Darmkanker

Buik

Darmkanker is de derde meest voorkomende kankersoort in Nederland. In het Dijklander Ziekenhuis zetten onze gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen zich iedere dag voor de volle 100% in om patiënten de meest optimale behandeling te geven met de hoogste kwaliteit van leven. Wij bieden onderzoek, advies en behandelingen op het gebied van darmkanker. In het Dijklander Ziekenhuis werken verschillende medisch specialismen samen om u zo snel en effectief mogelijk te behandelen.

Snel naar: Verwijzing, Onderzoek en diagnose of Behandeling.

Verwijzing

U bent bij uw huisarts geweest, waarbij er een kans is dat er sprake is van darmkanker, bijvoorbeeld omdat u een verandering heeft bemerkt in uw ontlasting (bloed in de ontlasting), of omdat u naar aanleiding van het bevolkingsonderzoek darmkanker bericht heeft gekregen. De huisarts heeft u hiervoor doorverwezen naar het Dijklander Ziekenhuis . Veelal zal u eerst naar het Scopiecentrum worden verwezen. Het Dijklander Ziekenhuis is gecertificeerd voor het uitvoeren van darmonderzoeken die voortkomen uit het landelijke bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Lees meer over het Scopiecentrum en het landelijk onderzoek naar darmkanker.

Onderzoek en diagnose

Microscoop

Om de diagnose darmkanker te stellen is meestal een inwendig kijkonderzoek in de dikke darm (coloscopie) nodig. Als tijdens dit darmonderzoek een verdenking op darmkanker ontstaat, wordt er een stukje weefsel weggehaald en voor onderzoek naar de patholoog (weefseldeskundige) gestuurd.

Darmonderzoek (coloscopie)

Bij een darmonderzoek (ook wel coloscopie) bekijkt een MDL-arts de binnenkant van de darm met een endoscoop. Dit is een flexibele buis, waarin een minicamera is bevestigd. De beelden worden direct op een monitor gezien (bekijk de folder coloscopie;  of de video over coloscopie.

Weefselafname bij darmonderzoek

Tijdens een darmonderzoek kan ook weefsel worden afgenomen voor onderzoek. Poliepen (die een voorstadium van darmkanker kunnen zijn) worden indien mogelijk verwijderd. Op die manier wordt de kans op het ontwikkelen van darmkanker sterk verkleind.

Uitslag

Indien de MDL-arts bij de coloscopie een afwijking vindt verdacht voor darmkanker, wordt dit na het darmonderzoek direct met u besproken. Bij verdenking op darm/endeldarmkanker wordt direct het zorgpad darmkanker gestart. Er wordt aanvullend bloed- en radiologieonderzoek aangevraagd binnen 5 werkdagen voor uitsluiten van ziekte elders in het lichaam en voor een goed beeld van de locatie van de kanker. Zo spoedig mogelijk wordt telefonisch contact met u opgenomen door één van de verpleegkundig specialisten of oncologieverpleegkundigen (vanaf dat moment uw casemanager). Zij zal enkele vragen stellen en uiteraard beantwoorden en tevens het vervolgtraject aan u uitleggen en afspraken maken.

Behandeling

Polikliniek bezoeker

Het beste behandelplan wordt met u besproken op basis van informatie uit het darmonderzoek, de uitslag van het weefselonderzoek en alle andere verrichte onderzoeken. Dit gesprek vindt doorgaans plaats binnen 1 week na het darmonderzoek. De gastro-intestinale chirurgen van het Dijklander Ziekenhuis hebben hiervoor gekozen, omdat dit leidt tot het opstellen van een goed en snel behandelplan. Het is raadzaam dat u dan uw partner, een vriend(in) of een familielid meeneemt. Twee horen meer dan één.

Second opinion

Is er in een ander ziekenhuis/kliniek bij u darmkanker vastgesteld? Dan kunt u bij ons terecht voor een second opinion en/of behandeling. U maakt hiervoor rechtstreeks een afspraak met een van de casemanagers. Zij zorgen dat u een afspraak krijgt en dat alle gegevens worden opgevraagd.

Behandeling darmkanker

Vóór de start van de behandeling wordt het voorstel besproken in een multidisciplinair overleg (MDO) door een team van specialisten. Bij endeldarmkanker vindt overleg plaats met de Amsterdam UMC. Zodra definitief is vastgesteld welke behandeling en eventuele voorbehandeling nodig is, wordt deze gepland.

Darmkankerbehandelingen die Dijklander ziekenhuis biedt zijn:

  • Operatie
  • Bestraling / radiotherapie
  • Chemotherapie
  • Immunotherapie
Casemanager

Iedereen die wordt doorgestuurd via de afdeling MDL voor verder onderzoek of een behandeling ondergaat van de darm krijgt een casemanager als aanspreekpunt. Een casemanager is een verpleegkundig specialist/ gespecialiseerd verpleegkundige die gespecialiseerd is in het begeleiden van onderzoek en de behandeling van patiënten met darmafwijkingen. Zij regelt alle noodzakelijke vervolgonderzoeken en maakt direct een afspraak bij een van de darmchirurgen voor het bespreken van de uitslagen en het behandelplan.

U kunt tijdens de onzekere onderzoeksfase, behandelfase en de periode daarna voor vragen altijd contact opnemen met de casemanager. Zij zal u zoveel mogelijk begeleiden bij alle onderzoeken en behandelingen. Ook kan zij aangeven bij wie u het beste met specifieke vragen terecht kunt.

vraagteken
Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met Jacqueline Kaijer, Karina Lohmeijer, Simone Breg, Cindy Hollander, Hilde Koole of Cynthia Keijzer.
Zij zijn de casemanagers en bereikbaar van:
8.30 – 9.00 uur, 11.30 – 12.00 uur en  16.00 – 16.30 uur.
Locatie Hoorn: 0229 – 208 728
Locatie Purmerend: 0299 - 457 426