Longkanker

Icoon longen

Longkanker is een van de meest voorkomende kankersoorten in Nederland en is in veel gevallen moeilijk te genezen. In het Dijklander Ziekenhuis kunt u terecht voor onderzoek, advies en behandeling. Onze specialisten werken nauw met elkaar samen om u de beste behandeling met kwaliteit van leven te geven.

Snel naar: Verwijzing, Onderzoek en diagnose of Behandeling.

 

Verwijzing

U bent door uw huisarts doorverwezen naar het Dijklander Ziekenhuis omdat er een vermoeden is van longkanker.

Longkanker komt voor bij mannen en vrouwen, ook op jongere leeftijd en ook bij niet-rokers. Het roken van sigaretten, pijp of sigaar speelt een grote rol bij het ontstaan ervan. Ook intensief meeroken kan invloed hebben. Daarnaast komt deze vorm van kanker voor bij mensen die vroeger met asbest hebben gewerkt.

De specialisten rondom longkanker

De afdelingen Longziekten, Radiologie, Pathologie, Radiotherapie (dependance van Amsterdam UMC), Cardio-thoracale Chirurgie en Medische Oncologie werken nauw samen op het gebied van longkanker.

Onderzoek en diagnose

Microscoop

De longarts zet een aantal aanvullende onderzoeken in om vast te stellen of u longkanker heeft, welke type longkanker het is en of er uitzaaiingen zijn. Daarvoor krijgt u een aantal afspraken. De onderzoeken zijn meestal poliklinisch en het duurt gemiddeld twee weken voordat alle uitslagen bekend zijn, soms is er meer tijd nodig. Al deze onderzoeken worden in ons ziekenhuis gedaan. We proberen dit alles zo snel mogelijk te realiseren zodat duidelijk is waar de klachten vandaan komen.

Onderzoeken

Om tot de diagnose longkanker te komen, wordt altijd beeldvormend onderzoek gedaan. Vaak met een PET of CT-scan en in sommige gevallen ook nog met een MRI-scan of echo. Beeldvorming kan longkanker echter nooit helemaal bewijzen. Om zeker te zijn, volgt altijd weefselonderzoek. Dit kan op diverse manieren, meestal met een bronchoscopie of (transthoracale) punctie. Bij een bronchoscopie wordt er in de luchtwegen gekeken. Er kan dan ook een kleine hoeveelheid materiaal uit een tumor worden weggenomen voor verder onderzoek. Soms is verder onderzoek nodig zoals longfunctieonderzoek, echo-endoscopie (EUS of EBUS), longpunctie, mediastinoscopie of een MRI-scan van de hersenen als de diagnose of de uitgebreidheid van de ziekte nog niet duidelijk is.

Patiëntenfolders:

Uitslag

Zodra de uitslagen van de onderzoeken bekend zijn, bespreekt de longarts de diagnose met u. U krijgt dan ook te horen welke soort longkanker u heeft en of de kanker is uitgezaaid. Ook geven we uitleg over de eventuele behandeling.

Multidisciplinair overleg (MDO)

Het oncologisch centrum van het Dijklander Ziekenhuis is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van longkanker. Om zo snel en effectief mogelijk te werken en u optimaal te kunnen behandelen, is het oncologisch centrum een samenwerking tussen verschillende specialismen. Alle patiënten worden in het multidisciplinaire team samen met het Amsterdam UMC besproken. Bij het onderzoek en de behandeling werken al deze behandelaars nauw samen en stellen ze samen een individueel behandelingsplan voor u op. Dit team bestaat uit longartsen, long-chirurgen, radiotherapeuten, radiologen, pathologen, en verpleegkundig specialisten / casemanagers.

Behandeling

Patiënt

Vóór de start van de behandeling wordt het voorstel besproken in een multidisciplinair overleg (MDO) door een team van specialisten van o.a. het Dijklander Ziekenhuis en de Amsterdam UMC. In samenspraak met u (shared decision making) wordt vastgesteld welke behandeling en eventuele voorbehandeling nodig is en wordt deze gepland.

Longkankerbehandelingen die het Dijklander Ziekenhuis biedt zijn:

  • Operatie
  • Bestraling / radiotherapie (dependance Amsterdam UMC)
  • Chemotherapie
  • Immunotherapie
  • Doelgerichte therapie (targeted therapy)
  • of een combinatie van bovenstaande behandelingen
Casemanager

Iedereen die wordt doorgestuurd voor verder onderzoek of een behandeling ondergaat voor longkanker kan een casemanager krijgen als aanspreekpunt. Een casemanager is een verpleegkundig specialist / gespecialiseerd verpleegkundige die gespecialiseerd is in het begeleiden van onderzoek en de behandeling van patiënten met longkanker.

U kunt tijdens de onzekere onderzoeksfase, behandelfase en de periode daarna voor vragen contact opnemen met de casemanager. Zij zal u zoveel mogelijk begeleiden bij alle onderzoeken en behandelingen. Ook kan zij aangeven bij wie u het beste met specifieke vragen terecht kunt.

Vragen
Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met Janke Vellenga of José Bos. Zij zijn de casemanagers en bereikbaar van 09.00 - 16.30 uur.
Janke is bereikbaar via 0229 - 855531 (locatie Hoorn). José is bereikbaar via 0299-457675 (locatie Purmerend).

U vindt ook veel informatie op kanker.nl en longkanker.nl.