapie. De nefroloog bepaalt of een niertransplantatie mogelijk is voor u. Om voor een niertransplantatie in aanmerking te komen zullen er verschillende onderzoeken gedaan moeten worden. Ook vindt er controle in het AMC plaats, waar het definitieve besluit wordt genomen.

Transplantatie nazorg

Het eerste jaar na transplantatie is de patiënt onder controle van het ziekenhuis waar de transplantatie heeft plaatsgevonden. Vanaf het tweede jaar na de niertransplantatie komt de patiënt gemiddeld één keer per drie maanden voor controle bij zijn/haar eigen nefroloog.

Peritoneale dialyse (buikdialyse)

Peritoneale dialyse is een behandeling waarbij met dialysevloeistof in de buikholte het bloed gezuiverd wordt. Deze vloeistof moet regelmatig worden ververst. Er zijn twee methodes voor deze vorm van dialyse. De eerste is CAPD dat staat voor Continue Ambulante Peritoneale Dialyse. Hierbij wordt handmatig vier tot vijf keer per dag de vloeistof ververst. Bij de tweede vorm, APD wat staat voor Automatische Peritoneale Dialyse, wordt de vloeistof door een machine een aantal keren per nacht ververst. Om de vloeistof de buikholte in en uit te kunnen laten lopen is een PD katheter (slangetje) nodig dat operatief in de buikholte wordt ingebracht.

Training

Peritoneaal dialyse is een behandeling die de patiënt, normaal gesproken, na een training zelfstandig thuis uitvoert. De training wordt in de meeste gevallen poliklinisch gedaan waarbij de patiënt·

’s ochtends komt en ’s middags weer naar huis gaat. De training duurt ongeveer 5 dagen. Het is mogelijk dat de patiënt in de thuissituatie geholpen wordt met de behandeling door een thuiszorgorganisatie.

Centrum hemodialyse

Hemodialyse is een behandeling waarbij het bloed met een kunstnier gezuiverd wordt. Bij deze behandeling hebben patiënten een toegang tot de bloedbaan nodig. Dit kan zijn in de vorm van een shunt. Hiervoor maakt de chirurg tijdens een operatie een verbinding tussen een slagader en een ader zodat de ader zich ontwikkelt om bruikbaar te zijn voor hemodialyse. Ook kan er tijdelijk een toegang tot de bloedbaan aangelegd worden via een katheter die zich in de bloedbaan bevindt.

De arts zal per patiënt beslissen hoeveel keer per week de dialyses nodig zijn en hoe lang de dialyses per keer duren. Een standaard behandeling is 3 keer per week 4 uur dialyse.

Thuis hemodialyse

Wanneer er wordt gekozen voor thuis hemodialyse, krijgt de patiënt en zijn of haar partner een opleiding, waarbij zij leren om zelfstandig de hemodialyse uit te voeren en wat te doen als er iets niet naar wens gaat. Thuishemodialyse kan zelfstandig (met ondersteuning van een partner of vriend) of met een speciaal geschoolde verpleegkundige worden uitgevoerd. Dit gebeurd is samenwerking met Dianet Utrecht.

Nachtelijke hemodialyse

Bij deze vorm van hemodialyse worden patiënten 3 nachten per week gedurende 8 uur behandeld. Dit biedt voordelen zoals stabielere dialyses, minder medicijngebruik en meer vrijheid overdag. Wij kunnen deze behandeling aan 8 patiënten bieden.

Actieve hemodialyse

Onder actieve hemodialyse verstaan wij de activiteiten die een patiënt zelf onderneemt voor, tijdens en na de dialysebehandeling. Daarbij kan er gedacht worden aan het wegen voorafgaand aan de dialyse, klaarleggen van spullen ten behoeve van de dialyse, zelfstandig bloeddruk meten, machinecontroles uitvoeren, het opbouwen en instellen van de dialysemachine en het aanprikken van de shunt. Samen met de patiënt bepalen wij welke handelingen zij zelfstandig kunnen en willen uitvoeren. Ook zullen wij patiënt instrueren hoe de activiteiten uitgevoerd kunnen worden.

Vakantiedialyse

Zowel op locatie Purmerend als locatie Hoorn is vakantiedialyse mogelijk. Voor meer informatie over de mogelijkheden met betrekking tot het dialyseren in ons dialysecentrum tijdens uw vakantie kunt u contact opnemen via telefoonnummer: 0229 - 25 75 99 (locatie Hoorn) of 0299 - 457 794 (locatie Purmerend)

 

Een indruk van dialyse in Hoorn
Een verpleegkundige bij dialyseapparaat