Borstcentrum

Foto van borst

Wanneer u een verandering in uw borst opmerkt, wilt u zo snel mogelijk duidelijkheid over wat dit kan zijn. Zowel in Hoorn als in Purmerend is er een mammapolikliniek waar u door deskundigen wordt opgevangen. Onze specialisten zorgen dat u zo snel mogelijk uitsluitsel heeft en een optimale behandeling krijgt als dat nodig is. Gelukkig weten we uit ervaring dat niet elke afwijking kwaadaardig hoeft te zijn.

Snel naar: Verwijzing, Onderzoek en diagnose, Behandeling, Nazorg of Onze specialisten.

Verwijzing

U wordt door uw huisarts naar de afdeling Radiologie verwezen, omdat u een verandering aan uw borst heeft gemerkt die verder onderzocht moet worden of omdat er een afwijking op een borstfoto is gezien tijdens het bevolkingsonderzoek borstkanker.

Deze afwijking kan duiden:

 1. Een goedaardige afwijking
 2. Voorstadium van borstkanker
 3. Borstkanker

Onderzoek en diagnose

Om verder te onderzoeken wat de afwijking is die bij u geconstateerd is, moeten er 1 of meerdere onderzoeken uitgevoerd worden:

 • Mammografie
  Op de afdeling Radiologie wordt eerst een mammografie gemaakt. Een mammografie is een röntgenfoto van de borst. Als u bent verwezen via het bevolkingsonderzoek borstkanker dan zijn de foto’s al digitaal beschikbaar en worden er zo nodig aanvullende foto’s gemaakt. De mammografie wordt vervolgens beoordeeld door de radioloog.
 • Echografie
  Daarna wordt er eventueel een aanvullende echografie en/of 3D echografie van de borst gemaakt. Echografie maakt met behulp van geluidsgolven het klierweefsel van de borst zichtbaar. Het kan zijn dat op grond van de bevindingen een punctie wordt geadviseerd.
 • Biopsie
  Een biopsie of punctie is het via een naald verkrijgen van vloeistof of weefsel voor verderonderzoek. Dit kan meestal direct aansluitend worden gedaan. Het kan zijn dat de radioloog een ander aanvullend onderzoek (zoals een MRI) eerst noodzakelijk vindt, dan vindt de punctie eventueel later plaats. Wanneer op het bevolkingsonderzoek een verdacht opeenhoping van kalk (calcificatie) in de borst is gezien, wordt er een zogenaamd vacuümbiopt gedaan. Dit is een punctie onder de mammografie waarbij een groter weefselbiopt wordt genomen. Meer informatie over de voorbereiding op een vacuümbiopt is te vinden op de website van het Dijklander Ziekenhuis.

Na afloop van deze onderzoeken wordt u opgevangen door een verpleegkundig specialist mammacare of de mammacare verpleegkundige.

Afspraak mammografie

Voor een mammografie kunt u meestal na verwijzing van de huisarts de eerstvolgende werkdag op de polikliniek terecht.

Foto van locatie Hoorn Foto van locatie Purmerend
Locatie Hoorn Locatie Purmerend
Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn

Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend

Tel.nr 0229 - 257 373 Tel.nr 0299 - 457 535
De onderzoeken starten op de afdeling Radiologie, 1e etage, poli 50.

De onderzoeken starten op de afdeling Radiologie, begane grond, poli 9.

Wat moet u om denken bij uw afspraak?

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich met uw verzekerings- en legitimatiebewijs bij de inschrijfbalie of op de afdeling Radiologie. Neemt u de verwijsbrief van de huisarts mee indien deze niet digitaal is verstuurd? Op de dag van het onderzoek mag u geen bodylotion en/of deodorant gebruiken en de oksels niet ontharen.

 

Stethoscoop met kalender
Wanneer krijgt u de uitslag?

Het beste behandelplan wordt met u besproken op basis van de volledige weefseldiagnose. Een volledige weefseldiagnose duurt 1 tot 2 werkdagen. De borstchirurgen van het Dijklander Borstkankercentrum hebben hiervoor gekozen omdat dit het vaakst leidt tot het opstellen van een goed en snel behandelplan.

Na 2 dagen heeft u een gecombineerde afspraak bij chirurg en verpleegkundig specialist of Mammacare verpleegkundige voor de uitslagen van de foto's en het weefselonderzoek op de mammapoli. Dat staat ook allemaal in het pathologieverslag. Lees meer over wat er in het pathologieverslag staat en wat dit betekent.

Afhankelijk van de uitslag wordt de eventuele behandeling besproken en bent u een gelijkwaardige gesprekspartner. U wordt hierbij uitvoerig geïnformeerd en begeleid zodat er in gezamenlijkheid een behandelplan kan worden gemaakt.

We raden aan om uw partner, een vriend(in) of een familielid mee te nemen. Twee horen meer dan één. Gelukkig weten we uit ervaring dat niet elke afwijking kwaadaardig hoeft te zijn.

Multidisciplinair overleg

Het Borstcentrum van het Dijklander Ziekenhuis is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van afwijkingen in de borst. Het behandelvoorstel wordt getoetst in een multidisciplinair overleg met de diverse teamleden en op indicatie ook met onze partnerziekenhuizen op het gebied van oncologische zorg; Amsterdam UMC en Zaans Medisch Centrum

Alle patiënten worden in het multidisciplinaire team besproken. Bij het onderzoek en de behandeling werken al deze behandelaars nauw samen en stellen ze samen, zo nodig, een individueel behandelingsplan voor u op. Dit team bestaat uit mamma-chirurgen, internist-oncologen, radiotherapeuten, plastisch chirurgen, radiologen, pathologen, klinisch genetici, psychologen en de casemanagers.

Bespreking patient - dokter
Casemanager

Iedereen die wordt doorgestuurd via de afdeling Radiologie voor verder onderzoek of een behandeling ondergaat van de borst krijgt een casemanager als aanspreekpunt. Een casemanager is een verpleegkundig specialist / gespecialiseerd verpleegkundige die gespecialiseerd is in het begeleiden van onderzoek en de behandeling van patiënten met borstafwijkingen. Zij regelt alle noodzakelijke vervolgonderzoeken en maakt direct een afspraak bij een van de borstchirurgen voor het bespreken van de uitslagen en het behandelplan.

U kunt tijdens de onzekere onderzoeksfase, behandelfase en de periode daarna voor vragen altijd contact opnemen met de casemanager. Zij zal u zoveel mogelijk begeleiden bij alle onderzoeken en behandelingen. Ook kan zij aangeven bij wie u het beste met specifieke vragen terecht kunt.

Behandeling

Vóór de start van de behandeling wordt het voorstel besproken in een multidisciplinair overleg (MDO) door een team van specialisten van het borstcentrum. Er vindt overleg plaats met de Amsterdam UMC. Zodra definitief is vastgesteld welke behandeling en eventuele voorbehandeling nodig is, wordt deze gepland.

Borstkankerbehandelingen die het Dijklander Ziekenhuis biedt:

Mammaprint

In enkele gevallen is er twijfel over de toegevoegde waarde van chemotherapie. Om dan te komen tot het beste individuele behandeladvies kan MammaPrint een hulpmiddel zijn. De MammaPrint is sinds een aantal jaren beschikbaar en deze test kan in specifieke situaties aanvullende informatie verschaffen over de kans dat de borstkanker terugkeert (meer over MammaPrint). In het Dijklander Ziekenhuis vragen wij de MammaPrint aan als er bij u en/of uw medisch specialist twijfel blijft bestaan over het nut van chemotherapie. Zo kunnen we samen tot de juiste keuze komen.

Borstkanker en erfelijkheid

Nog niet alle erfelijke oorzaken van borstkanker zijn bekend. Als er geen aanleg wordt gevonden bij erfelijkheidsonderzoek maar toch veel vrouwen in de familie borstkanker hebben gekregen, wordt gesproken van familiaire borstkanker.

Aanwijzingen voor erfelijkheid

Mogelijke aanwijzingen voor erfelijkheid zijn:

 • Borstkanker voor het 40ste jaar of eierstokkanker voor het 50ste jaar.
 • Borst- en eierstokkanker bij drie of meer eerste- of tweedegraads familieleden in verschillende generaties.
 • In beide borsten borstkanker voor het 50ste jaar
 • Een man met borstkanker

Tijdens uw gesprek met de chirurg/ casemanager wordt uw familiegeschiedenis in kaart gebracht. Indien nodig zult u worden verwezen naar een klinisch geneticus. Op basis van de familiegeschiedenis kan een risico-inschatting gemaakt worden en eventueel DNA-onderzoek gedaan worden.

Nazorg

Nazorg gesprek

Het krijgen van kanker, de behandeling en alles wat ermee samenhangt, is vaak ingrijpend. Ingrijpend, omdat de diagnose kanker heel bedreigend kan zijn en omdat er het gevoel kan spelen dat u geen controle meer hebt. U, uw partner, kinderen en anderen in uw naaste omgeving hebben de tijd nodig om aan de nieuwe situatie te wennen. Het kan dan goed zijn op zoek te gaan naar een manier om over dit verdriet te praten. Dit kan met vrienden en familieleden maar ook met professionele hulp.

Verwijsgids voor patiënten met kanker en hun naasten

Als de behandeling achter de rug is, begint u eigenlijk pas de ervaringen van de afgelopen periode te verwerken. Verwerken betekent dat u alles wat u hebt meegemaakt een plekje geeft zodat u weer verder kunt.

Om u hierin te kunnen ondersteunen heeft is er een verwijsgids ontwikkeld met mogelijke nazorg of begeleiding in deze verwerking. De verwijsgids bevat informatie voor patiënten met kanker en hun naasten en in het gesprek met uw casemanager kunt u bespreken wat de mogelijke nazorg of begeleiding voor u zou kunnen zijn.

Onze specialisten

Bij onderzoek en behandeling van borstkanker werkt een team van gespecialiseerde medisch specialisten, gespecialiseerde verpleegkundigen en overige medewerkers zeer nauw samen. Tot het  borstkankerteam behoren onder andere (plastisch) chirurgen, internist-oncologen, radiologen, radiotherapeuten, pathologen, nucleair geneeskundigen, klinisch genetici en verpleegkundig specialisten / oncologieverpleegkundigen / mammacareverpleegkundigen.

Heeft u nog vragen?

Telefoonnummer casemanagers bij vragen en problemen rondom de behandeling.
Bereikbaar maandag t/m vrijdag van
08.30 - 09.00 uur
11.45 - 12.15 uur
16.00 - 16.30 uur

  Foto van locatie Hoorn Foto van locatie Purmerend
Locatie Hoorn Locatie Purmerend
Zie visitekaartje casemanager

0299 - 457 426

Poli chirurgie 0229 - 257 828 Poli chirurgie: 0299 - 457 134
Spoedeisende hulp 0229-257699 (buiten kantoortijden en in geval van nood)

Spoedeisende hulp: 0299- 457620 (buiten kantoortijden en in geval van nood)