Oncologie / kankerbehandelingen

Alles wat met kanker te maken heeft, valt onder de noemer oncologie. Het Oncologisch Dagcentrum is een multidisciplinaire polikliniek. Hier wordt spreekuur gehouden en vindt dagbehandeling plaats. Het Dagcentrum Oncologie heeft een huislijke sfeer en persoonlijke aandacht staat er hoog in het vaandel. Er werkt een team van oncologie/hematologie verpleegkundigen, oncologen, hematologen, verpleegkundig specialisten, urologen, longartsen en chirurgen. Zij werken samen met het AmsterdamUMC. Gezamenlijk bieden we patiënten de meest hoogwaardige oncologische zorg zo dicht mogelijk dichtbij huis.

 

Een patiënte in behandeling

Op deze pagina

Afspraak en contact

Bereikbaar ma-vr van 8.00-17.00 uur
Route: poli 54, eerste verdieping, ingang spoedpost.
Bij vragen of problemen bel 0229 - 257 719
Bereikbaar van 8.30 – 17.00 uur.
Bereikbaar ma-vr van 8.45-17.00 uur
Route:  tweede verdieping, bouwdeel C  
 

Over de afdeling

In het dagcentrum oncologie komt u voor bepaalde therapieën bij kanker en ziekten van bloed, beenmerg en lymfeklieren. Hierbij gaat het om kortdurende behandelingen die in dagbehandeling kunnen plaatsvinden. Bijvoorbeeld toediening van medicatie via een infuus (zoals chemotherapie en immunotherapie), injecties of een andere therapie zoals een bloedtransfusie. Opname in het ziekenhuis is daarom niet direct nodig. Soms kan de therapie ook thuis worden toegediend.

Dagbehandeling vindt plaats in een ruimte met meerdere patiënten tegelijk. U zit gedurende de therapie ontspannen in een gemakkelijke stoel of u ligt op een bed. In Hoor kunt u een IPad krijgen gedurende de behandeling, neem desgewenst uw eigen koptelefoon mee. Tijdens uw verblijf in ons dagcentrum kan uw naaste bij u blijven om u te ondersteunen of voor afleiding en gezelligheid. Voor een behandeling of kuur verblijft u gemiddeld een aantal uren in ons dagcentrum. Na afloop mag u weer naar huis. Sommige dagbehandelingen bestaan uit meerdere opeenvolgende dagen.

Ziektebeelden en behandeling

Informatie over alle kankersoorten vindt u op www.kanker.nl.  Op de website van SIB op maat vindt u, voor behandelingen bij kanker, per middel alle informatie over de bijwerkingen die u kunt verwachten. Kies het middel (op alfabet) waarover u informatie wilt hebben en volg de verdere instructie. Wij behandelen onder andere onderstaande kankersoorten in ons ziekenhuis. Bij andere vormen van kanker zetten onze specialisten hun netwerk in en werken we nauw samen met andere (gespecialiseerde) ziekenhuizen.

  • Blaaskanker
  • Borstkanker
  • Darmkanker
  • Huidkanker
  • Longkanker
  • Nierkanker
  • Prostaatkanker

In het Dijklander Ziekenhuis vinden wij het belangrijk dat de patiënt de regie heeft en actief betrokken wordt in het behandelproces. Samen met de patiënt bespreken we de behandelopties en worden de voor en nadelen van de opties besproken en de eventuele consequenties daarvan zodat de patiënt goed kan afwegen wat voor hem/haar van belang is om te komen tot een betere beslissing. Informatie over uw behandeling en de bijwerkingen krijgt u van uw behandelend arts en kunt u nalezen in de behandelwijzer die voor de behandeling wordt uitgereikt en besproken met u en uw naasten.

Een patiënte krijgt behandeling
De balie op de poli

Onze specialisten