Longkanker

Longkanker is een van de meest voorkomende kankersoorten in Nederland en is in veel gevallen moeilijk te genezen. In het Dijklander Ziekenhuis kunt u terecht voor onderzoek, advies en behandeling. Onze specialisten werken nauw met elkaar samen om u de beste behandeling met kwaliteit van leven te geven.

Snel naar:

long

Verwijzing

U bent door uw huisarts doorverwezen naar het Dijklander Ziekenhuis omdat er een vermoeden is van longkanker.

Longkanker komt voor bij mannen en vrouwen, ook op jongere leeftijd en ook bij niet-rokers. Het roken van sigaretten, pijp of sigaar speelt een grote rol bij het ontstaan ervan. Ook intensief meeroken kan invloed hebben. Daarnaast komt deze vorm van kanker voor bij mensen die vroeger met asbest hebben gewerkt.

Onderzoek en diagnose

Microscoop

De longarts zet een aantal aanvullende onderzoeken in om vast te stellen of u longkanker heeft, welke type longkanker het is en of er uitzaaiingen zijn. Daarvoor krijgt u een aantal afspraken. De onderzoeken zijn meestal poliklinisch en het duurt gemiddeld twee weken voordat alle uitslagen bekend zijn, soms is er meer tijd nodig. Al deze onderzoeken worden in ons ziekenhuis gedaan. We proberen dit alles zo snel mogelijk te realiseren zodat duidelijk is waar de klachten vandaan komen.

Onderzoeken

Om tot de diagnose longkanker te komen, wordt altijd beeldvormend onderzoek gedaan. Vaak met een PET of CT-scan en in sommige gevallen ook nog met een MRI-scan of echo. Beeldvorming kan longkanker echter nooit helemaal bewijzen. Om zeker te zijn, volgt altijd weefselonderzoek. Dit kan op diverse manieren, meestal met een bronchoscopie of (transthoracale) punctie. Bij een bronchoscopie wordt er in de luchtwegen gekeken. Er kan dan ook een kleine hoeveelheid materiaal uit een tumor worden weggenomen voor verder onderzoek. Soms is verder onderzoek nodig.

Informatiefolders: 

Uitslag

Zodra de uitslagen van de onderzoeken bekend zijn, bespreekt de longarts de diagnose met u. U krijgt dan ook te horen welke soort longkanker u heeft en of de kanker is uitgezaaid. Ook geven we uitleg over de eventuele behandeling.

Behandeling

Patiënt

Vóór de start van de behandeling wordt het voorstel besproken in een multidisciplinair overleg (MDO) door een team van specialisten van o.a. het Dijklander Ziekenhuis en de Amsterdam UMC. In samenspraak met u (shared decision making) wordt vastgesteld welke behandeling en eventuele voorbehandeling nodig is en wordt deze gepland.

Longkankerbehandelingen die het Dijklander Ziekenhuis biedt zijn: