Psychosociale zorg

Een behandeling voor kanker kan lichamelijk en emotioneel ingrijpend zijn. Zowel u als uw naasten kunnen daar de weerslag van ondervinden. Voor hulp en ondersteuning kunt u na verwijzing door uw zorgverlener in ons ziekenhuis terecht bij:

Medische psycholoog

Een behandeling door de psycholoog kan onder meer bijdragen aan een vermindering van angst, spanning, pijn en/of depressie. Behandeling kan bestaan uit steunende gesprekken, psychotherapie, ontspanningsoefeningen of advies.

Medisch maatschappelijk werker

Een medisch maatschappelijk werker werkt samen met u om uw situatie hanteerbaar te maken.

Geestelijke verzorger

Wat kan de geestelijke verzorging bieden:

  • Stilstaan bij wat je overkomt
  • praten over wat je bezig houdt
  • Je hart luchten
  • Eens even hardop met iemand nadenken
  • Aandacht voor geloofsvragen
  • Aandacht voor levensvragen

Lees meer over de afdeling Geestelijke verzorging

annemieke