Darmkanker

Buik

Darmkanker is de derde meest voorkomende kankersoort in Nederland. In het Dijklander Ziekenhuis zetten onze gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen zich iedere dag voor de volle 100% in om patiënten de meest optimale behandeling te geven met de hoogste kwaliteit van leven. Wij bieden onderzoek, advies en behandelingen op het gebied van darmkanker. In het Dijklander Ziekenhuis werken verschillende medisch specialismen samen om u zo snel en effectief mogelijk te behandelen.

Snel naar:

Verwijzing

U bent bij uw huisarts geweest, waarbij er een kans is dat er sprake is van darmkanker, bijvoorbeeld omdat u een verandering heeft bemerkt in uw ontlasting (bloed in de ontlasting), of omdat u naar aanleiding van het bevolkingsonderzoek darmkanker bericht heeft gekregen. De huisarts heeft u hiervoor doorverwezen naar het Dijklander Ziekenhuis . Veelal zal u eerst naar het Scopiecentrum worden verwezen. Het Dijklander Ziekenhuis is gecertificeerd voor het uitvoeren van darmonderzoeken die voortkomen uit het landelijke bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Lees meer over het Scopiecentrum en het landelijk onderzoek naar darmkanker.

Onderzoek en diagnose

Microscoop

Om de diagnose darmkanker te stellen is meestal een inwendig kijkonderzoek in de dikke darm (coloscopie) nodig. Als tijdens dit darmonderzoek een verdenking op darmkanker ontstaat, wordt er een stukje weefsel weggehaald en voor onderzoek naar de patholoog (weefseldeskundige) gestuurd.

Tijdens een darmonderzoek kan ook weefsel worden afgenomen voor onderzoek. Poliepen (die een voorstadium van darmkanker kunnen zijn) worden indien mogelijk verwijderd. Op die manier wordt de kans op het ontwikkelen van darmkanker sterk verkleind.

Uitslag

Indien de MDL-arts bij de coloscopie een afwijking vindt verdacht voor darmkanker, wordt dit na het darmonderzoek direct met u besproken. Bij verdenking op darm/endeldarmkanker wordt direct het zorgpad darmkanker gestart. Er wordt aanvullend bloed- en radiologieonderzoek aangevraagd binnen 5 werkdagen voor uitsluiten van ziekte elders in het lichaam en voor een goed beeld van de locatie van de kanker. Zo spoedig mogelijk wordt telefonisch contact met u opgenomen door één van de verpleegkundig specialisten of oncologieverpleegkundigen (vanaf dat moment uw casemanager). Zij zal enkele vragen stellen en uiteraard beantwoorden en tevens het vervolgtraject aan u uitleggen en afspraken maken.

Behandeling

Polikliniek bezoeker

Het beste behandelplan wordt met u besproken op basis van informatie uit het darmonderzoek, de uitslag van het weefselonderzoek en alle andere verrichte onderzoeken. Dit gesprek vindt doorgaans plaats binnen 1 week na het darmonderzoek. De gastro-intestinale chirurgen van het Dijklander Ziekenhuis hebben hiervoor gekozen, omdat dit leidt tot het opstellen van een goed en snel behandelplan. Het is raadzaam dat u dan uw partner, een vriend(in) of een familielid meeneemt. Twee horen meer dan één.

Vóór de start van de behandeling wordt het voorstel besproken in een multidisciplinair overleg (MDO) door een team van specialisten. Bij endeldarmkanker vindt overleg plaats met de Amsterdam UMC. Zodra definitief is vastgesteld welke behandeling en eventuele voorbehandeling nodig is, wordt deze gepland.

Darmkankerbehandelingen die Dijklander Ziekenhuis biedt zijn:

Fit4Surgery

Het Centrum voor oncologie biedt het programma Fit4Surgery. Dit programma richt zich op het verbeteren van de conditie van patiënten voorafgaand aan een operatie. Het is gebaseerd op de visie dat hoe fitter iemand de operatie ingaat, hoe beter iemand de operatie uitkomt. Het programma bestaat uit fysieke training, aangepaste voeding, mentale begeleiding en stoppen met roken en alcohol. Vanuit het ziekenhuis stimuleren we sowieso een gezonde leefstijl. Voor meer informatie over leefstijltips is er een speciale informatiepagina op www.dijklander.nl/gezonder