Oncologie / kankerbehandelingen

Een patiënte in behandeling

Alles wat met kanker te maken heeft, valt onder de noemer oncologie. Het Oncologisch Dagcentrum is een multidisciplinaire polikliniek. Hier wordt spreekuur gehouden en vindt dagbehandeling plaats. Het Dagcentrum Oncologie heeft een huislijke sfeer en persoonlijke aandacht staat er hoog in het vaandel. Er werkt een team van oncologie/hematologie verpleegkundigen, oncologen, hematologen, verpleegkundig specialisten, urologen, longartsen en chirurgen. Zij werken samen met het AmsterdamUMC. Gezamenlijk bieden we patiënten de meest hoogwaardige oncologische zorg zo dicht mogelijk dichtbij huis.

Op deze pagina

Afspraak en contact

Chirurgisch

Bereikbaar ma-vr van 8.00-16.45 uur
Poli 54: eerste verdieping, ingang spoedpost.
 

Interne

Bereikbaar ma-vr van 8.00-16.45 uur
Poli 54: eerste verdieping, ingang spoedpost.

Chirurgisch

Bereikbaar ma-vr van 8.45-17.00 uur
Locatie 81, tweede verdieping

Interne

Bereikbaar ma-vr van 8.45-17.00 uur
Locatie 81, tweede verdieping,

 

Over de afdeling

In het Dagcentrum Oncologie komt u voor bepaalde therapieën bij kanker en ziekten van bloed, beenmerg en lymfeklieren. Hierbij gaat het om kortdurende behandelingen die in dagbehandeling kunnen plaatsvinden. Bijvoorbeeld toediening van medicatie via een infuus (zoals chemotherapie en immunotherapie), injecties of een andere therapie zoals een bloedtransfusie. Opname in het ziekenhuis is daarom niet direct nodig. Soms kan de therapie ook thuis worden toegediend.

Dagbehandeling vindt plaats in een kamer met meerdere patiënten tegelijk. U zit gedurende de therapie ontspannen in een gemakkelijke stoel of u ligt op een bed. Tijdens uw verblijf in ons dagcentrum kan uw naaste bij u blijven om u te ondersteunen of voor afleiding en gezelligheid. Voor een behandeling of kuur verblijft u gemiddeld een aantal uren in ons dagcentrum. Na afloop mag u weer naar huis.

Samenwerking met andere specialisten
De oncoloog, chirurg, longarts en de radioloog hebben wekelijks oncologiebesprekingen. Daarbij bespreken ze elke week de behandelingen van de patiënten. Specialisten van het Amsterdam UMC nemen deel (via videoconferentie) aan deze oncologiebesprekingen. Het Dijklander Ziekenhuis en Amsterdam UMC werken samen op gebied van zorg, onderzoek en opleiding.

Verpleegkundig specialisten en consulenten
Patiënten kunnen tijdens hun behandeling op de polikliniek naast de arts ook gezien worden door een verpleegkundig specialist of consulent. U kunt bij hen terecht voor aanvullende informatie over de behandeling en mogelijke bijwerkingen. Ook kan de verpleegkundige informatie en advies geven over de mogelijkheden voor psychosociale ondersteuning en begeleiding thuis.​

Ziektebeelden en behandeling

Via onderstaande afbeelding vindt u onze online brochure met veel informatie over (leven met) kanker.
Button

Op de website van SIB op maat vindt u, voor behandelingen bij kanker, per middel alle informatie over de bijwerkingen die u kunt verwachten. Kies het middel (op alfabet) waarover u informatie wilt hebben en volg de verdere instructie.

Wij behandelen onder andere onderstaande kankersoorten in ons ziekenhuis. Andere vormen van kanker kunnen ook in het Dijklander Ziekenhuis behandeld worden. 

AYA-Team
AYA's (Adolescents & Young Adults) zijn jonge mensen die tussen 18 en 39 jaar voor het eerst te horen krijgen dat ze kanker hebben. Als jongvolwassene met kanker kan het goed zijn dat je met veel vragen zit die specifiek zijn voor jouw leeftijd of jouw situatie. In het Dijklander Ziekenhuis hebben wij aandacht voor al je vragen. Wij bieden specifieke AYA-zorg binnen het Dijklander Ziekenhuis, lees hier meer informatie.

De Nederlandse Kankerregistratie (NKR)

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. Sommige van uw gegevens in het medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Dit verzamelen van gegevens in de NKR gebeurt omdat artsen en onderzoekers betrouwbare en relevante gegevens nodig hebben van patiënten met kanker. Hiermee kunnen zij onderzoek doen om meer over kanker te weten te komen. Door dit onderzoek ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk een beter resultaat in de zorg voor patiënten met kanker. Lees hier meer informatie over de NKR.

Een patiënte krijgt behandeling
De balie op de poli

Onze specialisten

Wachttijden

Afdeling Enkhuizen Hoorn Purmerend Volendam
Oncologie / kankerbehandelingen
Polikliniek
Algemeen - 7 dagen 7 dagen -